Kritiky.cz > Profily osob > Michael Douglas – 70 let

Michael Douglas – 70 let

Známý ame­ric­ký herec, pro­du­cent a reži­sér se naro­dil dne 25.9.1944 v New Brunswicku. Jeho otec je herec Kirk Douglas, zná­mý rolí ve fil­mu Spartakus z roku 1960, a mat­ka je hereč­ka Diana Dill. Vzdělání: Eaglebrook School v Deerfield, Massachusetts, USA, Choate Rosemary Hall v Wallingford, Connecticut, USA, University of California, Santa Barbara, USA v roce 1968 s BA v dra­ma­tic­kých umě­ní.

První vel­ký úspěch při­šel s fil­mem Přelet nad kukač­čím hníz­dem. Filmová prá­va vlast­nil otec a Douglas vsa­dil na čes­ké­ho reži­sé­ra Miloše Formana a her­ce Jacka Nicholsona. Film měl úspěch u divá­ků i kri­ti­ky a zís­kal pět Oskarů. Také dal­ší film Čínský syn­drom  byl úspěš­ný. Douglas v něm hrál hlav­ní posta­vu a také byl pro­du­cen­tem. Námět o poten­ci­ál­ně kata­stro­fic­ké udá­los­ti v jader­né elek­trár­ně se časo­vě sho­do­val s kom­pli­ka­ce­mi v jader­né elek­trár­ně v Pensylvánii a to fil­mu výraz­ně pomoh­lo na popu­la­ri­tě. Další oce­ně­ní Oskarem zís­kal Douglas za nemi­lo­srd­né­ho Gordona ve fil­mu Wall Street od reži­sé­ra Olivera Stonea.

Herecká fil­mo­lo­gie je boha­tá na posta­vy růz­né­ho cha­rak­te­ru. Douglas doká­že dát svým fil­mo­vým posta­vám jis­tý nad­hled a sou­čas­ně je hra­je s plným nasa­ze­ním. Další při­da­nou hod­no­tou je schop­nost pone­chat svým posta­vám tajem­ství a při­dat osob­ní šarm. Proto se v jeho herec­kém rejstří­ků najdou posta­vy drs­ných chla­pů, vyšet­řo­va­te­lů i dob­ro­dru­hů.

Připomínám někte­ré fil­my, kte­ré do pro­gra­mů tele­viz­ních kaná­lů při­ná­ší dobrou zába­vu a napě­tí: Válka Roseových(1989), Osudová přitažlivost(1987), Wall Streat(1987), Honba za kle­no­tem Nilu(1985),1984 Honba za diamantem(1984), Čínský syndrom(1979)

V roce 2010 one­moc­něl Michael Dougles rako­vi­nou. Původní infor­ma­ce o rako­vi­ně krku upřes­nil herec poz­dě­ji, že se jed­na­lo rako­vi­nu jazy­ka. V led­nu 2011 herec ozná­mil, že rako­vi­na ustou­pi­la a on nyní cho­dí jen na pra­vi­del­né kon­t­ro­ly.

Další infor­ma­ce opět potě­ší fil­mo­vé divá­ky. Američané začnou v lis­to­pa­du natá­čet v Česku vyso­ko­roz­počto­vý akč­ní film s Michaelem Douglasem a Orlandem Bloomem. Film s názvem Unlocked bude pod­le lis­tu vyprá­vět pří­běh agent­ky CIA, kte­rou ztvár­ní Švédka Noomi Rapaceová.(zdroj.HN 22.9.2014)

Do dal­ších let pře­ji osla­ven­ci hlav­ně zdra­ví. Pak najde ener­gii i pro své fil­mo­vé posta­vy a divá­ci se mohou těšit na dal­ší film.

  • Volný pád - když úředníkovi rupne v bedně30. července 2020 Volný pád - když úředníkovi rupne v bedně Je 12. června 1991. Za nesnesitelného horka uvízly v dopravní zácpě uprostřed Los Angeles desítky řidičů. Nervozita a napětí houstne, až jednomu z nich povolí nervy. William Foster […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lepší teď než nikdy - O HOLČIČCE9. září 2014 Lepší teď než nikdy - O HOLČIČCE Leah a Oren se více sblížili příchodem nového člena Orenovy rodiny, o jehož existenci ovšem Oren netušil: jeho vnučky Sarah, kterou hraje desetiletá Sterling Jerins. „Zrovna hrála ve […] Posted in Články
  • Lepší teď než nikdy9. září 2014 Lepší teď než nikdy Existuje milión důvodů, proč nemít rád realitního makléře Orena Littlea (Michael Douglas), a to je přesně to, co se mu líbí. Na každého, kdo mu zkříží cestu, je úmyslně nepříjemný, a […] Posted in Články
  • Ant-Man - Obsah / O filmu14. července 2015 Ant-Man - Obsah / O filmu OBSAH  Filmový svět společnosti Marvel se opět rozrůstá a snímkem Ant-Man nám poprvé na filmových plátnech představuje zakládajícího člena týmu Avengers, mravenčího muže […] Posted in Speciály
  • Ant-Man a Wasp1. května 2018 Ant-Man a Wasp Trailer na poslední film letošního roku od Marvelu. https://youtu.be/UUkn-enk2RU Posted in Trailery
  • Lepší teď než nikdy - O FILMU9. září 2014 Lepší teď než nikdy - O FILMU Režisér Rob Reiner má s komedií zkušenosti a rozhodně prokázal, že ví, jak úspěšně sloučit humor a romantiku. Ve své klasické komedii KDYŽ HARRY POTKAL SALLY z roku 1989 nechal publikum […] Posted in Články
  • Ant-Man - O tvůrcích14. července 2015 Ant-Man - O tvůrcích PAUL RUDD (Scott Lang / Ant-Man, scénář) se před nedávnem objevil po boku Willa Ferrella, Steve Carella a Davida Koechnera ve filmu Adama McKaye Zprávař 2: Legenda pokračuje […] Posted in Speciály
  • Ant-Man a Wasp - film o filmu - Tým spojuje síly3. července 2018 Ant-Man a Wasp - film o filmu - Tým spojuje síly Posted in Zajímavosti
  • Ant-Man a Wasp - film o filmu Kdo je Wasp3. července 2018 Ant-Man a Wasp - film o filmu Kdo je Wasp Posted in Zajímavosti
  • Ant-Man - 90 %14. července 2015 Ant-Man - 90 % Po dlouhých odkladech. Po skoro desíti letech, 8, začíná fáze 3 filmech Marvelu. Druhý největší filmový pokus, po Strážcích Galaxie, je Ant-Man. Patří do vesmíru Avengers. Je kolegou […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...