Matka v trapu – útěk je někdy prospěšný

015

Také máte občas pocit, že se vám život hrou­tí pod ruka­ma? Na part­ne­ra není spo­leh­nu­tí, děti nepo­slou­cha­jí a mají ve ško­le kázeň­ské pře­stup­ky, v prá­ci vás pře­tě­žu­jí? Co tře­ba se ze vte­ři­ny na vte­ři­nu roz­hod­nout a od vše­ho utéct? Přesně tak totiž zare­a­go­va­la Sylvie, úspěš­ná reklam­ní mana­žer­ka, man­žel­ka neu­zna­né­ho malí­ře a mat­ka dvou puber­tál­ních potom­ků.

Uljana Donátová, absol­vent­ka Fakulty žur­na­lis­ti­ky UK, sce­nárist­ka a dra­ma­tur­gy­ně něko­li­ka tele­viz­ních pořa­dů, medi­ál­ně zastu­po­va­la více než čty­ři­cet čes­kých fil­mů a od roku 2000 půso­bí jako tis­ko­vá mluv­čí i PR mana­žer­ka Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary. Matka v tra­pu je jejím dru­hým romá­nem.

Hlavní hrdin­ka je cit­li­vá, spo­leh­li­vá a peč­li­vá man­žel­ka, mat­ka i zaměst­nan­ky­ně. Při ces­tě do ško­ly, kde má urov­nat syno­vu osu­do­vou chy­bu, si uvě­do­mí, že je na všech­no sama. Musí vše řešit, tele­fon má stá­le dostup­ný a je ochot­na věno­vat prá­ci i celý víkend, jen aby kaž­dé­mu vyšla vstříc, niko­ho nezkla­ma­la a byla hod­ná hol­ka, jež se nikdy nevy­ja­dřu­je vul­gár­ně a dělá přes­ně to, co se od ní oče­ká­vá. Zatímco jiní rodi­če jdou do ško­ly v páru, ona při­jíž­dí jako vždy osa­mě­lá. Sama byla vždyc­ky na všech­no i v dva­cet let trva­jí­cím vzta­hu. Toto uvě­do­mě­ní ji omrá­čí nato­lik, že se s pomo­cí taxi­kář­ky Anny roz­hod­ne od vše­ho ujet. Svobodná a hru­bá Anna jí nabíd­ne pod­ná­jem, aby jí poskyt­la čas urov­nat si myš­len­ky a mož­ná tro­chu pomoh­la i  sobě. Tímto neče­ka­ným roz­hod­nu­tím se obrá­tí naru­by život jich obou.

Autorka na 223 stra­nách roz­ví­jí pří­běh něko­li­ka osob, z jejichž pohle­du se dozví­dá­me podrob­nos­ti ze živo­ta jed­not­li­vých hrdi­nů. Jazyk kaž­dé­ho z nich se liší spe­ci­fic­kým způ­so­bem vyja­d­řo­vá­ní i pohle­dem na svět. V tom­to smě­ru kni­ha při­po­mí­ná napří­klad Kunderův román Žert či Klímovo dílo Ani sva­tí, ani andě­lé. Anna, Sylviin man­žel Tomáš a jejich čtr­nác­ti­le­tá dce­ra Mia, prá­vě jejich oči­ma celý děj sle­du­je­me. S kaž­dou posta­vou se čte­nář může ale­spoň čás­teč­ně zto­tož­nit a pocho­pit její činy. Postupně zjiš­ťu­je­me, že i drs­ná Anna je ve sku­teč­nos­ti nešťast­ná žena tou­ží­cí po lás­ce, jež se nepří­stup­nos­tí chrá­ní před tra­gic­ký­mi vzpo­mín­ka­mi a rana­mi osu­du.

Více na Kritiky.cz
Assassin’s Creed Origins - The Trial of the Gods Tak do hry Assassin's Creed: Origins vyšla aktualizace s druhým bossem. Tím je Sobek - staroegyp...
Pláž - Po 18 hodinách v zadní kabině letadla, po třech pitomých filmech, dvou jídlech v plastiku, šesti pivech a bezesné noci jsem konečně přistál... v Bangkoku. Přesně takhle začíná film Pláž. Richard (Leonardo DiCaprio), jako mladý americký backpack...
Muzikál aneb Cesty ke štěstí - 45 % Připravit zajímavé představení s partou mladých lidí je docela dobrá záminka, jak rozehrát...
Judy – Recenze – 60% Judy Garland byla americká herečka a zpěvačka, která ve svých sedmnácti letech ztvárnila v&n...
Osamělý svobodný muž – 23 ...

Z Anny a Sylvie se navzdo­ry jejich odliš­nos­ti postu­pem času stá­va­jí pří­tel­ky­ně. Jejich kama­rád­ství jim pomá­há vní­mat pro­blémy z jiné­ho úhlu a je pro ně obo­ha­ce­ním. Sylvie po dobu své­ho útě­ku z domo­va komu­ni­ku­je kro­mě Anny jen se svou mat­kou Reginou, jež jí objas­ní mno­ho netu­še­né­ho z man­žel­ství se Sylviiným otcem. Oddychový čas napo­mů­že hlav­ní hrdin­ce pocho­pit, že i zdán­li­vě bez­chyb­né part­ner­ství může být pro dru­hé­ho tís­ni­vé.

Napraví se nezdár­né děti a fleg­ma­tic­ký man­žel? Přinese Sylvii obdo­bí bez rodi­ny kro­mě času na zkou­má­ní dosa­vad­ní­ho živo­ta a sta­no­ve­ní si pri­o­rit i něco navíc? To se dozví­me v pou­ta­vém, hlu­bo­ce lid­ském pří­bě­hu, jenž se čte jed­ním dechem a nabí­zí kro­mě dra­ma­tic­kých udá­los­tí také špet­ku humo­ru.

 • Autor: Donátová, Uljana
 • Nakladatel: Motto
 • EAN: 9788026716501
 • ISBN: 978-80-267-1650-1
 • Počet stran: 223 stran
 • Rozměry: 12,5 × 19,3 cm
 • Rok vydá­ní: 2019 (1. vydá­ní)
 • Hodnocení: 95 %

Více na Kritiky.cz
Titulky k Mary Kills People S03E02 - Girl Problems V dnešním dílu se podíváme, jaké potíže způsobí Mary zdravotní sestra z minulého dílu. ...
V síti – Recenze – 70% Film V síti režisérů Víta Klusáka a Barbory Chalupové dokumentuje průběh sociálního ...
Poslední velký den - strhující román o životě, lásce, nemoci Hledáte nevšední čtení, které vás chytne již od první strany? Chcete si přečíst dojemný...
Sejmi prezidenta | Big Game [35%] Je docela s podivem, že se tento film ocitl v české kinodistribuci, nicméně je tomu tak a v sou...
Nebohá paní Pomsta Na každého jednou dojde aneb svádět svůj zločin na někoho jiného se opravdu nevyplácí... S...

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Jan Keller - Až na dno blahobytu21. prosince 2019 Jan Keller - Až na dno blahobytu Jan Keller nám ve své slavné knize z úvodu devadesátých let líčí konzumní společnost a její sebevražedné působení na této planetě.Jan Keller je osoba, ke které se nejčastějí vztahují dva […]
 • Láska a sýr v Paříži - román o sýrech, i o lásce30. prosince 2019 Láska a sýr v Paříži - román o sýrech, i o lásce Máte rádi romány z prostředí kaváren a restaurací? Jste milovníci Francie, jejich sýrů i památek? Román Láska a sýr v Paříži pro vás tedy bude jasnou volbou.  O čem vlastně tato kniha je? […]
 • Kazuo Ishiguro - Neopouštěj mě25. ledna 2020 Kazuo Ishiguro - Neopouštěj mě Kazuo Ishiguro napsal před více než 10 lety román, který jej definitivně katapultoval do světové spisovatelské elity. Pojďme se mu podívat trochu "pod kapotu".Hailsham je specifická […]
 • Hollandová Julie: Náladové a protivné - 43%23. května 2016 Hollandová Julie: Náladové a protivné - 43% Jste ženy protivné a náladové? Nevíte si rady se svými emocemi? Pak by vás zajisté zajímala kniha Náladové a protivné od doktorky Julie Hollandové, která vám ukáže jakýsi návod, jak tyto […]
 • Víš, kde jsou děti stromů?14. října 2019 Víš, kde jsou děti stromů? Máte rádi příběhy o zvířatech a lese?  Chcete se vypravit na dobrodružné putování lesem a spát přitom pod širákem? Podaří se hajnému Petrovi najít veverčákovi rodinu?  Hajný Petr bydlí ve […]
 • Pravidla copywritingu rychle a jednoduše11. srpna 2019 Pravidla copywritingu rychle a jednoduše Co si představíte pod pojmem copywriting? Většina lidí by odpověděla, že to má něco společného s psaním. Ano, měla by pravdu, i když jen částečně. Copywriting je totiž více než jen pouhé […]
 • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […]
 • Generace 89 - český a slovenský komiks17. prosince 2019 Generace 89 - český a slovenský komiks Události roku 1989 zásadně proměnily celou československou společnost a s ni i domácí komiks. Mladá autorská vlna dostala poprvé po mnoha letech příležitost svobodně vyprávět a kreslit […]
 • Cukrárna v Paříži - milý příběh vonící po odpalovaném těstě i makrónkách19. února 2020 Cukrárna v Paříži - milý příběh vonící po odpalovaném těstě i makrónkách Znáte romány Julie Caplinové? Milujete příběhy z prostředí kaváren a restaurací? Hledáte pohodové a příjemné čtení pro dny všední i sváteční? Cukrárna v Paříži vás rozhodně nezklame a bude […]
 • RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA27. prosince 2015 RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA Rudá královna je první díl trilogie, kterou u nás vydává nakladatelství Cooboo. Autorkou této série a celého dystopického světa je mladá Victoria Aveyardová a já se stále nepřestávám […]