Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Míša a její malí pacienti: Nečekaní hosté - Míša opět pomáhá zvířátkům

Míša a její malí pacienti: Nečekaní hosté - Míša opět pomáhá zvířátkům

5f4b8c101b 82048777 o2
5f4b8c101b 82048777 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Míša je tepr­ve sed­mi­le­tá hol­čič­ka, kte­rá není až tak v uvo­zov­kách úpl­ně běž­ným děv­čát­kem, kte­ré cho­dí do ško­ly. Bydlí v malém měs­teč­ku a jejím nej­lep­ším kama­rá­dem je psík Pupík. Nejraději má kro­mě zví­řat i čte­ní a nej­víc milu­je kni­hu o dob­ro­druž­stvích dok­to­ra Dolittla. Také trá­ví spous­tu času na zahra­dě, kde ukrý­vá svá tajem­ství. V zahra­dě sto­jí sta­rá lípa, ve kte­ré Míšin tatí­nek posta­vil pro svou malou dce­ru malý dome­ček. Ovšem není to dome­ček na hra­ní, Míša si v něm totiž zří­di­la oprav­do­vou nemoc­ni­ci pro zví­řát­ka, kte­rou pojme­no­va­la Lipová kli­ni­ka . Míša je léčí a vychá­zí jí to, pro­to­že rozu­mí jejich řeči, ale to je prá­vě to její tajem­ství.

Ví o tom jen Pupík a Míšin děde­ček Jakub, kte­rý je vete­ri­ná­řem. Samozřejmě o tom vědí i všech­na zví­řát­ka, kte­rá také vědí, že se na Míšu mohou vždyc­ky spo­leh­nout. Jednoho dne v létě šla Míša s mamin­kou do lesa sbí­rat jaho­dy. Když už měla Míša plný hrne­ček, tak navrh­la mamin­ce odpo­či­nek. Ta však neby­la una­ve­ná a šla sbí­rat dál, ovšem Míša s Pupíkem si dali pau­zu. Když tak Míša leže­la, Pupík začal ště­kat. Míša ho tiši­la, ale neby­lo to moc plat­né. Pupík vyra­zil do lesa a Míša se poma­lu zača­la pro­pa­dat do spán­ku. Najednou ji vzbu­di­lo šku­bá­ní, až se lek­la.

Byl to Pupík, kte­rý ji tahal za sukýn­ku, hlav­ně aby šla s ním - něco totiž našel. Začal o tom hned vyprá­vět - v les­ním kap­ra­dí našel malou sovu. Pupík spě­chal tak, že mu Míša sotva sta­či­la. Zeptala se, jest­li Pupík mys­lí, že potře­bu­je pomoct. Pupík trval důraz­ně na názo­ru, že se jí muse­lo něco špat­né­ho stát. Míša se tedy už na nic nepta­la a pospí­cha­la za Pupíkem. Pupík se zčis­ta­jas­na zasta­vil před malým keří­kem a začal popla­ká­vat. Míša roz­hr­nu­la lis­ty a uvi­dě­la šedou ope­ře­nou kulič­ku, kte­rou hned pozdra­vi­la. Začala se sovič­ky vyptá­vat, ale ta mlče­la doslo­va jako ryba.

Rozkošná pohád­ka pro děti - to jedi­né se na to dá říci. Celý pří­běh je moc pěk­ně napsa­ný, celá kni­ha je dopl­ně­ná půvab­ný­mi ilu­stra­ce­mi, obál­ka bez­vad­ná, tak­že za mě roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju. Má 48 stran.

  • Autor: Aniela Cholewińska-Szkolik
  • Žánr: dob­ro­druž­ství pro děti
  • Nakladatelství: CPRESS
  • Datum vydá­ní: 03. 12. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,89647 s | počet dotazů: 262 | paměť: 60868 KB. | 04.10.2022 - 03:14:22