Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Michal Balcar - Urban

Michal Balcar - Urban

Urban

Když jste se zače­tl do scé­ná­ře popr­vé, jak se vám líbil?

Moc, pro­to­že si mys­lím, že je napsa­ný chytře a nedě­lá z divá­ků, a hlav­ně z dětí, hlu­pá­ky.

Jak bys­te popsal svo­ji posta­vu?

Urban je roz­hod­ně klad­ná posta­va. Pere se s pře­káž­ka­mi, kte­ré mu Lichoradka kla­de do ces­ty, aby Lauru zís­kal. Bojuje o lás­ku, v čemž se s ním roz­hod­ně zto­tož­ňu­ji.

Když si vzpo­me­ne­te na celé dva měsí­ce natá­če­ní, co se vám vyba­ví jako prv­ní?

Nejdřív mě asi napad­ne fyzic­ká nároč­nost hra­ní, pro­to­že prv­ní dny jsme hned lez­li na Panské ská­le. V dal­ších scé­nách jsme se pra­li v hos­po­dě U kuka­ček. To mi tedy dalo pěk­ně zabrat a nejen mně - tím bych chtěl pozdra­vit kaska­dér­ský tým - hoši, byli jste boží! Vzpomenu si taky na to, kolik jsme toho naces­to­va­li v autě, hod­ně spa­ní na hote­lech a taky růz­né vtip­né his­tor­ky. Jednu vtip­nou mám, ale nesmím ji říkat...

Jak se vám spo­lu­pra­co­va­lo s herec­kou part­ner­kou Danou Droppovou?

Všechno v pořád­ku. Myslím, že jsme souzně­li. Pro Danku to bylo prv­ní natá­če­ní. V sou­vis­los­ti s tím jsem si vyba­vil svůj prv­ní natá­če­cí den, kdy

se to kolem mě teh­dy jenom hem­ži­lo a já se cítil jako Alenka v říši divů. Všichni mlu­vi­li a koli­krát říka­li tech­nic­ké věci, kte­rým jsem ani nero­zu­měl. To všech­no na člo­vě­ka hod­ně půso­bí. Tak jsem jí říkal, aby si ty prv­ní chvil­ky uží­va­la, pro­to­že pak už se bude mož­ná nudit.

Je Jitka Rudolfová přís­nou reži­sér­kou, nebo povo­lu­je i drob­nou impro­vi­za­ce co se scé­ná­ře týká?

Pracuje se s ní moc dob­ře, pro­to­že je chyt­rá a přes­ně ví, co od kaž­dé­ho obra­zu potře­bu­je, což je pro her­ce hod­ně důle­ži­té. Pak mezi nimi snad­no vzni­ká důvě­ra. Děkuji za to.

A jaké je pro vás posel­ství pohád­ky?

Neztrácet nadě­ji a bojo­vat. Diváky si pohád­ka urči­tě zís­ká svým pří­bě­hem, loka­ce­mi a skvě­lým obsa­ze­ním, do kte­ré­ho jsem se díky­bo­hu dostal. Nebude to pohád­ka, co by se pitvo­ři­la a pod­bí­ze­la. Toho si pova­žu­ji a věřím, že se bude líbit.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hodinářův učeň - MÍSTA NATÁČENÍ12. srpna 2019 Hodinářův učeň - MÍSTA NATÁČENÍ Hodinářův učeň slibuje výpravnou podívanou pro celou rodinu, pyšní se výraznými kostýmy a vznikal na mnoha místech Česka. Tou nejlepší filmovou architekturou jsou totiž skutečná místa, […]
  • Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S.9. srpna 2018 Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S. Je rok 1967, parné léto, ale v dalekém Kazachstánu to mladým studentům nevadí. Vždyť mají tolik práce a vlastní zábavu. Je mezi nimi i mladý student Jan Palach, který neváhá přimluvit se […]
  • Do kin přichází nový film s názvem Jan Palach9. srpna 2018 Do kin přichází nový film s názvem Jan Palach Ve čtvrtek 9.srpna proběhla v kině Atlas novinářská projekce nového filmu Roberta Sedláčka Jan Palach. Film natáčel Sedláček od roku 2017, aby byl uveden do kin u příležitosti výročí […]
  • Bohéma (TV seriál)25. října 2018 Bohéma (TV seriál) Bylo jednou jedno studio na Barrandově, kterým prošly dějiny. Patřilo k vůbec nejmodernějším v celé Evropě. Ve filmech, které se tam natáčely, hráli velikáni z Národního divadla, komici, […]
  • Jan Palach17. srpna 2018 Jan Palach Tisková konference 9. 8. 2018
  • Jan Palach9. srpna 2018 Jan Palach Čtyři videa z novinářské konference filmu Jan Palach 9. 8. 2018. https://youtu.be/_r0rZRgi0SU https://youtu.be/t2CrlXmWf98 https://youtu.be/_iYDc2sduBM https://youtu.be/hM29QIjN3Yc
  • Bohéma21. prosince 2016 Bohéma Záznam s tiskové konference 20.12.2016. https://youtu.be/bhpXXca4C6k
  • Zdeněk Svěrák o filmu Po strništi bos21. srpna 2017 Zdeněk Svěrák o filmu Po strništi bos Co pro vás znamená Po strništi bos? Po strništi bos je vzpomínka na dobu protektorátu, kdy jsem byl přesazen z města na venkov a učil se tam žít. Naučil jsem se tam – a to vyjadřuje […]
  • Vilma Cibulková - Paní lesa26. února 2016 Vilma Cibulková - Paní lesa V pohádce Řachanda hrajete Paní lesa, mohla byste nám ji popsat? Paní lesa je nádherná postava, protože touží naučit člověka vážit si přírody a respektovat přírodní zákony, na což my už […]
  • Karolína Lipowská18. února 2016 Karolína Lipowská „Karolína, to je naše turbína,“ říká její filmová maminka. „Dostat takové dítě jako partnera, je vždycky výhra. Má v sobě dravost a ohromnou touhu po dobrém výsledku.“ Karolínu objevila […]