Kritiky.cz > Recenze knih > Město v noci

Město v noci

městovnoci2 e1547501975535

Jako malá jsem vždyc­ky čet­la kníž­ky s bater­kou pod peři­nou a hlta­la hez­ky řádek po řád­ku. A jak bych já v té době dala coko­liv za to mít doma kníž­ku, kte­rá by se dala číst i po tmě. Nyní už to pro­blém není!

Stačí nasví­tit obrá­zek, zhas­nout, a začnou se dít sku­teč­né zázra­ky. A jak s touhle kni­hou správ­ně pra­co­vat?

Nejprve si ji v kli­du a hlav­ně pozor­ně pro­hléd­ně­te a pře­čtě­te za svět­la, pro­to­že jen tak se dozví­te a vstře­bá­te důle­ži­té infor­ma­ce.

Seznámíte se s tím, jak vypa­dá noč­ní měs­to, letiš­tě, park, luna­park, noč­ní slav­nost ane­bo noc v pří­sta­vu.

Také by ses rád dozvě­děl, jaké zvlášt­ní jmé­no má svět­lo stvo­ře­né člo­vě­kem a roz­ptý­le­né ve vzdu­chu? Pokud ano, nezbý­vá, než se tuto kni­hu hez­ky a pozor­ně si pro­lis­to­vat, a pokud bude­te oprav­du důsled­ní, zce­la urči­tě ho obje­ví­te.

A co všech­no může­te na šes­ti strán­kách obje­vit?

Město

V noci je měs­to plné svět­la. Ale kde se toto svět­lo všu­de bere? Zkuste si obrá­zek pořád­ně pro­hléd­nout a zjis­tit, kde je neo­no­vá rekla­ma, jaké svět­lo vydá­va­jí jed­not­li­vá auta nebo okna v domech, sema­for či noč­ní cyk­lis­ta.

Letiště

Knížka vám před­sta­ví noč­ní chod letiš­tě a vše, co by na něm moh­lo sví­tit. Ukáže a před­sta­ví ran­vej, nava­dě­če leta­dla, svět­la na ran­ve­ji, jed­not­li­vá leta­dla, ale tře­ba i to nej­dů­le­ži­těj­ší, a to bez čeho by se žád­né letiš­tě neo­be­šlo tj. řídí­cí věže.

Park

Jak asi tak vypa­dá noč­ní park, a co zají­ma­vé­ho v něm může sku­teč­ně sví­tit? A co v par­ku může­te všech­no najít a obje­vit? Co tře­ba tako­vé pou­lič­ní lam­py, měsíc, hvězdy, hlí­da­če s bater­kou ane­bo ztra­ce­ný mobil­ní tele­fon?

Lunapark

Lunapark je park plný zába­vy nejen pro dospě­lé, ale hlav­ně i pro děti. Jsou roze­se­té po celém svě­tě a se spous­tou osvět­lu­jí­cích atrak­cí jako je obří kolo, střel­ni­ce, řetíz­ko­vý kolo­toč, karu­sel či dům hrů­zy.

Slavnost

Na noč­ní slav­nos­ti je spous­ta pří­le­ži­tos­tí, jak ji oži­vit o nej­růz­něj­ší světýl­ka. Například pomo­cí lam­pi­o­nů, reflek­to­rů, ohňostro­je, sví­ček v dýni a prs­ka­vek.

Přístav

Na měs­to se sná­ší noc a do pří­sta­vu při­plou­vá loď A co všech­no v pří­sta­vu krás­ně září? Parník, bóje, maják, blesk či plank­ton.

Knížka je krás­ně pro­pra­co­va­ná, a ač se sklá­dá jen ze tří barev tj. mod­ré bar­vy růz­ných tónů a pod­tó­nů, žlu­té a bílé bar­vy.

Stránky tvo­ří boha­té ilu­stra­ce, jež lze krás­ně nasví­tit a pro­hléd­nout si pod peři­nou ve tmě. Navíc všech­ny výra­zy týka­jí­cích se svě­tel­né­ho záře­ní jsou jed­no­du­še a struč­ně vysvět­le­ny a roze­psá­ny ve spod­ní čás­ti strá­nek.

Nemusíte mít strach, že bys­te si o nich něco víc nepře­čet­li, pro­to­že všech­ny výra­zy uve­de­né v této kni­ze jsou krás­ně, struč­ně a hlav­ně jed­no­du­še vysvět­le­ny. Prostě napros­to ide­ál­ní na noč­ní dob­ro­druž­ství s bater­kou. Děti si kni­hy toho­to typu urči­tě zami­lu­jí a budou s ní usí­nat pod pol­štá­řem.

Město v noci

Napsala: Petra Bartíková

Ilustrovala: Zuzana Kurucová

Pro nakla­da­tel­ství Albatros v Praze, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s. při­pra­vi­lo nakla­da­tel­ství B4U Publishing roku 2018

První vydá­ní

ISBN 978-80-00-05018-8

Pro děti od 6 let


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […]
  • ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER8. července 2019 ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER Mají vaše děti velkou představivost a milují svět plný duchů, příšer a strašidel? Ano? Tak právě pro ně je určen tento velký a rozsáhlý "Atlas duchů a příšer", díky němuž se seznámí s […]
  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […]
  • Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?"21. září 2018 Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?" Milují-li vaše děti jednotlivé postavičky jednorožců a hry na schovávanou, je tahle kniha pro ně jak stvořená. Ve společnosti těchto čtyřnohých kamarádů si užijí nejen spoustu legrace a […]
  • ZÁZRAKY LIDSKÉHO TĚLA. Poznej, jak funguje nejdokonalejší stroj na světě!8. července 2019 ZÁZRAKY LIDSKÉHO TĚLA. Poznej, jak funguje nejdokonalejší stroj na světě! Tato kniha srozumitelně a velmi jednoduchou formou zodpoví všechny otázky zvídavých dětí, na které jste doposud marně hledali odpovědi. Kromě toho se nejen vaše děti, ale i vy dozvíte […]
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková13. ledna 2019 Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková Knížka vypráví úsměvné příhody jedné malé sedmileté holčičky Míšy, která bydlí na malém městečku spolu se svými rodiči a svým malým psíkem, kterého s láskou oslovuje Pupík. Holčička je […]
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]
  • ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové13. ledna 2019 ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové Dvojjazyčná anglicko-česká knížka pro děti je výborným pomocníkem při procvičování angličtiny. Děti si prostřednictvím českého a následně i anglického textu zábavnou formou osvojí cizí […]
  • MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ1. května 2018 MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o zvířátkách, zcela určitě si nenechte ujít knihu „Magická zvířata - Kočičí čáry“ od Holly Webbové, jež vydalo nakladatelství Fragment, ve […]