Kritiky.cz > Speciály > Meky - Překvapení ve filmu

Meky - Překvapení ve filmu

word image 1

Byl to výcho­zí bod na ces­tě, kte­rá nás zaved­la z Prahy do Bratislavy, ale také do Londýna, odkud pochá­ze­la Mekyho mat­ka a strý­co­vé, kde má koře­ny. Navštívili jsme Mekyho oblí­be­ná mís­ta – bra­ti­slav­ský byt, ve kte­rém slo­žil někte­ré ze svých hitů, jeho lon­dýn­skou čtvrť a roz­ho­vor jsme ved­li na lavič­ce na jeho praž­ské zahra­dě během hor­kých let­ních veče­rů. Na podob­né, kde s hud­bou v bra­ti­slav­ském par­ku začí­nal, na podob­né, kde se popr­vé setkal s komu­nis­tic­kou nor­ma­li­zač­ní mocí.

Připadá mi, že Meky žije ve svém vlast­ním svě­tě, kde hra­je hlav­ní roli hud­ba. Pořád si pro­zpě­vu­je, notu­je. A nemu­sí to sku­teč­ně být jen ti The Beatles, se kte­rý­mi je až pří­liš snad­no spo­jo­ván. Má oso­bi­tý, vel­mi nakaž­li­vý hádan­ko­vi­tý smy­sl pro humor, v němž kom­bi­nu­je slo­ven­šti­nu, ang­lič­ti­nu a boha­tou zna­lost pop music. Ale když s ním vydr­ží­te o něco déle, než on nebu­de chtít, pro­to­že už bude chtít jít sklá­dat, dočká­te se i neče­ka­ně břit­kých postře­hů k lid­ské­mu cho­vá­ní a spo­leč­nos­ti jako tako­vé.

Jedním z pře­kva­pe­ní bylo pro nás sle­do­vat Mekyho zahra­nič­ní kari­é­ru. Už v 80.letech nahrá­val pro export ang­lic­ky, v rakous­kém Villachu vyhrál pěvec­kou sou­těž. Když zpí­vá ang­lic­ky, má to pro mě ješ­tě vět­ší odpich, než slo­ven­ské ver­ze.

Od samot­né­ho Mekyho osu­du jsme se pak při­ro­ze­ně dosta­li i k obec­něj­ší úva­ze nad popu­lár­ní hud­bou v Československu. I tam vyšly naje­vo dosud nepří­liš zná­mé věci – jak se čeští zpě­vá­ci spo­lé­ha­li na pře­pi­sy zahra­nič­ních hitů, zatím­co Slováci se pokou­še­li o původ­ní tvor­bu.

  • Meky - Příběhy životních písní Mekyho Žbirky2. července 2020 Meky - Příběhy životních písní Mekyho Žbirky Za každým dobrým hitem je příběh. A v případě těch od Mekyho Žbirky jsou to často příběhy životní i velice osobní. Balada o pol'ných vtákoch (1980, Doktor […] Posted in Speciály
  • Meky - Životopis o zpěvákovi co vzal Karlu Gottovi Zlatého slavíka6. července 2020 Meky - Životopis o zpěvákovi co vzal Karlu Gottovi Zlatého slavíka Miroslav Žbirka, známý pod jménem Meky, není žádný dramatický vypravěč ani písničkový „srdcerváč“. Každopádně však svým projevem zaujme diváky nejen na koncertním podiu, ale i na filmovém […] Posted in Filmové recenze
  • Meky - Meky v bodech a datech2. července 2020 Meky - Meky v bodech a datech 21. října 1952 V Bratislavě se anglické matce Ruth Gale a slovenskému otci Šimonovi Žbirkovi narodil malý Miro jako nejmladší ze tří bratrů. 1961 Po bratislavských ulicích […] Posted in Speciály
  • Meky - O natáčení s Mekym2. července 2020 Meky - O natáčení s Mekym Portrétovat živého člověka má jedno úskalí. Může se bránit, může odmítnout vaše nápady. Portrétovat člověka, který se 40 let pohybuje mezi reflektory má další úskalí: moc dobře ví, kdy ho […] Posted in Speciály
  • Meky - Režisér Šimon Šafránek o filmu MEKY2. července 2020 Meky - Režisér Šimon Šafránek o filmu MEKY   O filmu V Mekym jsme se snažili udělat filmový portrét, jaký tu není. Bez sentimentu a patosu, zato s humorem. V obraze blikavý, energický a podvratný. S hlasitou muzikou, a […] Posted in Rozhovory
  • King Skate - PRVNÍ SKEJTY20. září 2018 King Skate - PRVNÍ SKEJTY „Navohejbaný plechy, nějaký gumový kolečka, ložiska sypaný... Hrozný. Ty počátky byly hrozný.“ Luděk Váša „Můj první skejt, to je asi stejnej příběh jako kdekoli jinde v […] Posted in Speciály
  • King Skate - SYNOPSE - PROČ TENTO FILM20. září 2018 King Skate - SYNOPSE - PROČ TENTO FILM SYNOPSE Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu. Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. Láska na první pohled. Nekonečnej […] Posted in Speciály
  • King Skate - JAK JSME SKLÁDALI SOUNDTRACK SNŮ20. září 2018 King Skate - JAK JSME SKLÁDALI SOUNDTRACK SNŮ 40 písniček, 20 kapel z Československa i ze zahraničí, účet za milion a taky několikaměsíční práce. Výsledkem je soundtrack, který nemá v českém filmu obdoby. Film King Skate vypráví o […] Posted in Speciály
  • Meky - ZÁKLADNÍ INFORMACE2. července 2020 Meky - ZÁKLADNÍ INFORMACE Miro Žbirka, kterému všichni říkají prostě Meky. Jeho jméno a hity znají všichni, Žbirku samotného a jeho skutečný život zná ale málokdo. Přitom se podobá skvělé písni, má strhující […] Posted in Speciály
  • King Skate - ZAČÁTKY20. září 2018 King Skate - ZAČÁTKY „Vo týhle době těžko někdo může říkat něco takovýho, jakože něco udělal první, protože tady nezávisle na sobě ve stejnou dobu existovaly party, který ten skejt objevila a zkoušely a […] Posted in Speciály

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...