Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Mayor of Kingstown (1. série)

Mayor of Kingstown (1. série)

Foto: Paramount+
Foto: Paramount+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Seriálová tvor­ba za sebou má (co se týče kva­li­ty) nej­lep­ší deká­du v celé své boha­té his­to­rii. O tom se Filmfanatic kdy­ko­li rád pohá­dá. A nevy­pa­dá to, že by se blí­žil konec zla­té­ho věku. Jako prv­ní při­nes­lo do seri­á­lů fil­mo­vou kva­li­tu HBO a poz­dě­ji Netflix. Zahanbit se však nechtě­jí nechat ani dal­ší a tak tu máme pře­py­cho­vě obsa­ze­né dosti­hy a star­tov­ní pole se navíc neu­stá­le roz­růs­tá. Jeden z nej­no­věj­ších plno­krev­ní­ků je ze stá­je Paramount+.

ZÁKLADEM JE TESTOSTERON
Mayor of Kingstown má na svě­do­mí reži­sér drs­ných chlap­ských podí­va­ných Taylor Sheridan​. Filmfanatic zachy­til už jeho atmo­sfé­ric­kou prvo­ti­nu Za kaž­dou cenu a dopo­ru­čo­val vám také jeho skvě­lé kri­mi Wind River. Tam se v hlav­ní roli obje­vil Jeremy Renner, kte­rý je ústřed­ní posta­vou seri­á­lo­vé sto­py mého nové­ho reži­sér­ské­ho oblí­ben­ce.

KRIMINÁL JAKO BYZNYS
Pod sprá­vu fik­tiv­ní­ho měs­teč­ka Kingstown spa­dá sedm růz­ných věz­nic, kte­ré záro­veň pohá­ní míst­ní eko­no­mi­ku. Z byz­ny­su s nesvo­bo­dou pro­fi­tu­jí dozor­ci, poli­cie i míst­ní zlo­čin­ci. Své role jsou si vědo­mi také samot­ní věz­ni a křeh­kou rov­no­váhu eko­sys­té­mu udr­žu­jí dva brat­ři. Mike (Jeremy Renner) a Kyle McLuskyovi (Kyle Chandler). Jenže udr­žet v cho­du stroj, do kte­ré­ho sype písek kaž­dá ze zúčast­ně­ných stran, je nad­lid­ský úkol.

PRVOTŘÍDNÍ GRADACE
Dvě úvod­ní epi­zo­dy vás ješ­tě úpl­ně nestrh­nou, ale zře­tel­ně cítí­te, že tady se roz­jíž­dí něco vel­ké­ho. pří­liš se v tom zmat­ku nevy­zná­te, ale jste zaháč­ko­vá­ni a nedo­ká­že­te pře­stat. Odměna při­chá­zí veli­ce záhy a postup­ná gra­da­ce, až ke skvě­lé­mu a nekom­pro­mis­ně krva­vé­mu finá­le sezó­ny, je jed­no­du­še řeče­no bri­lant­ní podí­va­nou. Nepamatuji seri­ál, kte­rý by tak skvě­le stup­ňo­val napě­tí a řadil na vyš­ší rych­los­ti přes­ně v těch správ­ných otáč­kách.

SERIÁL ROKU!
Režie je prvotříd­ní, herec­ké obsa­ze­ní doko­na­le tref­né, posta­vy sliz­ce nejed­no­znač­né a atmo­sfé­ra vězeň­sky špi­na­vá. Vše dokres­lu­je doko­na­le pad­nou­cí soun­d­track. Proto oprav­du vydrž­te prv­ní dvě epi­zo­dy, kdy se bude­te ztrá­cet ve všech kon­spi­ra­cích a pří­bu­zen­ských vzta­zích. Odměnou vám bude řada neza­po­me­nu­tel­ných scén, kte­ré se začnou hro­ma­dit poslé­ze. Vévodit jim bude bru­ta­li­ta, nechut­nost a bez­vý­chod­nost.

Filmfanatic už ani nedou­fal, že se někdy dočká seri­á­lu tak nekom­pro­mis­ně tes­to­te­ro­no­vé­ho. Navíc z neo­kou­ka­né­ho vězeň­ské­ho pro­stře­dí, odkud se fil­mo­vě vra­cí zkla­mán jen málo­kdy. Pokud jste ješ­tě nevi­dě­li tře­ba skvě­lé­ho Trestance, klid­ně si ho pusť­te jako před­krm a pak už se vydej­te na exkur­zi do Kingstownu. Já osob­ně se tam urči­tě vrá­tím i v dal­ších sezó­nách.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
  • SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série)3. ledna 2023 SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série) Během dlouhých zimních večerů získal Filmfanatic nové přátele. A rozhodně bych si netipnul, že to mohou být dva senioři a jedna sexy brunetka. Navíc všichni svým způsobem podivínští a […] Posted in TV Recenze
  • SERIÁL: Stranger Things (4. série)12. července 2022 SERIÁL: Stranger Things (4. série) Stranger Things patří mezi vlajkové lodě streamovací služby Netflix. Když se v roce 2016 objevila první série, Filmfanatic vytasil maximální možné hodnocení a s radostí oznamuje, že také […] Posted in TV Recenze
  • Nový svět – korejští gangsteři volí bosse4. května 2022 Nový svět – korejští gangsteři volí bosse Nedávno pěl Filmfanatic chválu na korejský snímek V.I.P., který mě zaujal natolik, že jsem se vydal pátrat, jaké další filmy má režisér Park Hoon-jeong na svědomí. Objevil jsem, že krom […] Posted in Retro filmové recenze
  • Asfaltová džungle – noir a mladá Marilyn22. dubna 2022 Asfaltová džungle – noir a mladá Marilyn Čas od času se Filmfanatic s chutí vydá proti proudu času, aby si doplnil filmové vzdělání některým klasickým kouskem. Nevím, jak pro vás, ale pro mě černobílý film rozhodně není […] Posted in Retro filmové recenze
  • Černý čtvrtek – historky z dealerova života10. dubna 2022 Černý čtvrtek – historky z dealerova života Quentin Tarantino zanechal nesmazatelnou stopu ve filmové historii svým opusem Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Upovídaným stylem inspiroval řadu filmařů, kteří se na konci devadesátých […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mrakodrap - Smrtonosná Past s Dwaynem "Rockem" Johnsonem.15. května 2021 Mrakodrap - Smrtonosná Past s Dwaynem "Rockem" Johnsonem. Už samotný název filmu divákovi snadno napoví, kde se bude odehrávat. A pokud divák viděl některou z ukázek, bude mu naprosto jasné, o čem to bude. Režisér Rawson Marshall Thurber se po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Trek: Picard - Season 214. března 2023 Star Trek: Picard - Season 2 Když jsem slyšel, že se má vrátit Q mé srdce zaplesalo a hrozně jsem se těšil. Po prvních dvou epizodách jsem se cítil rozpačitě, ale stále jsem doufal, že to dobře dopadne. Bohužel se […] Posted in TV Recenze
  • Star Trek: Picard - Season 114. března 2023 Star Trek: Picard - Season 1 Je to známé a přesto nové. Picard se nebojí vstoupit do nových vod a představuje nám nové a zajímavé postavy ze své minulosti, kterou ovšem sami neznáme, neboť od konce Next Genreration […] Posted in TV Recenze
  • Kde zpívají raci - Mysteriózní drama podle oceňovaného bestselleru2. října 2022 Kde zpívají raci - Mysteriózní drama podle oceňovaného bestselleru Do českých kin dorazil film "Kde zpívají raci", atmosférické mysteriózní drama o "dívce z mokřin". Film byl natočen podle oceňovaného stejnojmenného románu, který napsala spisovatelka […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,76228 s | počet dotazů: 277 | paměť: 60519 KB. | 26.03.2023 - 19:49:53