Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Metal Gear Solid: Snake Eater 3D pro Nintendo 3DS vyjde na jaře 2012

Metal Gear Solid: Snake Eater 3D pro Nintendo 3DS vyjde na jaře 2012

Metal
Metal

Metal Gear Solid: Snake Easter může­me řadit mezi nej­lep­ší hry, kte­ré kdy vyšly na PlayStation 2. Tvůrci chtě­jí dát hře nový kabát tak, aby byl co nej­lep­ší pro novou kon­zo­ly od Nintenda. Od hry si sli­bu­ji hod­ně, pro­to­že pod­le tvůr­ců pro­jde i drob­ný­mi úpra­va­mi a vylep­še­ní­mi, tak­že se máme oprav­du na co těšit. Jednou z novi­nek je tře­ba vyu­ží­vá­ní doty­ko­vé­ho dis­ple­je na výběr věcí v inven­tá­ři, což mi při­jde jako dob­ré a hlav­ně poho­dl­né řeše­ní. Dále byla uká­zá­na vlast­ní kamufláž. Stačí, abys­te vyfo­ti­li tře­ba svo­ji kvě­ti­nu, ale i jiný před­mět, při­čemž jeho vzor se poté pře­dě­lá na Snakovu kamufláž. Samozřejmě nechy­bí ani vyu­ži­tí pohy­bo­vých funk­cí. Metal Gear Solid: Snake Eater 3D zatím vypa­dá na pove­de­ný rema­ke, jen je ško­da, že byl odlo­žen až na příští rok, čili na jaro 2012.

Na Nintendo 3DS v prů­bě­hu příští­ho roku vyjde ješ­tě něko­lik desí­tek her, tak­že se pařa­ni mají oprav­du na co těšit. Podrobný seznam zatím Nintendo nevy­da­lo, ale během něko­li­ka měsí­ců by měl vyjít. Opravdu se těším, jaké dal­ší titu­ly vyjdou na tuto cel­kem pove­de­nou pře­nos­nou her­ní kon­zo­ly. Všechno uká­že bohu­žel až čas. Mezitím se může­te podí­vat na trai­ler Metal Gear Solidu: Snake Easter zde.

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,61549 s | počet dotazů: 257 | paměť: 56658 KB. | 29.06.2022 - 20:44:31