Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Matt LeBlanc

Matt LeBlanc

 Matt, celým jmé­nem Matthew Steven LeBlanc, se naro­dil 25.7.1967 v Massachusetts, kde žil se svo­jí mat­kou.

 

 

Studoval na střed­ní ško­le tech­nic­ké, kvů­li své záli­bě v auto­mo­bi­lech a moto­cy­klech.  V osm­nác­ti letech se pře­stě­ho­val za otcem na Floridu. Po pár letech se pře­stě­ho­val do New Yorku, kde se věno­val mode­lin­gu a před­vá­děl též pán­ské oble­če­ní. Následně si ho všimli pro­du­cen­ti a Matt si zahrál v něko­li­ka reklam­ních spo­tech např. na Coca-Colu, nebo Levi’s jeans. Po něko­li­ka malých rolí při­šel film „Ed“ z base­ballo­vé­ho pro­stře­dí. Nejvíce ho však pro­sla­vi­la role Joeyho Tribbianiho ve veli­ce slav­ném seri­á­lu „Přátelé“. Jeho nej­zná­měj­ší celo­ve­čer­ní film je „Ztraceni ve vesmí­ru. V lis­to­pa­du 1998 se zasnou­bil s Missy McKnight. Roku 2000 ho maga­zin „People“ zařa­dil mezi 50 nej­krás­něj­ších lidí na svě­tě. 3.5.2003 si Missi bere za ženu a 8.2.2004 se jim naro­di­la dce­ra Marina Pearl. Serál „Joey“ měl být náhra­dou za přá­te­le, ale byl v roce 2006 sta­žen z vysí­lá­ní, kvů­li níz­ké sle­do­va­nos­ti. Před dvě­ma lety se s Mellisou roz­ved­li a dal se dohro­ma­dy s kole­gy­ní Joey Andreou Anders. Od zru­še­ní „Joeyho“ se už od té doby jako herec nikde neob­je­vil a dnes se sou­stře­dí spí­še na pro­duk­ci.

 

 

 

 

Filmografie

Jako herec

    Joey role: Joey
2004-   The Last One: Part 1 role: Joey Tribbiani
2004-     My Date with Drew role: sám sebe
2003-     Charlieho andíl­ci: Na plný pec­ky (Charlie’s Angels: Full Throttle) role: Jason
2001-     Komando v suk­ních (All the Queen’s Men) role: O’Rourke
2000-   Charlieho andíl­ci (Charlie’s Angels) role: Jason Gibbons
1998-     Ztraceni ve vesmí­ru role: major Don West
1996-     Ed role: Jack „Deuce“ Cooper
1994-   Přátelé (Friends) role: Joey Tribbiani
1994-   Reform School Girl role: Vince
1990-     Cokoli za pře­ži­tí role: Billy Barton


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68137 s | počet dotazů: 226 | paměť: 56190 KB. | 29.05.2022 - 09:48:37