Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Miro Drobný

Miro Drobný

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisér, sce­náris­ta a pro­du­cent fil­mu Miro Drobný sa venu­je aj det­skej tvor­be a ces­to­pis­ným seri­á­lom. Je auto­rom ori­gi­nál­nych lite­rár­nych sce­ná­rov, niekoľkých pro­jek­tov a kníh so zame­ra­ním na ochra­nu detí. Pripravil do vysie­la­nia Slovenskej tele­ví­zie vzde­lá­va­cí seri­ál Cookie.sk a zážit­ko­vý seri­ál Andrea za hra­ni­cou v hlav­nej úlo­he s Andreou Kerestešovou, pre tele­ví­ziu JOJ ces­to­pis­ný seri­ál Na vlast­nej koži. Najúspešnejším audi­o­vi­zu­ál­nym die­lom je ani­mo­va­ný seri­ál OVCE.sk, kto­rý už poznajú v 24 kra­ji­nách sve­ta.

TVORBA

 • 2015 Dokumentárny seri­ál Andrea za hra­ni­cou, 20 častí, 26 min., RTVS (sce­nár, réžia a pro­duk­cia)
 • 2015 Projekt Kybersikanovanie.sk
 • 2014 Kniha OVCE.sk 02, Za sied­mi­mi vyšp­úle­ný­mi pera­mi a sied­mi­mi lajkmi
 • 2013 Kniha OVCE.sk 01, Za sied­mi­mi wifi­na­mi a sied­mi­mi sta­tus­mi
 • 2013 Projekt Nehejtuj.sk
 • 2012 Kniha Deti v sie­ti
 • 2012 Animovaný seri­ál OVCE.sk, 
24 častí, 3 min., STV (námet, sce­nár a pro­duk­cia)
 • 2012 Projekt Sheeplive komik­som ku demo­kra­cii, 
(námet, sce­nár, ilustrá­cie)
 • 2011 Dokumentárny seri­ál Na vlast­nej koži,
68 častí, 6 min., JOJ-Huste.tv (sce­nár, réžia a pro- duk­cia)
 • 2010 Scenár Jachta
 • 2008 Televízny seri­ál Cookie.sk, 
9 častí, 15 min., STV (námet, sce­nár a pro­duk­cia)
 • 2007 Projekt Zodpovedne.sk
 • 2007 Scenár Humulus lupu­lus

OCENENIA

 • 2014 Projekt OVCE.sk zvíťazil ako naj­lep­šia vzde­lá­va­cia pomôc­ka 10 rokov pro­jek­tov EÚ
 • 2014 Divadelné pred­sta­ve­nie OVCE.sk zís­ka­lo cenu za inter­ak­tív­nosť INSAFE, EÚ
 • 2013 OVCE.sk víťaz súťaže The World Summit Award kate­gó­ria eInclusion & Empowerment, Srí Lanka
 • 2013 Panta Rhei Awards Detská top novin­ka, OVCE.sk 01 Za sied­mi­mi wifi­na­mi a sied­mi­mi sta­tus­mi, SK
 • 2011 Špeciálne uzna­nie Európska cena kva­li­ty v súťaži City for Children Stuttgart, DE
 • 2011 Cena odbor­né­ho pub­li­ka za OVCE.sk Európsky film. fes­ti­val pre­ven­cie Székesfehérvár, HU
 • 2010 Cena Prix Danube Film. fes­ti­val Bratislava, SK
 • 2010 Nominácia OVCE.sk v kate­gó­rii TV Série, Medzinárodný fest. ani­mo­va­nej tvor­by Annecy, FR
 • 2010 Dúhová gulička Medzinárodný fes­ti­val rekla­my a fil­mov pre deti Zlín, CZ
 • 2009 Cena med­zi­ná­rod­nej poro­ty fil­mo­vý fes­ti­val Ekotofilm, SK

• 2009 Prvé mies­to na Slovensku v súťaži o Európsku cenu za pre­ven­ciu kri­mi­na­li­ty, SK


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,43378 s | počet dotazů: 248 | paměť: 58184 KB. | 15.08.2022 - 23:30:01