Kritiky.cz > Recenze knih > Medový domeček

Medový domeček

Meddom
Meddom
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bez medu si nedo­ká­že­me před­sta­vit voňa­vé vánoč­ní per­níč­ky, hor­ký čaj pro zahřá­tí a gur­má­ni si jej vychut­ná­va­jí po malých dáv­kách jen tak na lžič­ku. O jeho pro­duk­ci toho bylo napsá­no mno­ho a kaž­dé malé dítě ví, že nej­pil­něj­ší stvo­ře­ní na svě­tě je včel­ka. Ale co vlast­ně víme o jejím živo­tě a jak o tom doká­že­me vyprá­vět nejmen­ším? Ukázat oby­čej­ný vče­lí život se ve své kni­ze Medový dome­ček roz­hod­la Andrea Popprová a usnad­ni­la tak život rodi­čům zví­da­vých dětí.

Celou kni­hou pro­vá­zí chla­pe­ček Lukášek, kte­rý má pej­ska Žížalu a dědu, kte­rý s váš­ní vče­la­ří. Malý učed­ník by se sám rád stal vče­la­řem, ale děde­ček jej od jeho úmys­lu odra­zu­je s tím, že věc není tak jed­no­du­chá jak se zdá. Lukášek se však nechce nechat odra­dit a jed­no­ho dne mu osud při­va­ne do ces­ty včel­ku Anežku, kte­rá mu uká­že, jak to v úlu cho­dí.

Kniha je čle­ně­na do něko­lik kapi­tol, kde díky názvu není pochyb, o čem asi pojed­ná­vá. Můžeme se tak setkat s násle­du­jí­cí­mi: Kapitola plná jara a prá­še­ní, Včelí restau­ra­ce aneb o mlsá­ní, Kapitola o nek­ta­ru a vče­lím noco­vá­ní,… Mladí čte­ná­ři se nená­sil­nou for­mou sezná­mí s čin­nost­mi, kte­ré se den­ně ode­hrá­va­jí v úlu přes sběr nek­ta­ru, výro­bu medu až po výcho­vu dal­ších gene­ra­cí včet­ně vče­lí krá­lov­ny.

Malý nedo­sta­tek bohu­žel najde­me už v úvo­du kni­hy a to absen­ci obsa­hu. Sice není fatál­ní, ale čte­nář by měl vět­ší pře­hled, co a kde v kni­ze najde. Autorka zvo­li­la méně tra­dič­ní for­mu, kdy je část tex­tu psá­na kla­sic­ky, část v jed­not­li­vých okén­kách a sem tam je na pro­stří­dá­ní vlo­že­na strán­ka s drob­ným úko­lem, kde mají děti počí­tat, prs­tem obta­ho­vat lin­ku, číst s obráz­ky,… Pro mlad­ší děti jsou tyto změ­ny spí­še zpes­t­ře­ním, pro­to­že nejsou schop­ny se sou­stře­dit del­ší dobu na jeden sou­vis­lý tok tex­tu. A v tom­to pří­pa­dě se jed­ná o text nabi­tý infor­ma­ce­mi a kaž­dá strán­ka při­ná­ší dítě­ti něco nové­ho a ruku na srd­ce, mož­ná se nako­nec při­u­čí­me i my dospě­lí.

Na závěr Andrea Popprová zařa­di­la malý „pra­cov­ní sešit“ a vystři­ho­ván­ky. Pracovní sešit obsa­hu­je kla­sic­ké úko­ly tajen­kou počí­na­je a vybar­vo­vá­ním kon­če, ale roz­pa­ky budí pou­ži­tý papír, kte­rý je stej­ně kří­do­vě lesk­lý jako zby­tek kni­hy a kaž­dý z nás pře­ce učí děti, že do kni­hy se nepí­še a nekres­lí. Vystřihovánky Lukáška a včel­ky Anežky jsou nao­pak vytiš­tě­ny na mat­ném papí­ru a zře­tel­ně odli­še­né od dal­ší­ho obsa­hu kni­hy. Malá piha na krá­se jinak vel­mi pove­de­né kni­hy Medový dome­ček, kte­rá navíc ukrý­vá krás­né ilu­stra­ce laho­dí­cí kaž­dé­mu dět­ské­mu oku.

Název kni­hy               Medový dome­ček

Autor                          Andrea Popprová

Nakladatelství            Mladá fron­ta

Místo vydá­ní              Praha

Rok vydá­ní                 2023

Vydání (1., 2. atd.)     1.

Počet stran                  83

ISBN/EAN                 978-80-204-6144-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Sony se omlouvá za zmatek u předobjednávek PlayStation 5 a...21. září 2020 Sony se omlouvá za zmatek u předobjednávek PlayStation 5 a... Sony se omlouvá za zmatek u předobjednávek PlayStation 5 a dokonce roku slibuje naskladnění dalších kusů. U nás by měla být konzole dostupná v únoru příštího roku. Posted in Krátké herní aktuality
  • Accident Man 2: Zabijákova dovolená2. prosince 2022 Accident Man 2: Zabijákova dovolená Adkins je zpět v béčkovém tarantinovském hávu. První díl mám hodně rád a druhý díl má lehčí nedostatky, ale pořád jde o velmi zábavné akční béčko řízlé černým humorem, které na mě […] Posted in Krátké recenze
  • Jak poznat sjeté pneumatiky - Hloubka dezénu14. května 2012 Jak poznat sjeté pneumatiky - Hloubka dezénu Přemýšleli jste někdy, kdy nahradit své opotřebované pneumatiky? Výkonnost vašich pneumatik je zásadní pro bezpečnost, výkon a účinnost vašeho vozidla. Většina pneumatik je navržena tak, […] Posted in Domácí rady
  • 127 hodin [70%]13. ledna 2011 127 hodin [70%] http://www.csfd.cz/film/272015-127-hodin/ V kinech ČR: 03.02.2011 V kinech SK: 03.02.2011 Dnes již Oscarový Danny Boyle se vrací po úspěšném Milionáři z chatrče po dvou letech na […] Posted in Filmové recenze
  • Štíhlá do plavek...2. dubna 2016 Štíhlá do plavek... Zdroj Foto: 1   Článek je součástí webu target="_blank" rel="noopener">Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, […] Posted in Domácí rady
  • #31 - Karneval duší (1962)7. října 2019 #31 - Karneval duší (1962) "Karneval duší" je trochu jiným černobílým hororem, což je dáno dokumentárními prvky. Přesto - anebo právě proto - se snímek nesmazatelně zapsal do historie světového hororu. […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • RECENZE: The Walking Dead: Adaptation (S09E09)6. února 2019 RECENZE: The Walking Dead: Adaptation (S09E09)    Po zimním spánku se Živí mrtví probouzí k životu a epizodou Adaptation, které jsme se dočkali o týden dřív než bylo plánováno, se dozvídáme, jak se přeživší hrdinové budou dál vypořádat […] Posted in TV Recenze
  • Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 218. prosince 2022 Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 2 Ten kdo nezná Krále Šumavy, tak kdyby vůbec nebyl. Snad všichni by měli znát tajemného převaděče na hraničních horách. Druhý díl nám konečně přináší trochu akce, trochu mrtvol, ale […] Posted in TV Recenze
  • Rozhněvaný muž (2021)26. května 2021 Rozhněvaný muž (2021) Feel my Wrath! Jsem v šoku jaká pecka z Wrath of Mana nakonec vylezla. Šel jsem si pro klasickou Stathamovku, ale dostal jsem výborně promyšlený Revenge/Heist a Gangsterku v jednom, která […] Posted in Krátké recenze
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%17. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrániť?  Epizóda je situovaná časovo "24 hodín do smrti Iris West". […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,76613 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61701 KB. | 30.09.2023 - 10:39:55