Kritiky.cz > Vaření > Máte už dost kupovaného chleba? Upečte si vlastní! Tento recept je skutečně jednoduchý a chléb… naprostá mňamka!

Máte už dost kupovaného chleba? Upečte si vlastní! Tento recept je skutečně jednoduchý a chléb… naprostá mňamka!

fb 1476867061fb 1476432865c2

Také si nedo­ve­de­te před­sta­vit sní­da­ni bez čer­stvé­ho a voňa­vé­ho chle­ba? Pokud už máte dost kupo­va­né­ho peči­va, může­te ho vyzkou­šet upéct doma. Není to vůbec obtíž­né a té chu­ti... se nic nevy­rov­ná!

Koupené peči­vo chut­ná doce­la dob­ře, ve mno­hých pří­pa­dech ale není vůbec zdra­vé. Pokud chce­te vědět, co sku­teč­ně jíte, nej­lep­ší je si chléb upéct doma. Ingredience vám vysta­čí na 3 boch­ní­ky chle­ba:

- 1 kg hrubé mou­ky,

- 50 g drož­dí,

- 900 ml vlaž­né vody,

- 3 lžič­ky cuk­ru,

- 1, 5 lžič­ky soli,

- 1 hrnek pše­nič­ných otrub,

- 6 lžic lou­pa­ných slu­neč­ni­co­vých semí­nek a stej­né množ­ství leno­vých semí­nek,

- 3 lžič­ky seza­mu,

- 1, 5 lžič­ky dýňo­vých semí­nek

Recept najde­te níž.

Postup je jed­no­du­chý – všech­ny ingre­di­en­ce smí­chá­me dohro­ma­dy ve vel­ké míse. Těsto hně­te­me ruka­ma až dokud se všech­ny suro­vi­ny pěk­ně nespo­jí. Pak těs­to odlo­ží­me na 15 minut na něja­ké tep­lé mís­to.

Během této doby si for­my na peče­ní vyma­že­me oli­vo­vým ole­jem a vysy­pe­me strou­han­kou. Dáme do nich těs­to a vlo­ží­me je do trou­by vyhřá­té na 200°C. Chléb peče­me při­bliž­ně 45-50 minut (v závis­los­ti od toho, jakou máte trou­bu). A na konec...

Počkáme, až chléb tro­chu vystyd­ne a může­me se těšit z pocti­vé­ho domá­cí­ho peči­va! 🙂


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Článek byl převzat z webu  Dnešnídoba.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...