Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > MIIB

MIIB

miib
miib

Dobrý den mimo­zemš­ťa­ni. Vítejte na naší pla­ne­tě Zemi, ukaž­te vaše pasy a pro­sím, pokud chce­te vychá­zet, vychá­zej­te pou­ze v noci a pokud vás někdo potká pova­žuj­te se za Teplouše. A pokud bude­te hod­ní, nikdo Vás neza­bi­je a nikdo si Vás nevšim­ne. Toto je pří­tom­nost agen­tu­ra Men in Black (čes­ky Muži v Černém) se sta­rá o to, aby mimo­zemš­ťa­ni cho­di­li jenom tam, kde mají, a ty zlé zavřou a ty nej­hor­ší zabi­jí, jak bylo potřeb­né před pěti lety s jed­ním pře­rost­lým švá­bem.Dobrý den mimo­zemš­ťa­ni. Vítejte na naší pla­ne­tě Zemi, ukaž­te vaše pasy a pro­sím, pokud chce­te vychá­zet, vychá­zej­te pou­ze v noci a pokud vás někdo potká pova­žuj­te se za Teplouše. A pokud bude­te hod­ní, nikdo Vás neza­bi­je a nikdo si Vás nevšim­ne. Toto je pří­tom­nost agen­tu­ra Men in Black (čes­ky Muži v Černém) se sta­rá o to, aby mimo­zemš­ťa­ni cho­di­li jenom tam, kde mají, a ty zlé zavřou a ty nej­hor­ší zabi­jí, jak bylo potřeb­né před pěti lety s jed­ním pře­rost­lým švá­bem.
Před tři­ce­ti lety, uvá­dí Peter Graves, při­lít­la na Zem Laurana, jed­na krás­ná mimo­zemš­ťan­ka , aby zde ukry­la „Světlo Zarthy“ ale bylo ji ode­přen azyl a muse­la i se svět­lem odle­tět. A teď zno­va při­lí­tá jeden zají­ma­vý tvor - Serleena, na prv­ní pohled jed­no­du­chá kvě­tin­ka, ale jen co se pomně­ní v krás­nou děvu, začí­ná pro Zem nebez­pe­čí, pro­to­že Světlo Zarthy je prý na Zemi.
Agent Kay je neutra­li­zo­ván a pra­cu­je na poš­tě a Jay nestá­le neutra­li­zu­je svo­je kole­gy, pro­to­že jsou nespo­leh­li­vý a neu­stá­le jsou pro­blé­mo­ví. A oprav­du jedi­ný, kdo může síd­lo MiB, ale i celou Zemi zachrá­nit před Serlenou je Kay, kte­rý se bohu­žel musí roz­po­me­nout jaký byl kdy­si, a pře­stat fňu­kat jako oby­čej­ný poš­ťák. Až teď mi došlo, že poš­tu tvo­ří mimo­zemš­ťa­ni, pro­to­že nor­mál­ní člo­věk by to nesti­hl.
Tak to je tako­vý zají­ma­vý nástin pří­bě­hu MiB II, kte­rý těží z neu­stá­lé kon­fron­ta­ce lidi, ver­sus mimo­zemšta­ni, a pře­vzal z prv­ní­ho dílu všech­ny lep­ší vlast­nos­ti fórů a gagů, a neza­po­mněl i na slav­né oso­by, tak­že i M. Jackson si zahra­je své­ho mimo­zemš­ťa­na, kte­rý čeká na svo­jí pří­le­ži­tost v MiB. Je to více nevá­za­nou smě­sí komic­kých scé­nek než měl prv­ní díl a bylo vidět, že po září 2001 bylo změ­něn konec.
A tak MiB II jsou přes­ně ten druh fil­mu, kte­rý se bude líbit všem divác­kým vrst­vám pro svo­jí jed­no­du­chost a neu­stá­lou zábav­nost při kaž­dém foru…

Výsledek : pokud se chce­te zaba­vit, jdě­te na to!!!!


HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ
· odpus­te si napa­dá­ní krás­ných sle­čen v době jejích vytvá­ře­ní - jinak vás seže­re
· Socha svo­bo­dy slou­ží též jako neutra­li­zér celé­ho New Yorku
· Nejezděte v met­ru v New Yorku - jsou tam obří čer­vi, kte­ří si rádi smls­nou na MiB agen­tech i vozech met­ra
· Psi, neště­kej­te na kaž­dý malý výho­nek, jinak se z něho sta­ne nejdří­ve model­ka a potom jeden maxi červ
· I malá lodič­ka (cca 10 cm) může zni­čit pla­ne­tu


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Muži v černém 27. června 2018 Muži v černém 2 OBSAH Je to čtyři roky, co tajní vládní agenti Kay (Tommy Lee Jones) a Jay (Will Smith) odvrátili hrozbu intergalaktické katastrofy obrovských rozměrů. Kay se mezitím vrátil do běžného […] Posted in Speciály
  • Muži v černém4. listopadu 2021 Muži v černém Bláznivá sci-fi komedie převážně o mimozemšťanech, agentech v černém, čerstvě narozené chobotničce a obřímu švábovi. A také o krásné patoložce, které MiB pravidelně gumují paměť. Ať o tom […] Posted in Retro filmové recenze
  • mib logo29. července 2002 MEN IN BLACK Americký 4. červenec a vůkol nastalý prodloužený víkend znamená pro jakýkoliv dobře inzerovaný film zaručený úspěch. Otcové a matky ve snaze uspokojit vřeštící ratolesti vyklopili by […] Posted in Filmové recenze
  • Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze – 30%3. června 2016 Želvy Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) – Recenze – 30% Pokračování předloňských Želv Ninja se nese ve velmi podobném duchu, jen s několika změnami, ve všech případech k horšímu: Jednička byla spotřební zábavou určenou zejména pro osmi […] Posted in Filmové recenze
  • Želvy Ninja - 70 %21. srpna 2014 Želvy Ninja - 70 % Když začaly v 80. letech v Československu jít v TV Želvy Ninja, tak jsem zrovna tak mladý, abych je zbožňoval, samozřejmostí byla i návštěva kina, když šlo jejich první filmové […] Posted in Filmové recenze
  • Želvy Ninja / Teenage Mutant Ninja Turtles - první dojem18. srpna 2014 Želvy Ninja / Teenage Mutant Ninja Turtles - první dojem Na co se tak těšit s Želvami Ninja? Na nové CGI želvy, krátký příběh o tom, jak vůbec vznikly? Ale také na to, že sexi April běhá, zachraňuje a je zachraňována. Návrat k 80. letům v […] Posted in Články
  • MB323. května 2012 Muži v černém 3 - 80 % Každé pokračování úspěšných filmů je hodnoceno optikou přechozích dílů a v případě MiB3 můžeme s potěšením konstatovat, že se povedlo. Přispěly k tomu zejména dvě skutečnosti - […] Posted in Filmové recenze
  • Vřískot 311. ledna 2022 Vřískot 3 Vřískot byl a je jedním z nejlepších hororů, které kdy byly k vidění na filmovém plátně. Zavedl nebo spíše osvěžil žánr tzv. teenagerovských vyvražďovaček. To však nic nemění na tom, že […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tahle země není pro starý28. října 2021 Tahle země není pro starý Bratři Coenové jsou mezi filmaři zkrátka jistotou. Ať shlédnete jakýkoliv jejich film, bude se vyznačovat ohromnou odlišností, od ostatních snímků daného žánru. Coenové jsou totiž jiní. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Já, legenda24. července 2021 Já, legenda První záběr: vidíme televizní zprávy a lékař hovoří o tom, že byl vyvinut převratný lék na rakovinu. Celkový počet vyléčených pacientů je stejný jako počet nakažených, na kterých byl lék […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,39733 s | počet dotazů: 212 | paměť: 55901 KB. | 22.05.2022 - 02:58:26