Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Metro 2033

Metro 2033

d107882e16 89402954 o2
Něco se poka­zi­lo a v roce 2013 nasta­la apo­ka­ly­psa. Svět se zaha­lil do mra­zu a lid­stvo z vel­ké čás­ti vymře­lo. Těm něko­li­ka šťast­liv­cům, kte­ří pře­ži­li, se poda­ři­lo usíd­lit v opuš­tě­ných sta­ni­cích a tune­lech met­ra vel­kých měst. Třeba v Moskvě....
Teď je rok 2033 a hráč této 1st per­son stří­leč­ky se dostá­vá do role mla­dí­ka Arťoma, na kte­ré­ho brzy čeka­jí vel­ké věci...
Troufám si říci, že tato hra zaujme hned něko­li­ka atri­bu­ty. Jednak je to zají­ma­vý pří­běh posta­po­ka­lyp­tic­ké Moskvy (respek­ti­ve zejmé­na její­ho pod­ze­mí) a dále zají­ma­vé gra­fic­ké pro­ve­de­ní (hra je z roku 2010) i poda­ře­né naskrip­to­va­né situ­a­ce. V zása­dě se jed­ná o „tune­lo­vou“ stří­leč­ku, kte­rá ale není stu­pid­ně tune­lo­vá, tedy nutí hrá­če tu a tam pro­jít i jinou než naskrip­to­va­nou ces­tou - a pokud zrov­na ne, tak se mini­mál­ně tvá­ří tak, že daný pro­stor je vlast­ně dost obřích roz­mě­rů. Velmi zají­ma­vé je i vyba­ve­ní, kte­ré zce­la kore­spon­du­je s dobou, kdy se pří­běh má ode­hrá­vat. Neočekávejme tedy něja­ké hi-tech zbra­ně, ale zejmé­na tak tro­chu podo­mác­ku udě­la­né a upra­ve­né pis­to­le a samo­pa­ly (nechy­bí obli­gát­ní kalach). Nouze je tu zejmé­na o nábo­je, pře­de­vším pak o ty před kata­stro­fou, neboť záso­by se ten­čí a ten­to vzác­ný arti­kl slou­ží i jako jakési pod­zem­ní pla­ti­dlo.
Za zmín­ku sto­jí beze­spo­ru i vyni­ka­jí­cí atmo­sfé­ra. Čekat s posled­ní­mi něko­li­ka nábo­ji, spo­lu s hlouč­kem vydě­še­ných spo­lu­bo­jov­ní­ků, v tem­ném tune­lu met­ra a sly­šet z pro­stor před sebou tajem­né zvu­ky při­chá­ze­jí­cí­ho nebez­pe­čí, to je oka­mžik, kdy by se atmo­sfé­ra dala doslo­va krá­jet.
Metro 2033 je beze­spo­ru dobrou hrou, nicmé­ně něko­li­krát jsem se neu­brá­nil dojmu, že to celé by moh­lo být ješ­tě o něco lep­ší a nápa­di­těj­ší. Přidat něko­lik RPG prv­ků, tu a tam více inter­ak­cí v roz­ho­vo­rech, tak by se zce­la jis­tě jed­na­lo o výji­meč­ný záži­tek.
Takto to je „jen“ dob­ré...

  • #2124: Komiksový výběr Spider-Man 18: Poslední vzdor8. června 2020 #2124: Komiksový výběr Spider-Man 18: Poslední vzdor Komiksový výběr Spider-Man 18: Poslední vzdorVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 7 až 12 série "Marvel Knights: Spider-Man" v nakladatelství […] Posted in Recenze komiksů
  • Vánoční nabídka7. listopadu 2003 Vánoční nabídka Charlieho andílci,mutanti,zvířata a mnoho dalších věcí přijde na našich DVD a VSH půjčoven. […] Posted in DVD a Video Tipy
  • Poznejte sami sebe v Inspirativním deníku (52 seznamů k sebepoznání)8. července 2018 Poznejte sami sebe v Inspirativním deníku (52 seznamů k sebepoznání) Stále někam spěcháme, nic nestíháme a ničí nás stres? Pečujeme o své blízké a na sebe často zapomínáme. Známe vůbec své touhy, cíle či to, co nás zaručeně potěší? Pokud ne, zkusme se na […] Posted in Recenze knih
  • Havel - 0422. července 2020 Havel - 04 Posted in Videa
  • Dnes 24. Febiofest zahajuje film Přes kosti mrtvých23. března 2017 Dnes 24. Febiofest zahajuje film Přes kosti mrtvých Skrze energickou a značně excentrickou postavu Janiny Dušejkové (Agnieszka Mandat), učitelky angličtiny v důchodovém věku, sledujeme vzrůstající hrůzu malé osady na polsko-českém […] Posted in Festivaly
  • Zkouškové 83. července 2020 Zkouškové 8 Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Domácí borůvkový koláč23. června 2019 Domácí borůvkový koláč Pokud milujete borůvky a sladké, je tenhle koláč pro vás jako dělaný. Je sladký, ale i lehký a křehký zároveň, a když ho doma upečete, tak se po něm jen zapráší. Teď už jen sehnat […] Posted in Recepty
  • Serious Sam 4 má příběhový trailer21. září 2020 Serious Sam 4 má příběhový trailer Serious Sam 4 má příběhový trailer Posted in Krátké herní aktuality
  • ONDŘEJ LIPENSKÝ (FILMOVÝ ARCHITEKT)8. prosince 2017 ONDŘEJ LIPENSKÝ (FILMOVÝ ARCHITEKT) „Hledali jsme klíč – jak dosáhnout toho, aby byl prostor pohádkový a zároveň reálný.“ Byly Karlovy Vary jediným kandidátem pro natáčení Přání k mání? Ze začátku jsme zvažovali ještě […] Posted in Rozhovory
  • Ráno v trávě9. července 2017 Ráno v trávě Jak vypadá ráno doma, to ví každé malé dítě – budíček, probouzení, smlouvání o „ještě chvilku“, rozcvička, ranní hygiena, česání a oblékání. Jak ale prožívají ráno konvalinky, kopretiny, […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com