Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Mimic

Mimic

Tisíce let byli na nej­vyš­ší příč­ce bio­lo­gic­ké­ho vývo­je lidé. Ta doba prá­vě skon­či­la.V newy­or­ské kana­li­za­ci se roz­mno­ži­li švá­bi, kte­ří roz­ná­še­jí smr­tel­nou infek­ci. Doktorka Tylerová však naklo­nu­je jiný druh brou­ka, ten švá­by zne­škod­ní a sám vymí­rá... zdán­li­vě. O tři roky poz­dě­ji je v chod­bách met­ra obje­ve­no dva­cet cen­ti­me­t­rů vel­ké mla­dě brou­ka nezná­mé­ho půvo­du. Jeho zkou­má­ním Tylerová zjis­tí, že kdy­si záchran­ný klon nevy­mřel, nao­pak, jeho muta­ce zašla až k při­způ­so­be­ní se člo­vě­ku. Když se navíc začnou mno­žit zprá­vy o lidech záhad­ně zmi­ze­lých v pod­ze­mí, je tře­ba se začít brá­nit.

Ne 21. 3. 2004 - ČT1 00:45
Po 22. 3. 2004 - ČT1 01:20


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,95956 s | počet dotazů: 235 | paměť: 55855 KB. | 24.05.2022 - 01:38:45