Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Meryl Streep

Meryl Streep

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mary Louise „Meryl“ Streep (* 22. červ­na 1949 Summit, New Jersey) je ame­ric­ká diva­del­ní, tele­viz­ní a fil­mo­vá hereč­ka, osmi­ná­sob­ná drži­tel­ka Zlatého gló­bu, dvoj­ná­sob­ná drži­tel­ka Ceny Emmy a troj­ná­sob­ná drži­tel­ka Oscara.

Osobní život

Narodila se v roce 1949 v Summitu v New Jersey Mary W. a Harry Williamovi Streepovým. Má dva mlad­ší bra­t­ry - Dana (1953) a Harryho (1951). Bakalářský titul z umě­ní zís­ka­la na Vassar College v roce 1971 a magis­ter­ský na Yaleově uni­ver­zi­tě.

Herecká kariéra

Svoji prv­ní důle­ži­tou, ale malou, roli si zahrá­la ve fil­mu Julie. Jejím dru­hým výraz­ným fil­mem byl Lovec jele­nů (1978) a za ten zís­ka­la prv­ní nomi­na­ci na Oscara. Následující rok tuto cenu zís­ka­la za film Kramerová vs. Kramer, kde si zahrá­la po boku Dustina Hoffmana. Druhého Oscara zís­ka­la v roce 1982 za hlav­ní roli ve fil­mu Sophiina vol­ba.

V roce 1978 také zís­ka­la svou prv­ní cenu Emmy za roli v mini­sé­rii Holocaust. O rok poz­dě­ji si zahrá­la ve fil­mu Woodyho Allena Manhattan.

V osm­de­sá­tých letech se obje­vi­la v úspěš­ných fil­mech jako Francouzova milen­ka, Silkwoodová (s Kurtem Russellem a Cher), Vzpomínky na Afriku (s Robertem Redfordem) a Jako nepod­daj­ný ple­vel (s Jackem Nicholsonem). Často obdr­že­la dob­ré recen­ze, na Oscara byla nomi­no­vá­na za roli akti­vist­ky Karen Silkwoodové ve fil­mu Silkwoodová. Ve fil­mu Výkřik ve tmě si zahrá­la Lindy Chamberlainovou, aus­tral­skou mat­ku, kte­rá byla obvi­ně­na z toho, že je zod­po­věd­ná ze smr­ti své­ho dítě­te poté, co tvr­di­la, že ho napa­dl din­go. Za tuto roli zís­ka­la cenu za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Cannes.

V deva­de­sá­tých letech ztvár­ni­la vel­ké množ­ství roz­ma­ni­tých rolí jako např. vyši­nu­tou hereč­ku béč­ko­vých fil­mů ve fil­mo­vé adap­ta­ci nove­ly spi­so­va­tel­ky Carrie Fisherové Pohlednice z Hollywoodu, kde hrá­la spo­lu s Dennisem Quaidem a Shirley MacLaine. Spolu s Goldie Hawnovou a Brucem Willisem si zahrá­la ve fil­mu Smrt jí slu­ší. Mezi její dal­ší fil­my z této doby pat­ří Dům duchů, Divoká řeka, Madisonské mos­ty (nomi­na­ce na Oscara), Marvinův pokoj nebo Hudba mého srd­ce.

Svůj hlas pro­půj­či­la také něko­li­ka posta­vám - tře­ba v seri­á­lu Simpsonovi (dce­ři reve­ren­da Timothy Lovejoye), nebo ve fil­mu Stevena Spielberga A.I. Umělá inte­li­gen­ce.

V roce 2002 hrá­la spo­lu s Nicolasem Cagem ve fil­mu Adaptace a s Nicole Kidmanovou a Julianne Mooreovou ve sním­ku Hodiny. Spolu s Al Pacinem a Emmou Thompsonovou se obje­vi­la v tele­viz­ní mini­sé­rii Andělé v Americe, ve kte­ré ztvár­ni­la hned čty­ři role a zís­ka­la za ni svou dru­hou cenu Emmy. Spolu s Liamem Neesonem uvá­dě­la v roce 2001 v Oslu také kon­cert Nobelovy ceny míru.

Mezi její fil­my pat­ří také Prime, Zítra nehra­je­me! (s Lindsay Lohanovou a Lily Tomlinovou) a Ďábel nosí Pradu s Anne Hathawayovou, za kte­rý zís­ka­la Zlatý gló­bus a čtr­nác­tou nomi­na­ci na Oscara. V roce 2008 měl pre­mi­é­ru film Mamma Mia!, nato­če­ný pod­le stej­no­jmen­né­ho muzi­ká­lu upra­ve­né­ho dle původ­ní hud­by sku­pi­ny ABBA. Dále sní­mek Pochyby, v němž ztvár­ni­la roli ředi­tel­ky kato­lic­ké ško­ly.

V roce 2009 nato­či­la film Nějak se to kom­pli­ku­je, mot­to fil­mu zní: Dva muži se zami­lu­jí do jed­né ženy. Ztvárnila zde prá­vě tuto ženu Jane Adlerovou a za tuto roli zís­ka­la nomi­na­ci na Zlatý gló­bus za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon v kome­dii nebo muzi­ká­lu.

V roce 2010 se obje­vi­la v inter­ne­to­vém seri­á­lu Lisy Kudrow s názvem Web Teraphy a obje­vi­la se hned ve třech dílech.

V roce 2011 nato­či­la film Železná lady, kde hra­je býva­lou brit­skou pre­mi­ér­ku Margaret Thatcherovou. Režie se uja­la Phyllida Lloyd, kte­rá s Meryl pra­co­va­la na muzi­ká­lu Mamma mia! Partnera Meryl Denise Thatchera ve fil­mu hra­je osca­ro­vý herec Jim Broadbent. Meryl Streepová za roli Thatcherové byla oce­ně­ná Zlatým Glóbem, cenou BAFTA a tře­tím Oscarem.

Rok 2012 zakon­či­la fil­mem Druhá šan­ce, ve kte­rém hra­je s Tommy Lee Jonesem. Tato kome­die pojed­ná­vá o star­ším páru, kde man­žel­ka není pří­liš spo­ko­je­na, nelí­bí se jí ste­re­o­typ její­ho man­žel­ství. A pro­to najde porad­ce pro man­žel­ské dvo­ji­ce, aby jim pomohl zís­kat ztra­ce­nou jis­kru.

Soukromý život

Byla zasnou­be­ná se svým kole­gou z fil­mu Lovec jele­nů Johnem Cazalem až do jeho smr­ti, kdy sko­nal na rako­vi­nu kos­tí dne 12. břez­na 1978. V září 1978 si vza­la socha­ře Dona Gummera, se kte­rým má čty­ři děti - Henry W. „Hank“ Gummer (nar. 1979), Mamie Gummer (nar. 1983), Grace Jane Gummer (nar. 1986) a Louisa Jacobson Gummer (nar. 1991). Dcery Mamie a Grace se sta­ly také hereč­ka­mi. A prvo­ro­zen­ný syn Henry je muzi­kant a zpě­vák.


Detaily o článku Meryl Streepová


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76027 s | počet dotazů: 248 | paměť: 58196 KB. | 08.08.2022 - 21:52:46