Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Mel Blanc

Mel Blanc

Mel Blanc 1959
Mel Blanc 1959
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Melvin Jerome Blank, umě­lec­kým jmé­nem Mel Blanc, pat­řil mezi nej­vět­ší dabin­go­vé hvězdy Hollywoodu své doby. Narodil se 30. květ­na 1908 v San Francisu, v Kalifornii. Pocházel ze židov­ské rodi­ny, což neby­lo vzhle­dem k letům, kdy se naro­dil, zrov­na poho­do­vé. Přezdívalo se mu Muž tisí­ce hla­sů, pro­to­že dabo­val všech­ny ani­mo­va­né posta­vič­ky ve spo­leč­nos­ti ze všech nej­vět­ší – Disney. Od dese­ti let napo­do­bo­val hla­sy, v 16 už se pro­je­vo­val na veřej­nos­ti a v 19 letech byl vůbec nejmlad­ším vystu­pu­jí­cím komi­kem.

Právě v 19 začí­nal svo­ji kari­é­ru jako hlas v rádiu. Jeho prv­ní posta­vič­kou bylo pra­sát­ko Porky – Porky Pig – z roku 1935. Hned poté násle­do­val legen­dár­ní seri­ál Tom a Jerry. Vzápětí šla jed­na kres­le­ná nebo ani­mo­va­ná, jak kdo chce, posta­vič­ka za dru­hou – kačer Duffy, Bugs Bunny či Šmudla – jeden z trpas­lí­ků z legen­dár­ní pohád­ky Sněhurka a sedm trpas­lí­ků. Nemělo by se zapo­me­nout ani na dat­la Woodyho, u kte­ré­ho byl cha­rak­te­ris­tic­ký smích, jenž ten­to herec ztvár­nil.

Soukromý život nebyl nijak divo­ký ve smě­ru k ženám. Od deví­ti let kou­řil ciga­re­ty, což se mu poz­dě­ji nevy­pla­ti­lo. Zemřel 10. čer­ven­ce 1981 na ische­mic­kou srdeč­ní cho­ro­bu. Celý život měl jed­nu man­žel­ku, se kte­rou žil od roku 1927. Měli spo­lu jed­no dítě – syn Noel. Ten se po vzo­ru otce stal též zná­mým dabin­go­vým her­cem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38104 s | počet dotazů: 253 | paměť: 60892 KB. | 04.10.2022 - 10:10:55