Kritiky.cz > Pro ženy > Meditace je cestou k harmonii

Meditace je cestou k harmonii

img a290522 w1731 t1503232945

Určitě už jste někdy vidě­li na něja­kém obráz­ku muže, kte­rý sedí na zemi a vypa­dá, že okol­ní svět vůbec nevní­má. Je to prav­da, pro­to­že medi­tu­je. A to je ta správ­ná ces­ta k nasto­le­ní vnitř­ní­ho kli­du. Jak s medi­ta­cí začít? Určitě nepo­tře­bu­je­te nic, kro­mě své­ho těla, své duše a klid­né­ho pro­stře­dí. Nejlepším časem je buď hned ráno po pro­bu­ze­ní nebo večer před spa­ním.
a)     Pohodlně se usaď­te.
-         Rozhodně není potře­ba zaujmout stej­nou pozi­ci jako zku­še­ní jogí­ni a mít nohy málem za krkem.
-         To bychom se asi spí­še vyklou­bi­li, než­li uvol­ni­li.
-         Důležité je sedět rov­ně a držet hla­vu zpří­ma.
b)    Dalším kro­kem je uvol­ně­ní hrud­ní­ku, krč­ní páte­ře a ramen.
-         Jestliže je to pro­blém, může­te si pro začá­tek pomo­ci tím, že se opře­te o něja­kou opo­ru. Třeba si může­te dát ke zdi pol­štář.
-         Ruce nech­te vol­ně spuš­tě­né na kole­nou nebo na steh­nech.
stařec v chrámu

Pomozte si správnou hudbou

Důležitá je při medi­ta­ci hud­ba. Určitě nebu­de vhod­ná žád­ná rocko­vá pec­ka. Musí to být hud­ba, kte­rá je vám pří­jem­ná. Na inter­ne­tu je mno­ho strá­nek, kte­ré se prá­vě medi­tač­ní hud­bou zabý­va­jí. Stačí si vybrat.
·        Po zazně­ní prv­ních tónů zavře­te oči a sou­střeď­te se na svůj vlast­ní dech.
·        Pomalý nádech nosem, vzduch míří nej­pr­ve do bři­cha, pak tepr­ve do hrud­ní­ku.
·        Následuje výdech – nejdřív vypus­tí­me vzduch z hrud­ní­ku, pak z bři­cha.
meditace ve vodě
Vnímejte svo­je tělo.Zjišťujete, že se uvol­ňu­je­te a dýchá se vám lehce. Většinou se na začát­ku nemů­že­te plně sou­stře­dit. Je to doce­la běž­né. Proto se růz­ným myš­len­kám nebraň­te a jen je pozo­ruj­te. Jako by puto­va­ly kolem vás. Nedaří-li se kon­cen­t­ra­ce, opět se sou­střeď­te na svůj dech. Po pěti minu­tách se poma­lu vra­cej­te zpět k nor­mál­ní­mu sta­vu své­ho vědo­mí. Zahřejte si dla­ně a polož­te je na oči. Pocítíte pří­jem­né tep­lo. Pak může­te oči otevřít a pokra­čo­vat v běž­ných čin­nos­tech. Dobu medi­ta­ce postup­ně pro­dlu­žuj­te na dva­cet minut.


Meditace je cestou k harmonii
Hodnocení: 4.5 - ‎2 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Řasy jako mrkací panenka!19. prosince 2019 Řasy jako mrkací panenka! Svět krásy válcuje permanentní make-up, ženy nechtějí trávit mnoho času v koupelně. Mít krásné řasy, černé, husté a dlouhé, jak si přesně přejeme. Jestli Vás už nebaví každý den líčit […]
  • Chtějí muži ideál?10. září 2019 Chtějí muži ideál? Ženy si tak často dělají starosti, aby byly pro svého muže sexuálně přitažlivé. Snaží se držet dietu, aby byly štíhlé, oblékat a líčit se podle poslední módy. Vy se tak snažíte, protože si […]
  • Zařiďte si nový domov ve stylu feng-šuej22. listopadu 2019 Zařiďte si nový domov ve stylu feng-šuej Chcete se u vás doma cítit co nejlépe? Zaměřte se na celkový vzhled a uspořádání jednotlivých místností a zařiďte si nový domov podle zásad feng-šuej. Váš byt nebo dům pak bude cítit […]
  • Nebezpečí holení14. září 2019 Nebezpečí holení Při každé depilaci nežádoucího ochlupení je vždy třeba počítat s několika komplikacemi. Zejména podpaždí a třísla jsou místa našeho těla, s množstvím rizik. Při každém holení je tady […]
  • Už nejsme miminka22. září 2019 Už nejsme miminka Nejdříve jsme naše maličká dítka porodily, potom vychovávaly, dnes jsou to školáci. Každý z našich miláčků potřebuje nejen všechnu lásku i péči, ale především vybavení, které jim […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Krok první24. prosince 2019 Krok první Pokud jste se rozhodli, že k jižní straně vašeho domu necháte vybudovat krytou terasu, nechejte si odborníky vypracovat finanční rozvahu. Uchrání vás to následnému rozčarování nad výdaji, […]
  • Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá?25. srpna 2019 Šikmá, rovná nebo špičatá: jaká pinzeta je pro vás ta pravá? Není pinzeta jako pinzeta. Liší se především svým tvarem a vybrat si tu správnou není mnohdy tak jednoduché, jak se možná na první pohled zdá. Bez pinzety se žádná žena či dívka neobejde, […]
  • Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat!13. června 2019 Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat! Zplihlé vlasy rozhodně nejsou žádná výhra. Každá z nás si přeje (i když bychom to třeba nepřiznaly nahlas) bohatou hřívu, které nechybí objem ani zdravý lesk a která už na první pohled […]
  • Hezká pro mě9. října 2019 Hezká pro mě Když si muž vybere k sobě tu pravou, líbí se mu pořád. I když spolu s ním zestárne. Líbí se mu i ráno po probuzení, líbí se mu, když doma pobíhá v pohodlném domácím oblečení a uklízí. Je […]