Kritiky.cz > Recenze knih > Média, lži a příliš rychlý mozek - Průvodce postpravdivým světem

Média, lži a příliš rychlý mozek - Průvodce postpravdivým světem

Media

Žijeme v době, kdy je inter­net i tele­vi­ze plná fake news a hoa­xů. Informace, kte­ré se k nám dostá­va­jí, jsou vět­ši­nou neprav­di­vé a zkres­le­né. Tato kni­ha od Petra Nutila nám před­sta­vu­je vysvět­le­ní základ­ních poj­mů a vysvět­le­ní, co to je pro­pa­gan­da a jak fun­gu­je.

Celá kni­ha hovo­ří o téma­tech, kte­ré by si měl zjiš­ťo­vat kaž­dý člo­věk, kte­rý čte zprá­vy nebo kou­ká na tele­vi­zi. Ukazuje, co je medi­ál­ní gra­mot­nost, jak moc nás média ovlá­da­jí a jak moc je důle­ži­té mít roz­vi­nu­té kri­tic­ké myš­le­ní, abys­te nevě­ři­li kaž­dé­mu slo­vu, co si kde pře­čte­te.

Musím říct, že jsem kni­hou byla nad­še­ná, pro­to­že fake news jsou vel­mi roz­ší­ře­ným feno­mé­nem, o kte­rém je dob­ré číst a tahle kni­ha byla zpra­co­va­ná na výbor­nou. Na začát­ku máte seznam poj­mů, abys­te se v kni­ze více vyzna­li a chá­pa­li význam slov, jako jsou alter­na­tiv­ní fak­ta, dez­in­for­ma­ce nebo mani­pu­la­ce.

Nejpřínosnější mi při­šla kapi­to­la, kte­rá se zabý­va­la tím, jak si na inter­ne­tu ově­řit správ­nost infor­ma­cí. I sebe­líp napsa­ná kni­ha na toto téma by byla prak­tic­ky k niče­mu, kdy­by neby­lo uká­za­né, jak snad­no se dají na inter­ne­tu ově­řit infor­ma­ce. Navíc je to vel­mi pře­hled­ně gra­fic­ky zpra­co­vá­no, což je dal­ší plus.

Myslím si, že kni­hu by si měl pře­číst kaž­dý, ale shod­ne­me se na tom, že jsou lidé, kte­ří před tím­to pří­stu­pem mají zavře­né oči a rad­ši věří vše­mu, co najdou na inter­ne­tu. Kniha může být vel­mi uži­teč­ná a řadí se ke kni­hám, kte­rá vám toho může spous­tu dát, když bude­te chtít.

  • Zavátá sněhem - Sníh ukrývá různá tajemství...13. listopadu 2019 Zavátá sněhem - Sníh ukrývá různá tajemství... Žánr detektivky patří v současné době mezi hlavní trháky na knižních pultech.  I když se stále vezeme na vlně severské krimi, přibývá i nových českých autorů, kteří se snaží objasnit […]
  • Tvůrčí psaní pro každého aneb Nevýrazná snaha o vše2. února 2016 Tvůrčí psaní pro každého aneb Nevýrazná snaha o vše Dá se i v českém háji najít kvalitní příručka tvůrčího psaní, nebo se mámě raději držet něčeho zahraničního? Každý, kdo se nějakým způsobem věnuje psaní, začne časem pátrat po odborné […]
  • Gayle Formanová: Kam jsi odešla21. března 2016 Gayle Formanová: Kam jsi odešla Kam jsi odešla je pokračování knihy Zůstaň se mnou (původně pod názvem Jestli zůstanu). Od tragické autonehody uplynuly tři roky a Mia i Adam jsou každý někde jinde – Adam je rocková […]
  • Kosmova kronika česká4. února 2020 Kosmova kronika česká Psát něco o takové slavné knize je svým způsobem asi dost zbytečné, neboť o ní bylo již popsáno tolik řádků, jež jsou mnohokrát delší než toto samotné středověké dílo. Kroniku jsem však […]
  • O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech8. května 2016 O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech Petr Vomastek i Radim Passer jsou uznávanými odborníky v oblasti podnikání s realitami. V tomto souboru se s posluchači […]
  • 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli27. ledna 2019 70 cvičení pro zklidnění těla a mysli “Být více všímaví, to zní skvěle, ale nejspíš bude nutné, abyste změnám ve svém životě něco obětovali.” (str. 23) Chcete žít přítomností, ale pořád se vám to nedaří? Utíkáte od toho, co […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com