Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Maturita (2013)

Maturita (2013)

Matr
Matr

Jaká to hrůza!

Pardon, musel jsem si tro­chu ule­vit...

Jsou fil­mo­vá před­sta­ve­ní, kde vám roz­dá­va­jí před pro­jek­cí růz­né dár­ko­vé před­mě­ty (před fil­mem Štěstí jsem dostal úhled­ný balí­ček kapes­níč­ků, prý se u toho bre­čí štěs­tím - nebre­čí...), ve 3D kině dokon­ce pro­půj­čí 3D brý­le... Před pro­jek­cí sním­ku Maturita se neroz­dá­va­lo nic, a to je sto­pro­cent­ně chy­ba! Dokáži si živě před­sta­vit, že leckterý zblou­di­lý divák by oce­nil pří­tom­nost čeho­si pro film tak prak­tic­ké­ho, jako je tře­ba pyt­lík na zvra­ce­ní, či něja­ké psy­cho­t­rop­ní lát­ky, kte­ré by mu umož­ni­ly ten­to 87 minu­to­vý stras­tipl­ný záži­tek smys­lu­pl­ně pro­žít.

Bohužel.

Schválně jsem se sna­žil na fil­mu najít něco pozi­tiv­ní, což bylo vel­mi těž­ké, ale nako­nec se mi jed­na věc nalézt poda­ři­la, a to závě­reč­né titul­ky. Skutečně, na těch se tvůr­cům nic zka­zit nepo­da­ři­lo (a zmín­ka o tom, že film byl nato­čen bez jaké­ho­ko­liv gran­tu a dota­ce také potě­ší, to mi tedy spa­dl kámen ze srd­ce..).
Těch nepo­da­ře­ných věcí je ovšem dale­ko víc.
Předně vůbec nemá smy­sl mlu­vit o něja­kém pří­bě­hu. Jakousi jed­no­tí­cí lin­ku film asi má, ale je bohu­žel tak blbá, že se s ní nemá ani smy­sl zao­bí­rat. Asi takhle: Parta žáků matu­ru­je. Nechce se jim učit. Mají spo­lu sex. Pijí alko­hol. Požívají psy­cho­t­rop­ní lát­ky (a na divá­ky nic nezby­de!!). Hackují počí­tač MŠMT. Hodně sní. Střílí se tam jako u Stalingradu. Maturují.

Pokud sku­teč­ně uva­žu­je­te na film jít, tak výše uve­de­ný seznam napsa­ný kur­zí­vou neber­te jako spo­i­ler. O něco tako­vé­ho tady sku­teč­ně nejde, tady se pohy­bu­je­me na zce­la jiném hřiš­ti (pokud jsme si tedy vůbec nespletli sport). Stejně tak se nemá smy­sl bavit o režii, prak­tic­ky nee­xis­tu­je. I sku­pi­na zfe­to­va­ných rasta­fa­ri­á­nů by asi odved­la pro­fe­si­o­nál­něj­ší prá­ci (a pokud ne, tak by aspoň zby­lo na ty psy­cho­t­rop­ní lát­ky pro divá­ky...). Chvilku jsem váhal, zda mezi pozi­ti­va dát „výkon“ kame­ra­ma­na, kte­rý občas svůj digi­tál pra­po­div­ně ostří a sví­tí, že mís­ty moc není poznat co se to děje - ano, to je totiž v mno­ha pří­pa­dech fil­mu sku­teč­ně pozi­tiv­ní aspekt, ale úmy­sl­né to asi neby­lo.

Jistě, u fil­mu se dá lec­če­mu zasmát. Bohužel, mám dojem, že je to na mís­tech, kde tvůr­ci žád­ný smích ani nepřed­po­klá­da­li. Naopak, mís­ta, kde by se smát mělo, stří­dá jen zou­fa­lý divá­kův výraz a tou­ha SKUTEČNĚ u toho vcho­du dostat pyt­lík na zvra­ce­ní. Ve sluš­né spo­leč­nos­ti se totiž na zem nezvra­cí, ne tedy, že by to nějak vadi­lo, kinosál byl prak­tic­ky prázd­ný...

Film Maturita je tak podob­nou „zába­vou“ jako je tře­ba nabo­dá­vá­ní sebe sama na kůl, či kávo­vý dýchá­nek s Hitlerovými. Za urči­tých okol­nos­tí to tedy může být cel­kem fajn.... :).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 %22. května 2022 Tři tygři ve filmu: JACKPOT – Recenze – 30 % Členové ostravského komediálního divadelního souboru s názvem „Tři tygři“, tedy herci a komici Albert Čuba, Štěpán Kozub, Vladimír Polák a Robin Ferro, vešli ve známost svými […] Posted in Filmové recenze
  • Kryštof19. října 2021 Kryštof Kryštof mezi mnichy uprchl nejen pro víru k Bohu, ale i před konflikty s otcem a politickými poměry po únorovém puči. Vedle mnišského života je také jedním z posledních článků řetězu, […] Posted in Filmové recenze
  • Krásno17. srpna 2021 Krásno Adam a Michal, kamarádi z dětství, se po dvaceti letech vracejí do Šumperka, do města, odkud „utekli", ale kde stále žije jejich minulost. Michalova matka je mrtvá několik let, Michalův […] Posted in Galerie
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Krajina ve stínu10. září 2020 Krajina ve stínu Krajina ve stínu je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý […] Posted in Filmové recenze
  • Ve stínu - V bývalém Československu 50. let!26. června 2020 Ve stínu - V bývalém Československu 50. let! David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pro mě dodnes synonymem generačního filmu. A co dílo "Ve stínu"? Ondříček tu má opět své oblíbené […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Anthropoid - Britské zpracování atentátu z roku 19427. května 2020 Anthropoid - Britské zpracování atentátu z roku 1942 Přiznám se, že historické období Protektorátu Čechy a Morava a jeho následná podoba tzv. "regulované demokracie" v letech 1945 - 48 patří mezi ta historická období, která mě zajímají asi […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami3. dubna 2020 Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami Když v prvním díle televizního krimiseriálu Zrádci představuje hlavní hrdina David svoje výhodné obchody s drogami a svůj pohled na způsob života, je jisté, že s tímto chlápkem se musí […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,71711 s | počet dotazů: 222 | paměť: 55821 KB. | 24.05.2022 - 14:00:48