Metro 2033

d107882e16 89402954 o2
Něco se poka­zi­lo a v roce 2013 nasta­la apo­ka­ly­psa. Svět se zaha­lil do mra­zu a lid­stvo z vel­ké čás­ti vymře­lo. Těm něko­li­ka šťast­liv­cům, kte­ří pře­ži­li, se poda­ři­lo usíd­lit v opuš­tě­ných sta­ni­cích a tune­lech met­ra vel­kých měst. Třeba v Moskvě....
Teď je rok 2033 a hráč této 1st per­son stří­leč­ky se dostá­vá do role mla­dí­ka Arťoma, na kte­ré­ho brzy čeka­jí vel­ké věci...
Troufám si říci, že tato hra zaujme hned něko­li­ka atri­bu­ty. Jednak je to zají­ma­vý pří­běh posta­po­ka­lyp­tic­ké Moskvy (respek­ti­ve zejmé­na její­ho pod­ze­mí) a dále zají­ma­vé gra­fic­ké pro­ve­de­ní (hra je z roku 2010) i poda­ře­né naskrip­to­va­né situ­a­ce. V zása­dě se jed­ná o „tune­lo­vou“ stří­leč­ku, kte­rá ale není stu­pid­ně tune­lo­vá, tedy nutí hrá­če tu a tam pro­jít i jinou než naskrip­to­va­nou ces­tou - a pokud zrov­na ne, tak se mini­mál­ně tvá­ří tak, že daný pro­stor je vlast­ně dost obřích roz­mě­rů. Velmi zají­ma­vé je i vyba­ve­ní, kte­ré zce­la kore­spon­du­je s dobou, kdy se pří­běh má ode­hrá­vat. Neočekávejme tedy něja­ké hi-tech zbra­ně, ale zejmé­na tak tro­chu podo­mác­ku udě­la­né a upra­ve­né pis­to­le a samo­pa­ly (nechy­bí obli­gát­ní kalach). Nouze je tu zejmé­na o nábo­je, pře­de­vším pak o ty před kata­stro­fou, neboť záso­by se ten­čí a ten­to vzác­ný arti­kl slou­ží i jako jakési pod­zem­ní pla­ti­dlo.
Za zmín­ku sto­jí beze­spo­ru i vyni­ka­jí­cí atmo­sfé­ra. Čekat s posled­ní­mi něko­li­ka nábo­ji, spo­lu s hlouč­kem vydě­še­ných spo­lu­bo­jov­ní­ků, v tem­ném tune­lu met­ra a sly­šet z pro­stor před sebou tajem­né zvu­ky při­chá­ze­jí­cí­ho nebez­pe­čí, to je oka­mžik, kdy by se atmo­sfé­ra dala doslo­va krá­jet.
Metro 2033 je beze­spo­ru dobrou hrou, nicmé­ně něko­li­krát jsem se neu­brá­nil dojmu, že to celé by moh­lo být ješ­tě o něco lep­ší a nápa­di­těj­ší. Přidat něko­lik RPG prv­ků, tu a tam více inter­ak­cí v roz­ho­vo­rech, tak by se zce­la jis­tě jed­na­lo o výji­meč­ný záži­tek.
Takto to je „jen“ dob­ré...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Alien - ZX Spectrum1. října 2019 Alien - ZX Spectrum Představa, že hru z videa níže jsem kdysi vášnivě hrál a bavila mě je skutečná, i když dnes je těžké něčemu takovému uvěřit. Pravda, nebylo to na slavném Spectru, ale na (neméně) slavném […]
  • Bioshock Infinite (2013)24. září 2019 Bioshock Infinite (2013) Bioshock je na poli virtuální zábavy už notně zavedenou značkou (byť s předchozími díly zkušenosti nemám). V neoficiální "třetí části" se tvůrci (Ken Levine a spol. z Irrational Games) […]
  • Operace Flashpoint - recenze18. září 2019 Operace Flashpoint - recenze Před několika dny jsem na svém dnes již lehce archaickém počítači (CELERON 533Mhz, 137 RAM, RIVAT TNT 2) úspěšně dokončil hru Operace Flashpoint. Již dlouhá léta jsem o této hře slýchával […]
  • Syberia 220. září 2019 Syberia 2 Možná jste již četli moji "donebevychvalující" recenzi na první díl skvělé adventury Syberia. Druhý díl je skoro stejný...... To by ale bylo asi velmi strohá recenze, takže raději trochu […]
  • Brothers: A Tale of Two Sons16. září 2019 Brothers: A Tale of Two Sons Byly časy, kdy interaktivní počítačová zábava byla vyhrazena prakticky pouze pro několik málo podivínů, kteří vycházeli ze svých potemnělých doupat jen v případě, že: a) došly potraviny b) […]
  • Golden Axe28. října 2019 Golden Axe Golden Axe, jméno, jehož vyslovení mnohým rozbuší srdce na míru místy až nezdravou.Ano, tak se hlásí pravá legenda.Na počátku byla jednička a nula. Z jejich vzájemných nekonečných […]
  • Enslaved: Odyssey to the West15. září 2019 Enslaved: Odyssey to the West Být otrokem je samo o sobě dost na nic. Ještě horší ale může být otrokem v postapokalyptickém světě, kde po jakési válce před cca 150 lety svět prakticky skončil a lidé (respektive jejich […]
  • Life is Strange18. října 2019 Life is Strange Doba, kdy se říkalo, že počítačové hry jsou nezralou zábavou dětí a adolescentů je už dávno pryč. Generace zvané X a Y dospěly a svůj koníček si mnohy přenášejí dále. Spolu s nimi […]
  • Vietcong 2 (PC)16. září 2019 Vietcong 2 (PC) Ještě teď si vzpomínám na tu dobu, kdy světlo světa spatřil první Vietcong. Bylo to hodně zajímavá hra, která šla rozumnou střední cestou, kde na jedné straně byly trochu schématické […]