Kritiky.cz > Ze života > Metafora „saňového psa“

Metafora „saňového psa“

pes

Cesta je váš cíl a vaše prá­ce je vaší ces­tou. (Lao Ć)

Přítel, kte­rý mi poslal e-mail, pou­žil meta­fo­ru saňo­vé­ho psa jako odraz naše­ho vlast­ní­ho vnitř­ní­ho prů­vod­ce. Vedoucí pes zná svou ces­tu a při roz­ho­do­vá­ní o pře­chá­ze­ní ledu nebo nachá­ze­ní nové ces­ty se drží intu­i­ce.

I my máme tuto moud­rost v sobě. Myslím, že naše srd­ce je náš saňo­vý pes, kte­rý zná ces­tu, po níž máme jít. Klíčem je držet se moud­ros­ti a neza­sta­vo­vat se ani neschá­zet z ces­ty na jinou, jak bys­te to udě­la­li, kdy­bys­te nedů­vě­řo­va­li své­mu vedou­cí­mu saňo­vé­mu pso­vi.

Jaký druh psa bys­te chtě­li jako své­ho vedou­cí­ho psa a jak by se jme­no­val? Představte si to ve svém srd­ci a nazvě­te jej jeho novým jmé­nem. Až bude­te vy dva ces­to­vat spo­lu přes nová úze­mí a emo­ce, pama­tuj­te si, že máte nechat vede­ní na vedou­cím pso­vi své­ho srd­ce.

Pamatujte si, že pes má rád pamlsky a dlou­hé pro­cház­ky...

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,41079 s | počet dotazů: 219 | paměť: 52988 KB. | 25.06.2021 - 00:40:22