Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > Mini seriálu Tráva

Mini seriálu Tráva

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak si při­vy­dě­lat pení­ze a nechat si je všech­ny jen pro sebe? Žádné daně, papí­ro­vá­ní a nic podob­né­ho? Napadla Vás myš­len­ka dea­lo­vá­ní drog, tře­ba i těch leh­kých jako je mari­hu­a­na? Právě s tou­to myš­len­kou si pohrá­lo pár lidí - Burr Steers, Craig Zisk, Brian Dannelly, Lev L. Spiro, Tucker Gates, Perry Lang, Julie Anne Robinson, Arlene Sanford, Chris Long - a Jenji Kohan v Showtime opět uvá­dí per­fekt­ní seri­ál - Weeds / Tráva!

Matka Nancy Botwinová (Mary-Louise Parker) začne po smr­ti své­ho man­že­la dea­lo­vat mari­hu­a­nu, aby uži­vi­la rodi­nu, v malém měs­teč­ku Agrestic, kde se kaž­dý zná s kaž­dým a kde jsou pro­blémy na den­ním pořád­ku. Je jich víc než bys­te na prv­ní pohled řek­li a pár sou­se­dů Nancy, kte­ří nevě­dí co by rou­pa­ma děla­li. V seri­á­lu omrk­ne­me prak­ti­ky dea­lo­vá­ní aj. a mezi­tím se podí­vá­me co se ukrý­vá za dveř­mi toho­to malé­ho „doko­na­lé­ho“ měs­teč­ka..

Komediální seri­ál od Showtime, kte­rý poba­ví a zasy­tí naše nud­né chvil­ky u tele­vi­ze, a když na vás kouk­ne Mary-Louise Parker, těma svý­ma hně­dý­ma kuka­dla­ma, tak není co dodat...


Michal BrázdaJak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82230 s | počet dotazů: 232 | paměť: 55709 KB. | 20.05.2022 - 20:06:25