Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Mezi námi děvčaty

Mezi námi děvčaty

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jamie Lee Curtis a Lindsay Loga v nové kome­dii od Walta Disneye. Premiéra 11. 12. 2003Dr. Tess Coleman (JAMIE LEE CURTIS) a její pat­nác­ti­le­tá dce­ra Anna (LINDSAY LOHAN) spo­lu pří­liš nevy­chá­ze­jí. Nerozumí si v otáz­kách oblé­ká­ní, úče­sů, hud­by a už vůbec ne ve výbě­ru part­ne­rů. V jeden čtvr­teč­ní pod­ve­čer jejich vzá­jem­ná nevra­ži­vost dosáh­ne vrcho­lu: Anna zuří, pro­to­že má pocit, že mat­ka nedo­sta­teč­ně pod­po­ru­je její hudeb­ní kari­é­ru a Tess – vdo­va, kte­rá se chys­tá na nové vdav­ky – nechá­pe, proč Anna nemů­že dát její­mu snou­ben­ci (MARK HARMON) ani na chví­li pokoj. Vše se ale změ­ní po malém inci­den­tu v čín­ské restau­ra­ci, kde si mat­ka s dce­rou omy­lem vymě­ní sušen­ky s přá­níč­ky. Páteční ráno je jako stu­de­ná spr­cha – Tess i Anna s hrů­zou zjis­tí, že si přes noc vymě­ni­ly těla. Po jed­nom dni strá­ve­ném v kůži své rodin­né soky­ně obě zno­vu nalé­za­jí vzá­jem­ný respekt. Sobotní svat­ba Tess se ale neza­dr­ži­tel­ně blí­ží a obě­ma nezbý­vá, než rych­le najít způ­sob, jak se dostat zpět do své­ho těla. Klasický román spi­so­va­tel­ky Mary Rodgers se vra­cí na stří­br­né plát­no ve zce­la nové moder­ní adap­ta­ci.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,77903 s | počet dotazů: 239 | paměť: 58083 KB. | 13.08.2022 - 14:42:31