Kritiky.cz > Speciály > Meky - Příběhy životních písní Mekyho Žbirky

Meky - Příběhy životních písní Mekyho Žbirky

meky 8211 p b hy ivotn ch p sn mekyho birky S1W55JDE5Lk

Za kaž­dým dob­rým hitem je pří­běh. A v pří­pa­dě těch od Mekyho Žbirky jsou to čas­to pří­běhy život­ní i veli­ce osob­ní.

Balada o pol’­ných vtá­koch (1980, Doktor sen)

Tuto iko­nic­kou sklad­bu Meky na prv­ní sólo­vé album vytáh­nul z šuplí­ku, aniž by i pama­to­val, kdy a jak ji vlast­ně napsal. „Je zají­ma­vé, že když jsme chys­ta­li pís­ně na nahrá­vá­ní, tahle na des­ce vůbec nemě­la být,“ vzpo­mí­ná Žbirka, kte­ré­ho nako­nec pře­mlu­vil bube­ník Dušan Hájek. „Za odmě­nu“ si v ní ani neza­hrál, pro­to­že ve stu­diu nako­nec Miro nechal vyho­dit všech­ny nástro­je, až zůstal jen zpěv a „huslostroj“. To byla teh­dy novin­ka, kte­rá dala pís­nič­ce ori­gi­ná­ní a vzhle­dem k tex­tu až filo­zo­fic­ké vyzně­ní. Jak špat­ný odhad měl teh­dy Meky na poten­ci­ál­ní hito­vost je patr­né i z úspě­chu poz­děj­ší němec­ké ver­ze. „V ten den, kdy jsem v Hamburku zapnul rádio a z něj sku­teč­ně hrá­la Balada o poľ­ných vtá­koch v ang­lič­ti­ně, mi při­pa­dal jako sen,“ vzpo­mí­ná na obdo­bí, kdy jez­dil hrát i do Francie či Rakouska. Melodii z Balady si dokon­ce pro své­ho svě­řen­ce bez dovo­le­ní „vypůj­čil“ i jis­tý Dieter Bohlen, kte­rý poz­dě­ji pro­slul v kape­le Modern Talking. Protože sklad­ba bodo­va­la, němec­ké vyda­va­tel­ství to zača­lo řešit a oba muzi­kan­ty kon­fron­to­va­lo. „Dieter na mne kouk­nul a ptal se: A odkud ty kra­deš svo­je pís­nič­ky? A já na to: No urči­tě ne od tebe!“ vzpo­mí­ná Meky na struč­nou výmě­nu názo­rů. „Upřímně mi teh­dy bylo jed­no, že mi ukrad­nul pís­nič­ku, já se hlav­ně potře­bo­val dostat do obcho­du s des­ka­mi! Laco Lučenič si u mne objed­nal Kinks, výjezd­ní dolož­ka měla krát­kou plat­nost a posled­ní, jak jsem ji chtěl plýtvat, bylo cho­ze­ní po něja­kých kan­ce­lá­řích!“

  • Meky - Meky v bodech a datech2. července 2020 Meky - Meky v bodech a datech 21. října 1952 V Bratislavě se anglické matce Ruth Gale a slovenskému otci Šimonovi Žbirkovi narodil malý Miro jako nejmladší ze tří bratrů. 1961 Po bratislavských ulicích […] Posted in Speciály
  • Meky - O natáčení s Mekym2. července 2020 Meky - O natáčení s Mekym Portrétovat živého člověka má jedno úskalí. Může se bránit, může odmítnout vaše nápady. Portrétovat člověka, který se 40 let pohybuje mezi reflektory má další úskalí: moc dobře ví, kdy ho […] Posted in Speciály
  • Meky - Překvapení ve filmu2. července 2020 Meky - Překvapení ve filmu Byl to výchozí bod na cestě, která nás zavedla z Prahy do Bratislavy, ale také do Londýna, odkud pocházela Mekyho matka a strýcové, kde má kořeny. Navštívili jsme Mekyho oblíbená místa – […] Posted in Speciály
  • Meky - Životopis o zpěvákovi co vzal Karlu Gottovi Zlatého slavíka6. července 2020 Meky - Životopis o zpěvákovi co vzal Karlu Gottovi Zlatého slavíka Miroslav Žbirka, známý pod jménem Meky, není žádný dramatický vypravěč ani písničkový „srdcerváč“. Každopádně však svým projevem zaujme diváky nejen na koncertním podiu, ale i na filmovém […] Posted in Filmové recenze
  • Meky - Režisér Šimon Šafránek o filmu MEKY2. července 2020 Meky - Režisér Šimon Šafránek o filmu MEKY   O filmu V Mekym jsme se snažili udělat filmový portrét, jaký tu není. Bez sentimentu a patosu, zato s humorem. V obraze blikavý, energický a podvratný. S hlasitou muzikou, a […] Posted in Rozhovory
  • King Skate - JAK JSME SKLÁDALI SOUNDTRACK SNŮ20. září 2018 King Skate - JAK JSME SKLÁDALI SOUNDTRACK SNŮ 40 písniček, 20 kapel z Československa i ze zahraničí, účet za milion a taky několikaměsíční práce. Výsledkem je soundtrack, který nemá v českém filmu obdoby. Film King Skate vypráví o […] Posted in Speciály
  • King Skate - ŠIMON ŠAFRÁNEK20. září 2018 King Skate - ŠIMON ŠAFRÁNEK ŠIMON ŠAFRÁNEK *1977, Praha Filmař, spisovatel a novinář. V nultých letech se věnoval především videoklipům pro české (Tata Bojs, Sunshine, The Prostitutes, Moimir Papalescu And The […] Posted in Speciály
  • Meky - ZÁKLADNÍ INFORMACE2. července 2020 Meky - ZÁKLADNÍ INFORMACE Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky. Jeho jméno a hity znají všichni, Žbirku samotného a jeho skutečný život zná ale málokdo. Přitom se podobá skvělé písni, má strhující […] Posted in Speciály
  • King Skate - SYNOPSE - PROČ TENTO FILM20. září 2018 King Skate - SYNOPSE - PROČ TENTO FILM SYNOPSE Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu. Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. Láska na první pohled. Nekonečnej […] Posted in Speciály
  • King Skate - SVOBODA20. září 2018 King Skate - SVOBODA „Ta dynamika toho skejtu, ta svoboda, když jedeš, to je tak krásná věc.“ Tomáš Fiala „Celej skateboard začal tim slovem svoboda. Žádný vázání na nic, na nikoho. Takhle jsem to měl. […] Posted in Speciály

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...