Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Miroslav Ondříček

Miroslav Ondříček

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Miroslav Ondříček (* 4. lis­to­pa­du 1934 Praha - 29. břez­na 2015) byl čes­ký kame­ra­man, dlou­ho­le­tý spo­lu­pra­cov­ník Miloše Formana.

Základní ško­lu dokon­čil v roce 1949 a jako syn živ­nost­ní­ka nesměl stu­do­vat. Nastoupil do učeb­ní­ho obo­ru, kde se učil prá­ci se žele­zem, a o rok poz­dě­ji pře­šel do učeb­ní­ho obo­ru fil­mo­vé­ho labo­ran­ta. Po ukon­če­ní učeb­ní­ho obo­ru nastou­pil do labo­ra­to­ří Barrandovských ate­li­é­rů, násled­ně se stal asi­s­ten­tem kame­ry a poz­dě­ji asi­s­ten­tem zpra­vo­daj­ské­ho fil­mu. Začal stu­do­vat večer­ní ško­lu fil­mo­vé tvor­by na FAMU v Praze. Teprve po dva­nác­ti letech se dostal k prá­ci na celo­ve­čer­ních fil­mech, kdy začal spo­lu­pra­co­vat jako kame­ra­man, na fil­mech Miloše Formana a Ivana Passera. Miroslav Ondříček se podí­lel jako kame­ra­man na čtyřech desít­kách celo­ve­čer­ních fil­mů, kdy polo­vi­nu z nich nato­čil v zahra­ni­čí. Mezi nej­slav­něj­ší fil­my, na kte­rých se podí­lel, pat­ří: Lásky jed­né pla­vo­vlás­ky, If, Hoří, má panen­ko, O Lucky Man, Vlasy, Ragtime, Amadeus, Valmont, Taking Off. Spolupracoval i s čes­kým reži­sé­rem Vávrou, ame­ric­kým reži­sé­rem Mendelem, Hillem a Angličanem Lindsayem Andersenem.

Je čle­nem správ­ní rady Filmové aka­de­mie Miroslava Ondříčka v Písku a byl čle­nem dozor­čí rady akci­o­vé spo­leč­nos­ti SK Slavia Praha - fot­bal.

Rodinnou tra­di­ci kame­ra­ma­nů pře­bí­rá jeho syn David.


Detaily o článku Miroslav Ondříček


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52502 s | počet dotazů: 244 | paměť: 58176 KB. | 15.08.2022 - 23:57:23