Kritiky.cz > Profily osob > Michel Galabru

Michel Galabru

Galabru

Michel Louis Edmond Galabru (* 27. říj­na 1922 Sáfí, Maroko, † 4. led­na 2016 Paříž, Francie) byl fran­couz­ský diva­del­ní a fil­mo­vý herec, drži­tel Césara.

Život a kariéra

Původně se chtěl stát fot­ba­lis­tou, ale díky své tetě se začal zají­mat o lite­ra­tu­ru. Po matu­ri­tě se začal živit jako pojiš­ťo­va­cí agent v Paříži, kde začal také stu­do­vat herec­tví na kon­zer­va­to­ři Conservatoire nati­o­nal supé­rie­ur d’art dra­ma­tique. Studium ukon­čil jako nej­lep­ší absol­vent obo­ru moder­ní a kla­sic­ké kome­die.

V září 1950, ihned po ukon­če­ní stu­dia začal hrát v Comédie-Française, zejmé­na v kla­sic­kých dra­ma­tech W. Shakespeara, G. Feydeaua nebo Molièra. Později se pře­su­nul také do kaba­re­tu a do fil­mů. Nejdříve hrál růz­né epi­zod­ní role, pro­sla­vil se až jako rot­mis­tr Gerber v čet­nic­ké sérii s Louisem de Funèsem. Tato komic­ká role do znač­né míry ovliv­ni­la i jeho budou­cí role. V mno­ha kome­di­ích hrál nave­nek auto­ri­ta­tiv­ní muže, kte­ří se sna­ží udr­žet morál­ku a zave­de­né tra­di­ce.

Za roli ve fil­mu Soudce a vrah (1976), kte­rá byla jed­nou z mála jeho neko­mic­kých rolí, zís­kal Césara a váž­né role mu vynes­ly něko­lik dal­ších nomi­na­cí na toto oce­ně­ní. Celkem hrál při­bliž­ně v 200 fil­mech.

V roce 2008 zís­kal diva­del­ní Molièrovu cenu a v roce 2013 se stal vel­ko­dů­stoj­ní­kem Řádu za záslu­hy.

Jeho děti, Jean Galabru a Emmanuelle Galabru, jsou rov­něž her­ci.


Detaily o článku Michel Galabru


Foto

Français : Michel Galabru sur le pla­te­au de la cha­î­ne d’in­for­mati­on i-télé, le mer­cre­di 10 novem­bre 1999.
Datum 10. lis­to­pa­du 1999, 15:30
Zdroj Vlastní dílo
Autor Christian D’AUFIN

  • Angelika a král - Angélique et le Roy (1966)16. srpna 2019 Angelika a král - Angélique et le Roy (1966) Třetí pokračování dobrodružného příběhu se odehrává několik let po domnělé smrti hraběte Peyraca. Angelika se mezitím provdala za bratrance Filipa, jenž dobrovolně padl ve službách svého […] Posted in Speciály
  • Louis de Funés31. května 2009 Louis de Funés Narodil se 31.7.1914 na předměstí Paříže, Courbevoie a jmenoval se Louis Germain David de Funés de Galarza. Matka se jmenovala Leonor Soto Reguera a otec byl neúspěšný advokát, který držel […] Posted in Profily osob
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […] Posted in Profily osob
  • Pierre Brice7. června 2015 Pierre Brice Baron Pierre Brice, vlastním jménem Pierre Louis Baron de Bris (6. února 1929 Brest, Francie – 6. června 2015 Paříž, Francie) byl francouzský herec a zpěvák. Pocházel ze staré francouzské […] Posted in Profily osob
  • Georges Méliès10. října 2012 Georges Méliès Georges Méliès (8. prosince 1861, Paříž – 21. ledna 1938, Paříž) byl francouzský filmový režisér a významný průkopník filmu. Narodil se v bohaté rodině majitele obuvnické firmy. Po […] Posted in Profily osob
  • Jean Reno23. dubna 2005 Jean Reno U nás velmi dobře známý a populární francouzský herec se poprvé objevil ve filmu Raoula Ruize Hypotéza ukradeného obrazu (Hypotese du tableau volé, 1978). Následoval snímek Clair de femme […] Posted in Profily osob
  • Louis de Funès1. srpna 2014 Louis de Funès Louis Germain David de Funès de Galarza [lwi də fy.nɛs] (31. července 1914, Courbevoie, Francie – 27. ledna 1983 v Nantes) byl slavný francouzský herec a komik. Jeho synové se jmenují […] Posted in Profily osob
  • Robert De Niro slaví dneska 75 let - které jsou jeho nejlepší filmy?17. srpna 2018 Robert De Niro slaví dneska 75 let - které jsou jeho nejlepší filmy? Robert De Niro se narodil před 75 lety (17. 8. 1943) v Americe, narodil se na Manhattanu, kde v šesté třídě základní školy přešel na soukromou základní školu. Střední školu nedostudoval,  […] Posted in Profily osob
  • RON HOWARD6. června 2018 RON HOWARD RON HOWARD (režie) je oscarový režisér, jenž je považován za jednoho z nejpopulárnějších režisérů své generace. Ať už je řeč například o kritikou ceněných celovečerních dramatech Čistá […] Posted in Profily osob
  • Brigitte Bardot4. října 2014 Brigitte Bardot Brigitte Bardot, celým jménem Brigitte Anne-Marie Bardot (* 28. září 1934 v Paříži, Francie) je francouzská filmová herečka, zpěvačka, v mládí i modelka a v současnosti bojovnice za práva […] Posted in Profily osob

Ohodnoťte článek


Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...