Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Miloš Hlavica

Miloš Hlavica

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Miloš Hlavica (29. říj­na 1933 Praha – 12. srp­na 2015 Praha) byl čes­ký herec a malíř, man­žel hereč­ky Růženy Merunkové, bra­tr oper­ní­ho pěv­ce Pavla Hlavici, otec Marka Hlavici, her­ce Lukáše Hlavici a hereč­ky Anny Bendové, a tchán hereč­ky Kláry Melíškové.

Pocházel z umě­lec­ké rodi­ny, jeho otec byl stu­do­va­ný herec, bra­tr oper­ní pěvec. Od mlá­dí rád reci­to­val a hrál ochot­nic­ky diva­dlo. Přesto nej­pr­ve stu­do­val na ČVUT archi­tek­tu­ru, nicmé­ně zví­tě­zi­lo herec­tví, kte­ré vystu­do­val na praž­ské DAMU. Po ukon­če­ní ško­ly v roce 1958 byl v angaž­má v Realistickém diva­dle až do roku 1991, tedy zhru­ba 33 let. Poté ode­šel na dva roky do Městských diva­del praž­ských. Od roku 1993, kdy ode­šel do důcho­du, půso­bil jako umě­lec ve svo­bod­ném povo­lá­ní, hos­to­val na někte­rých praž­ských scé­nách a věno­val se dabin­gu.

Paralelně se také věno­val výtvar­né tvor­bě. Námětem mu byly čas­to moti­vy z diva­del­ní­ho pro­stře­dí a kra­ji­na. Vystavoval na řadě výstav v České repub­li­ky. V sedm­de­sá­tých letech byl ini­ci­á­to­rem a orga­ni­zá­to­rem objev­né výsta­vy „Herci malu­jí“, kte­rá před­sta­vi­la díla kla­si­ků i sou­čas­ní­ků, kte­ří se věno­va­li obě­ma čin­nos­tem. Byl čle­nem Umělecké bese­dy.

Jedná se také o zná­mé­ho roz­hla­so­vé­ho a dabin­go­vé­ho her­ce, kte­rý umě­lec­ký před­nes v letech 1983 – 1993 také vyu­čo­val na praž­ské DAMU.


Detaily o článku Miloš Hlavica


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,03166 s | počet dotazů: 261 | paměť: 59967 KB. | 19.08.2022 - 17:18:31