Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Michael Douglas – 70 let

Michael Douglas – 70 let

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Známý ame­ric­ký herec, pro­du­cent a reži­sér se naro­dil dne 25.9.1944 v New Brunswicku. Jeho otec je herec Kirk Douglas, zná­mý rolí ve fil­mu Spartakus z roku 1960, a mat­ka je hereč­ka Diana Dill. Vzdělání: Eaglebrook School v Deerfield, Massachusetts, USA, Choate Rosemary Hall v Wallingford, Connecticut, USA, University of California, Santa Barbara, USA v roce 1968 s BA v dra­ma­tic­kých umě­ní.

První vel­ký úspěch při­šel s fil­mem Přelet nad kukač­čím hníz­dem. Filmová prá­va vlast­nil otec a Douglas vsa­dil na čes­ké­ho reži­sé­ra Miloše Formana a her­ce Jacka Nicholsona. Film měl úspěch u divá­ků i kri­ti­ky a zís­kal pět Oskarů. Také dal­ší film Čínský syn­drom  byl úspěš­ný. Douglas v něm hrál hlav­ní posta­vu a také byl pro­du­cen­tem. Námět o poten­ci­ál­ně kata­stro­fic­ké udá­los­ti v jader­né elek­trár­ně se časo­vě sho­do­val s kom­pli­ka­ce­mi v jader­né elek­trár­ně v Pensylvánii a to fil­mu výraz­ně pomoh­lo na popu­la­ri­tě. Další oce­ně­ní Oskarem zís­kal Douglas za nemi­lo­srd­né­ho Gordona ve fil­mu Wall Street od reži­sé­ra Olivera Stonea.

Herecká fil­mo­lo­gie je boha­tá na posta­vy růz­né­ho cha­rak­te­ru. Douglas doká­že dát svým fil­mo­vým posta­vám jis­tý nad­hled a sou­čas­ně je hra­je s plným nasa­ze­ním. Další při­da­nou hod­no­tou je schop­nost pone­chat svým posta­vám tajem­ství a při­dat osob­ní šarm. Proto se v jeho herec­kém rejstří­ků najdou posta­vy drs­ných chla­pů, vyšet­řo­va­te­lů i dob­ro­dru­hů.

Připomínám někte­ré fil­my, kte­ré do pro­gra­mů tele­viz­ních kaná­lů při­ná­ší dobrou zába­vu a napě­tí: Válka Roseových(1989), Osudová přitažlivost(1987), Wall Streat(1987), Honba za kle­no­tem Nilu(1985),1984 Honba za diamantem(1984), Čínský syndrom(1979)

V roce 2010 one­moc­něl Michael Dougles rako­vi­nou. Původní infor­ma­ce o rako­vi­ně krku upřes­nil herec poz­dě­ji, že se jed­na­lo rako­vi­nu jazy­ka. V led­nu 2011 herec ozná­mil, že rako­vi­na ustou­pi­la a on nyní cho­dí jen na pra­vi­del­né kon­t­ro­ly.

Další infor­ma­ce opět potě­ší fil­mo­vé divá­ky. Američané začnou v lis­to­pa­du natá­čet v Česku vyso­ko­roz­počto­vý akč­ní film s Michaelem Douglasem a Orlandem Bloomem. Film s názvem Unlocked bude pod­le lis­tu vyprá­vět pří­běh agent­ky CIA, kte­rou ztvár­ní Švédka Noomi Rapaceová.(zdroj.HN 22.9.2014)

Do dal­ších let pře­ji osla­ven­ci hlav­ně zdra­ví. Pak najde ener­gii i pro své fil­mo­vé posta­vy a divá­ci se mohou těšit na dal­ší film.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger?24. června 2022 Co kdyby… zachránil Tonyho Starka Killmonger? Co kdyby se Tony Stark (mluví Mick Wingert) nikdy nestal Iron Manem a byl by v osudný moment zachráněn Erikem Killmongerem (mluví Michael B. Jordan) ? Byl to právě první Iron Man, který […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Zombie?!22. června 2022 Co kdyby… Zombie?! Co kdyby po návratu Bruce Bannera (Mark Ruffalo) na Zem nebyl největší hrozbou brzký příchod Thanose, ale něco úplně jiného? 5. epizoda seriálu What If...? přichází s proslulou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce?20. června 2022 Co kdyby… Doctor Strange nepřišel o ruce, ale o své srdce? Co kdyby Stephen Strange (mluví Benedict Cumberbatch) místo rukou ztratil svou lásku Christine Palmer (mluví Rachel McAdams) ? Čtvrtá epizoda What If...? předvedla velké věci. Zásadní […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa?18. června 2022 Co kdyby… Země přišla o nejmocnější hrdiny světa? Nick Fury (mluví Samuel L. Jackson) se snaží dát dohromady iniciativu Avengers, neznámý sériový vrah ovšem začne vraždit jeho kandidáty..... Třetí epizoda What If...? je v podstatě o […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord?16. června 2022 Co kdyby… se z T’Chally stal Star-Lord? Co kdyby se T´Challa (mluví Chadwick Boseman) stal Star-Lordem místo Petera Quilla? První epizoda What If...? se tak trochu držela při zemi, druhá epizoda ovšem přichází s várkou […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger?14. června 2022 Co kdyby… byla kapitánka Carterová první Avenger? Co kdyby se místo Stevea Rogerse (mluví Josh Keaton) stala supervojákem Peggy Carter (mluví Hayley Atwell)? Doposud jsme se dočkali 24 filmů ze stáje Marvel Cinematic Universe + prozatím […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,90508 s | počet dotazů: 252 | paměť: 58858 KB. | 11.08.2022 - 12:35:11