Kritiky.cz > Filmové recenze > Miluj mě, prosím

Miluj mě, prosím

Romantický pří­běh s lehce záhad­nou záplet­ku o nale­ze­ní, ztra­ce­ní a zno­vu­ob­je­ve­ní.

Matthew (Josh Hartnett) má před sebou vcel­ku jas­nou budouc­nost. Má dob­ré mís­to, pěk­nou snou­ben­ku a prá­vě vyrá­ží na slu­žeb­ní ces­tu do Číny. Přihodí se však okol­nos­ti, kte­ré mu při­po­me­nou jeho dří­věj­ší lás­ku, křeh­kou taneč­ni­ci Lisu (Diane Kruger). Matthew ji kdy­si zahlé­dl na video­zá­zna­mu a nako­nec z toho byla lás­ka jako trám. Těsně před tím, než spo­lu měli začít byd­let, však Lisa náh­le zmi­ze­la a Matthew ji dva roky nevi­děl.

Až jed­nou… Matthew mění své plá­ny a mís­to odle­tu do Číny se pus­tí do pát­rá­ní, aby svou doslo­va ztra­ce­nou lás­ku našel. Ačkoli nachá­zí Lisinu pudřen­ku, boty a cítí její parfém, na kon­ci této ces­ty nena­chá­zí Lisu, ale úpl­ně jinou dív­ku. Podivná záha­da je na svě­tě. V pát­rá­ní Matthewa pod­po­ru­je jeho dáv­ný kama­rád Luke (Matthew Lillard), kte­rý se tou dobou čer­s­tvě sezná­mil se zají­ma­vou, ale poně­kud tajem­nou dív­kou Alex (Rose Byrne).

V tom­to mís­tě je dob­ré s líče­ním děje skon­čit, pro­to­že pak by vám už nezů­sta­lo žád­né pře­kva­pe­ní. Rozuzlení pří­bě­hu pak roz­hod­ně nepři­chá­zí náh­le. Film postup­ně odkrý­vá sou­vis­los­ti a dokon­ču­je pří­běhy, kte­ré byly dří­ve zapo­ča­ty nebo tvo­ři­ly jen jakousi kuli­su jiných situ­a­cí. Postupně se tedy dozví­te, co se před dvě­ma lety sta­lo a je jen otáz­kou, jak celá patá­lie dopad­ne.

O filmu:

Rok: 2004
Oficiální web: Miluj mě, pro­sím
Režie: Paul McGuigan
Scénář: Brandon Boyce, Gilles Mimouni
V hlav­ních rolích: Josh Hartnett, Rose Byrne, Matthew Lillard, Diane Kruger
Délka fil­mu: 90 minut

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Šikana18. ledna 2006 Šikana Marty zná Bobbyho od dětství a jsou to docela dobří kamarádi. Vlastně až na jednu „drobnost“: Bobby sice stále říká, že Martyho má rád a že jsou skvělí kámoši, ale docela ho […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Prachy dělaj člověka20. listopadu 2006 Prachy dělaj člověka Co si musí člověk uvědomit a třikrát zopakovat než usedne v kině před plátno, na kterém poběží tento film, je fakt, že vše, co uvidí je jen hodně nadsazená věc. Typicky "radkojohnovsky" […] Posted in Filmové recenze
  • RECENZE: Okja30. července 2017 RECENZE: Okja Na Netflixu není o jejich originální produkci nouze. Jeden z posledních kousků, které máme možnost na této streamovací službě je jihokorejský film Okja, který jen těžko půjde zařadit […] Posted in Filmové recenze
  • Miss Hanoi – Recenze – 40%9. srpna 2018 Miss Hanoi – Recenze – 40% Odsouzený mladík, který ve městě Varnsdorf před čtyřmi lety zabil vietnamskou Miss severní Čechy, je krátce po svém propuštění nalezen zavražděný v nedalekém lese. Vyšetřování se ujímá […] Posted in Filmové recenze
  • Norský dům - 75 %14. února 2017 Norský dům - 75 % Na světě jsou lidé, kteří mají svůj domov, ale jsou i lidé, kteří jsou různými okolnostmi donuceni odejít ze své země a hledat si nové místo k životu. Jedním z těchto lidí je i mladý […] Posted in Filmové recenze
  • Riskni to s Polly7. listopadu 2005 Riskni to s Polly Reuben je úspěšný pojišťovací analytik, který má vše přesně spočítáno a naplánováno. Život je pro něj jedno velké riziko s jasně danou pravděpodobností výskytu různých katastrof. Jedna […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...