Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > MILLA JOVOVICH

MILLA JOVOVICH

MJ
MJ
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

MILLA JOVOVICH svou herec­kou kari­é­ru zača­la v deví­ti letech rolí v Disneyho tele­viz­ním fil­mu Night tra­in to Kathmandu. Ve svých šest­nác­ti letech už měla na kon­tě fil­my Návrat do Modré lagu­ny, s Robertem Downeym, jr. se obje­vi­la ve fil­mu sira Richarda Attenborougha Chaplin, s Christianem Slaterem ve sním­ku Kuffs a zahrá­la si i ve fil­mu Richarda LinklateraOmámení a zma­te­ní. Průlomové role se dočka­la ve science ficti­on thrille­ru Luca BessonaPátý ele­ment, kde si zahrá­la po boku Bruce Willise. Poté se obje­vi­la ve fil­mu Nejlepší hráč reži­sé­ra Spikea Lee, ve kte­rém jí dělal spo­leč­nost Denzel Washington, ve sním­ku Johanka z Arku, kte­rý opět reží­ro­val Luc Besson a ve kte­rém účin­ko­va­li i Dustin Hoffman, Faye DunawayJohn Malkovich, a kri­ti­ka oce­ni­la její výko­ny ve spo­leč­nos­ti Adriena BrodyhoJarreda Harriseve fil­mu Loutka. Dále hrá­la napří­klad s Melem Gibsonem ve fil­mu The Million Dollar Hotel, ve fil­mu Claim na hlu­chém poto­ku, s Benem StilleremOwenem Wilsonem ve fil­mu Zoolander a ve fil­mech Resident Evil, Resident Evil: Apokalypsa a Resident Evil: Zánik sce­náris­ty a reži­sé­ra Paula W. S. Andersona. V roce 2006 si zahrá­la dal­ší veli­ce akč­ní roli ve futu­ris­tic­kém fil­mu Utraviolet v režii Kurta Wimmera.

Před nedáv­nem jsme ji moh­li spat­řit napří­klad ve fil­mu Faces in the Crowd s Julianem McMahonem a Davidem Atrakchim, ve fil­mu Bringing Up Bobby Famke Janssen s Billem Pullmanem a Marcií Cross, či po boku Christopha Waltze, Matthew Macfdyena, Madse Mikkelsena a Juno Temple ve sním­ku Paula W. S. Andersona Tři muš­ke­tý­ři.

Naposledy byla k vidě­ní v psy­cho­lo­gic­kém thrille­ru StoneRobertem De NiremEdwardem Nortonem, v kon­spi­rač­ním thrille­ru Čtvrtý druh a nedlou­ho před­tím se před­sta­vi­la v thrille­ru Dokonalý útěk. Stejně tak si počtvr­té zopa­ko­va­la svou roli Alice ve čtvr­tém dílu popu­lár­ní fil­mo­vé série Resident Evil s názvem Resident Evil: Afterlife.

V jede­nác­ti letech ji zná­mý mód­ní foto­graf Herb Ritts vyfo­to­gra­fo­val na obál­ku lon­dýn­ské­ho maga­zí­nu The Face a pro ital­ský maga­zín Lei, čímž odstar­to­val její kari­é­ru model­ky. Jovovich, kte­rá byla deset let mluv­čí spo­leč­nos­ti L’Oreal, se obje­vi­la na více než 150 obál­kách národ­ních i mezi­ná­rod­ních časo­pi­sů. Krom toho sklá­dá hud­bu a zpí­vá. V roce 1994 vyda­la album The Divine Comedy a při­spě­la na mno­ho soun­d­trac­ků, mimo jiné k fil­mům Princ a já, Pravidla váš­ně a The Million Dollar Hotel. V roce 2005 se Milla, pro­sla­ve­ná po svě­tě svou lás­kou k módě, roz­hod­la zalo­žit vlast­ní návr­hář­ské stu­dio Jovovich-Hawk, ve spo­lu­prá­ci s pří­tel­ky­ní a spo­leč­ni­cí Carmen Hawk. Značka Jovovich-Hawk si oka­mži­tě zís­ka­la vel­kou popu­la­ri­tu a při­ta­hu­je pozor­nost mód­ních maga­zí­nů i hvězd z celé­ho svě­ta.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70299 s | počet dotazů: 247 | paměť: 59875 KB. | 17.08.2022 - 21:30:58