Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Mirai Navrátil – dýdžej

Mirai Navrátil – dýdžej

word image 283

Ve fil­mu Přes prs­ty máte mini­ro­lič­ku dýdže­je. Toužil jste někdy stát se her­cem, nebo pro vás muzi­ka a kape­la vždyc­ky zna­me­na­ly nej­víc?

Je to oprav­du mini­ro­lič­ka a vznik­lo to spí­še ze sku­teč­nos­ti, že pro­du­cent fil­mu je můj dob­rý kama­rád. Zúčastnil jsem se v pod­sta­tě jed­no­ho natá­če­cí­ho dne včet­ně mejda­nu. Herectví mě láká, ale muzi­ce se poda­ři­lo mě pohl­tit. I když v budouc­nu se nebrá­ním niče­mu.

Co vám osob­ně říká sport, kon­krét­ně žen­ský beach volej­bal?

Kdysi jsem hod­ně spor­to­val a hrál závod­ně tenis. Ke spor­tu mám blíz­ko a i dnes se mu sna­žím věno­vat, když to jde. Co se týče beach volej­ba­lu žen, tak co si bude­me poví­dat, je atrak­tiv­ní nejen kvů­li spor­tu jako tako­vé­mu. A navíc v něm jsou Češky úspěš­né, což taky dost pomá­há.

Jak se vám líbi­lo na pla­ce při natá­če­ní?

Byl to mejdan, kte­rý skon­čil násled­ným vystě­ho­vá­ním jed­no­ho z a kté­rů, tak­že výživ­ný záži­tek.

  • Marián Miezga – Gejza21. srpna 2019 Marián Miezga – Gejza Postava Gejzy se jeví jako hodně svá. Byla zábava si ji zahrát? Každá postava, která není plochá a není jednoznačně kladná ani záporná, se hraje dobře. A když je ještě mírně „šibnutá“ v […]
  • Jiří Langmajer – Jíra21. srpna 2019 Jiří Langmajer – Jíra Petr Kolečko se tentokrát ocitl i v roli režiséra. Byl jste s jeho „výkonem“ jako zkušený herec spokojený? Byl. Naše společná práce jako režiséra a jeho herce na filmu Přes prsty byla jen […]
  • Denisa Nesvačilová – Pavla20. srpna 2019 Denisa Nesvačilová – Pavla Hrajete profi beach volejbalistku, byla příprava na roli náročná? Příprava byla formou profesionálních tréninků s trenérem Janem Chalupou ze Strahova. Pravidelně jsme tam s Petrou […]
  • Jindřich Skokan (rozhovor)30. května 2018 Jindřich Skokan (rozhovor) Jaké pro tebe bylo samotné natáčení? Film Na krátko je mým prvním filmem. Do té doby jsem s kamerou a filmováním zkušenosti vůbec neměl. Pan režisér Jakub Šmíd si mě vybral při […]
  • Oskar Hes - Petr je lehkomyslný klučina s velkým srdcem27. května 2018 Oskar Hes - Petr je lehkomyslný klučina s velkým srdcem Kdo je Petr Šlachta, kterého v Dukle 61 hrajete? Za mě trochu lehkomyslný klučina s velkým srdcem, ale malými zkušenostmi. Inspirují ho velcí horníci a nejvíc jeho otec, ke kterému […]
  • Rozhovor se scenáristou Petrem Jarchovským4. července 2016 Rozhovor se scenáristou Petrem Jarchovským Příběh manipulující učitelky vychází z vašich reálných zážitků coby žáka základní školy. Co vás přimělo se k tomuto příběhu po tak dlouhé době vrátit a zpracovat jej? Situace, kterou se […]

Mirai Navrátil – dýdžej
Hodnocení: 4 - ‎1 hl.Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...