Kritiky.cz > Profily osob > MICHAL VIEWEGH (1962)

MICHAL VIEWEGH (1962)


Narodil se v Praze, ale dět­ství pro­žil, jak sám o sobě rád říká, v „pro­vinč­ní“ Sázavě. V letech 1983–1988 vystu­do­val Filozofickou fakul­tu Univerzity Karlovy v Praze, obor čes­ký jazyk a lite­ra­tu­ra - peda­go­gi­ka. Od říj­na 1989 byl uči­te­lem na základ­ní ško­le na Zbraslavi. Poté od roku 1993 půso­bil jako redak­tor ve zná­mém nakla­da­tel­ství Český spi­so­va­tel na Národní tří­dě, odkud v roce 1995 ode­šel na vol­nou nohu a stal se spi­so­va­te­lem z povo­lá­ní. Je auto­rem spo­le­čen­ských romá­nů a paro­dic­kých próz. Ve své tvor­bě vyu­ží­vá post­mo­der­ních postu­pů. Jeho tvor­ba se vyzna­ču­je epič­nos­tí, pro­lí­ná­ním kome­di­ál­ních a tra­gic­kých momen­tů, čas­tý­mi cita­ce­mi, rela­ti­vi­za­cí vyprá­vě­ní pro­střed­nic­tvím růz­ných pohle­dů a ver­zí. Je drži­te­lem pres­tiž­ní Ceny Jiřího Ortena z roku 1993. Jeho kni­hy býva­jí čas­to zfil­mo­vá­ny a to s vel­kým divác­kým úspě­chem: Báječná léta pod psa (1998), Výchova dívek v Čechách (1998), Román pro ženy (2005), Účastníci zájez­du (2006), Nestyda (2008), Případ nevěr­né Kláry (2009), Román pro muže (2010), Svatá čtve­ři­ce (2012) a Andělé všed­ní­ho dne (2014).


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne25. září 2014 MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne Vaše úspěšná kniha Andělé všedního dne se objeví na podzim tohoto roku pod stejným názvem v kinech. Charakterizujte pro neznalé čtenáře ve stručnosti příběh a jak jste přišel na téma […]
  • Michal Viewegh - Biomanžel7. března 2016 Michal Viewegh - Biomanžel Vieweghův román Biomanželka se stal úspěšným bestsellerem. Nejspíš proto jsme se dočkali jeho volného pokračování s názvem Biomanžel. Jde opět o knihu částečně biografickou, ve které je […]
  • Michal Viewegh: Biomanželka18. února 2016 Michal Viewegh: Biomanželka Vieweghův román Biomanželka se může na první dojem jevit jako kterékoliv jiné humoristické dílo. Pravdou ale zůstává, že tato kniha nám předkládá hned několik otázek, které až nebezpečně […]
  • Tajemství rodu (TV seriál)19. června 2019 Tajemství rodu (TV seriál) Unikátní seriál, v němž se známé osobnosti stávají detektivy a vydávají se na dobrodružné pátrání do minulosti. Na základě svého rodokmenu odhalují to, jak žili jejich předci, objevují […]
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • Ondřej Vetchý21. srpna 2017 Ondřej Vetchý Divadelní, televizní a filmový herec pochází z Jihlavy. Vystudoval pražskou konzervatoř a hned po škole začal hrát v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, poté působil v Divadle E. F. […]
  • Zdeněk Svěrák15. srpna 2014 Zdeněk Svěrák Zdeněk Svěrák (* 28. března 1936, Praha, Československo) je český dramatik, scénárista, herec a autor písňových textů. Po studiu na gymnáziu a Vysoké škole pedagogické, kterou dokončil […]
  • Iveta Bartošová29. dubna 2014 Iveta Bartošová Iveta Bartošová (* 8. dubna 1966, Čeladná - 29. dubna 2014, Uhříněves) byla česká zpěvačka. V letech 1986, 1990 a 1991 se stala Zlatou slavicí, v letech 1987 až 1989 a poté v 1999-2000 se […]
  • Vytautas Kaniusonis8. července 2014 Vytautas Kaniusonis Narodil se v Murmansku, Rusku, roku 1963. V roce 1987 úspěšně dokončil studium režie na Univerzitě v Klaipedě a roku 1992 absolvoval Litevskou hudební a divadelní akademii, kde studoval […]
  • Michal Suchánek27. dubna 2009 Michal Suchánek  Narodil se 29.července 1965 v Jičíně. Narodil se 29.července 1965 v Jičíně. Vystudoval herectví na pražské konzervatoři obor herectví a poté účinkoval v divadle Františka Ringo Čecha. […]