Mission: Impossible - Fallout bude vládnout kinům v ČR

Whitney

Nejen Mission: Impossible - Fallout ale i dal­ší 4 fil­my jdou dnes do čes­kých kin. Mezi nimi je doku­ment o Whitney Houston, pokra­čo­vá­ní ani­mo­va­né­ho fil­mu z roku 2004,  špa­něl­ský film o ženě v domác­nos­ti a aus­tral­ský film - ve ved­lej­ší roli Sam Neill.

Úžasňákovi 2

Ve fil­mu Úžasňákovi 2 se vra­cí oblí­be­ná rodi­na super­hr­di­nů. Avšak ten­to­krát je hlav­ní hvězdou Helen, zatím­co Bob zůstal v domác­nos­ti a pomá­há Violet a Dashovi zvlá­dat kaž­do­den­ní nástra­hy „nor­mál­ní­ho“ živo­ta. Pro všech­ny je to těž­ká změ­na, a těž­ší je o to víc, že si nikdo z rodi­ny neu­vě­do­mu­je super­schop­nos­ti malé­ho Jack-Jacka. Když se obje­ví nový padouch, kte­rý se chys­tá usku­teč­nit ďábel­sky geni­ál­ní plán, tak rodi­na a Mražoun musí najít způ­sob, jak se dát zase dohro­ma­dy a spo­jit síly – což se leh­ko řek­ne a těž­ko udě­lá, i když jsou všich­ni doslo­va úžas­ní

Whitney

Nejprodávanější, nej­ú­spěš­něj­ší či nej­o­ce­ňo­va­něj­ší – kaž­dý pří­vlas­tek k famóz­ní Whitney Houston sto­pro­cent­ně sedí. Každý vel­ký úspěch je však vykou­pen a najít prav­du není vždy jed­no­du­ché – doku­ment od osca­ro­vé­ho reži­sé­ra Kevina Macdonalda se ale do toho­to boje přes­to pouš­tí a neza­po­me­nu­tel­nou for­mou při­bli­žu­je bož­skou Whitney tak, jak ji ješ­tě nezná­te. Jedná se o ofi­ci­ál­ní doku­ment požeh­na­ný mat­kou Whitney a její nej­bliž­ší rodi­nou. Ta poskyt­la exklu­ziv­ní roz­ho­vo­ry a zábě­ry ze záku­li­sí její­ho živo­ta, kte­ré dosud neby­ly zve­řej­ně­ny.

Více na Kritiky.cz
Zombik – 87 ...
100 let od vzniku Československa Dnešek je plný různých oslav směřujících k připomenutí sta let od vyhlášení Česk...
Černé lekníny od Michel Bussi Thriller "Černé lekníny" je úchvatné a dechberoucí čtení, kde veškeré odhalení, rozuzlen...
Den nezávislosti: Nový útok Screeny z nejnovějšího traileru na Den nezávislosti: Nový útok....
Halo 5: Guardians Naposledy jsme měli tu čest, setkat se Halo, před více jak třemi lety. Příběh Halo 5: Guar...

https://youtu.be/G-izySxqMU0

Sweet Country

Domorodý cho­va­tel dobyt­ka Sam (Hamilton Morris) v sebe­obra­ně zabi­je běloš­ské­ho maji­te­le sta­ni­ce Harryho. Musí vše opus­tit a utéct i se svou těhot­nou man­žel­kou. Vydávají se drs­nou a nád­her­nou kra­ji­nou do vni­t­ro­ze­mí. Seržant Fletcher (Bryan Brown) s pomo­cí domo­ro­dé­ho sto­pa­ře Archieho (Gibson John) a míst­ních vlast­ní­ků půdy, mezi nimiž je i Fred (Sam Neill), vede sku­pi­nu pro­ná­sle­do­va­te­lů. Je posed­lý dopa­de­ním Sama a sna­hou pře­dat ho za vraž­du k sou­du. Sam se však v buši vyzná lépe než kdo jiný....

Mission: Impossible – Fallout

Ethan Hunt si vždyc­ky vybí­ral nespl­ni­tel­né mise. Pokaždé v nich uspěl, okol­nos­tem navzdo­ry. Na začát­ku toho­to pří­bě­hu však čelí úpl­ně nové situ­a­ci. Něco se poka­zi­lo, past nesklap­la a vinou jeho selhá­ní se ocit­nou ve smr­tel­ném ohro­že­ní vybra­ná svě­to­vá vel­ko­měs­ta. Ethan je pře­svěd­čen, že pou­ze on se svým týmem doká­že tra­gic­kou chy­bu napra­vit. Je však sám, kdo si to mys­lí. Do hry vstu­pu­jí dal­ší hrá­či, kte­ří mu mož­ná pomá­ha­jí, ale mož­ná také sle­du­jí své vlast­ní zájmy, kte­ré jsou v roz­po­ru s těmi Ethanovými. Rozdělení na klad­né a zápor­né hrdi­ny nebu­de ten­to­krát vůbec jed­no­du­ché. V poza­dí navíc čím dál rych­le­ji utí­ká čas vstříc momen­tu, kte­rý dra­ma­tic­ky změ­ní mapu svě­ta.

Mission: Impossible - Fallout - 75 %

Abrakadabra

Hlavní hrdin­ka Carmen je mat­kou nác­ti­le­té dce­ry a ženou v domác­nos­ti. Její man­žel Carlos pra­cu­je na stav­bě, má rád pivo a je zary­tým fanouš­kem fot­ba­lu. Pár je pozván na svat­bu, kde Carlos svým obhroub­lým cho­vá­ním způ­so­bí ostu­du. Během veče­ra je na pro­gra­mu vystou­pe­ní kou­zel­ní­ka a hyp­no­ti­zé­ra Pepeho. Carlos si ho veřej­ně dobí­rá tak moc, že ho Pepe vyzve na pódi­um. Během sean­ce se však omy­lem do Carlosova těla dosta­ne zblou­di­lý duch jiné­ho muže a bláz­ni­vá špa­něl­ská kome­die může začít.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Nejlepší premiérou tento týden je český film Chata na prodej26. července 2018 Nejlepší premiérou tento týden je český film Chata na prodej Dneska mají premiéru pouze tři filmy. Česká komedie Chata na prodej, další Stallonův akční film Plán útěku 2 a po dlouhé odmlce se objeví Jodie Foster ve filmu Hotel Artemis. Chata na […]
  • Projekt 100 přináší filmové premiéry pěti nejslavnějších muzikálů minulého století.1. srpna 2018 Projekt 100 přináší filmové premiéry pěti nejslavnějších muzikálů minulého století. Dnešní filmové premiéry nejsou jen tak ledajaké, v dlouhodobém projektu Projekt 100, který má historii už od roku 1995, má premiéru  pět muzikálů. Všechny už jsou klasickými muzikály svého […]
  • Ohlédnutí za sexy Art Film Festem Košice 201924. června 2019 Ohlédnutí za sexy Art Film Festem Košice 2019 Východoslovenské Košice žily letos především Mistrovstvím světa v ledním hokeji. Základnu si na zdejším zimním stadionu zřídil mimo jiné slovenský reprezentační výběr, aby potěšil […]
  • Úsvit - Pohádka pro dospělé je za rohem!22. srpna 2019 Úsvit - Pohádka pro dospělé je za rohem! Jestli si myslíte, že jde o nějaké čuňačinky, tak to ani omylem. A nebo vlastně jo, vaším omylem! Projekt Úsvit už je celkem dost slouho na papíře a docela dlouho měl být minisérií. A […]
  • V kinech najdete krom dalších tří filmu i českou detektivku z vietnamské komunity9. srpna 2018 V kinech najdete krom dalších tří filmu i českou detektivku z vietnamské komunity Dneska mají premiérů pouze čtyři filmy. Česká detektivka z vietnamské komunity,  francouzský film o cestovaní indického fakíra, horor, od tvůrců Strange things a Příchozí, a akční film od […]
  • Pět dnešních premiér nepřináší žádny velehit16. srpna 2018 Pět dnešních premiér nepřináší žádny velehit Dnes má premiéru pouze pět filmů. Mezi nimi není žádný český film ani americký drtič pokladen. Pouze americké drama a komedie natáčená z části v Praze, japonský animovaný film, ruský […]
  • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […]
  • Na co jít od dnešního čtvrtka do kina? Samozřejmě na pokračování Mamma Mia.19. července 2018 Na co jít od dnešního čtvrtka do kina? Samozřejmě na pokračování Mamma Mia. Dnes šly do kin pouze 4 filmy. Do Čech přichází pokračování muzikál Mamma Mia, horor, drama a hraný dokument o  útoku v norském Oslu. Utøya, 22. Července Norský snímek Utøya, 22. […]
  • Jennifer Anne Garner31. května 2003 Jennifer Anne Garner Kromě Benna Aflecka je v tomto filmu krásná a nebezbečná dívka a tak přinášime její profil 17. dubna 1972, Houston, Texa Krásná dračice… Přestože u nás se Jennifer Anne Garner […]
  • Whitney Houston13. února 2012 Whitney Houston Whitney Elizabeth Houston (9. srpna 1963 Newark, New Jersey – 11. února 2012 Beverly Hills, Kalifornie) byla americká popová, R&B a gospelová zpěvačka, herečka, producentka, […]