Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Michel Galabru

Michel Galabru

Galabru
Galabru
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Michel Louis Edmond Galabru (* 27. říj­na 1922 Sáfí, Maroko, † 4. led­na 2016 Paříž, Francie) byl fran­couz­ský diva­del­ní a fil­mo­vý herec, drži­tel Césara.

Život a kariéra

Původně se chtěl stát fot­ba­lis­tou, ale díky své tetě se začal zají­mat o lite­ra­tu­ru. Po matu­ri­tě se začal živit jako pojiš­ťo­va­cí agent v Paříži, kde začal také stu­do­vat herec­tví na kon­zer­va­to­ři Conservatoire nati­o­nal supé­rie­ur d’art dra­ma­tique. Studium ukon­čil jako nej­lep­ší absol­vent obo­ru moder­ní a kla­sic­ké kome­die.

V září 1950, ihned po ukon­če­ní stu­dia začal hrát v Comédie-Française, zejmé­na v kla­sic­kých dra­ma­tech W. Shakespeara, G. Feydeaua nebo Molièra. Později se pře­su­nul také do kaba­re­tu a do fil­mů. Nejdříve hrál růz­né epi­zod­ní role, pro­sla­vil se až jako rot­mis­tr Gerber v čet­nic­ké sérii s Louisem de Funèsem. Tato komic­ká role do znač­né míry ovliv­ni­la i jeho budou­cí role. V mno­ha kome­di­ích hrál nave­nek auto­ri­ta­tiv­ní muže, kte­ří se sna­ží udr­žet morál­ku a zave­de­né tra­di­ce.

Za roli ve fil­mu Soudce a vrah (1976), kte­rá byla jed­nou z mála jeho neko­mic­kých rolí, zís­kal Césara a váž­né role mu vynes­ly něko­lik dal­ších nomi­na­cí na toto oce­ně­ní. Celkem hrál při­bliž­ně v 200 fil­mech.

V roce 2008 zís­kal diva­del­ní Molièrovu cenu a v roce 2013 se stal vel­ko­dů­stoj­ní­kem Řádu za záslu­hy.

Jeho děti, Jean Galabru a Emmanuelle Galabru, jsou rov­něž her­ci.


Detaily o článku Michel Galabru


Foto

Français : Michel Galabru sur le pla­te­au de la cha­î­ne d’in­for­mati­on i-télé, le mer­cre­di 10 novem­bre 1999.
Datum 10. lis­to­pa­du 1999, 15:30
Zdroj Vlastní dílo
Autor Christian D’AUFIN


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,75596 s | počet dotazů: 259 | paměť: 59953 KB. | 19.08.2022 - 23:15:51