Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy > Máte pocit, že vám doplňky a šperky nesluší?

Máte pocit, že vám doplňky a šperky nesluší?

ležérní

Sebekritické ženy

Ženy jsou zná­mé tím, že vní­ma­jí kaž­dou ženu, kte­rá oko­lo nich pro­jde mno­hem hezčí než jsou ony samy. Mají ten­den­ci vidět samy sebe dale­ko hůř než ve sku­teč­nos­ti vypa­da­jí. Je o tom nato­če­ný dokon­ce i doku­ment, že ženy samy sebe popi­su­jí dale­ko hůř než když je popi­su­je někdo jiný. Vždy tedy na ostat­ních ženách vidí to, co by jim mělo slu­šet a samo­zřej­mě to vůbec není prav­da. Ženám nej­ví­ce slu­ší to, co vyja­dřu­je jejich styl.

Ležérní žena

Největší pro­blém s tím mají prá­vě ležér­ní ženy, kte­ré nepo­tře­bu­jí nosit žád­né šper­ky ani nepo­tře­bu­jí mít něja­ké výraz­né úče­sy a milu­jí šedou a tma­vě mod­rou bar­vu. Ony si při­pa­da­jí jako šedé myš­ky a oko­lí jim dává naje­vo, že jsou málo žen­ské.

Šperk mění váš vzhled

Nemusíte být ani úpl­ně ležér­ní žena, ale když tře­ba čas­to neno­sí­te ušni­ce a vez­me­te si je tře­ba po třech měsí­cích, tak už sebe samou v zrca­dle pozo­ru­je­te jako něko­ho úpl­ně jiné­ho. Nebo si tře­ba jen tak jed­nou za půl roku zku­sí­te vzít náhr­del­ník a pomys­lí­te si: „Wau, tak jsi to zku­si­la a zase rych­le pryč.“ Prostě vám neslu­ší, a tak je neno­sí­te. Děláte to jen tak, abys­te si to ově­ři­ly, že vám pros­tě ten obli­čej s těmi náuš­ni­ce­mi nejde dohro­ma­dy. Proto ležér­ní ženy šper­ky neno­sí, vidí že jim neslu­ší, a tak jen aby se neřeklo si vez­mou tako­vé malé sto­pič­ky do uší a tím to pro ně kon­čí. Jejich styl si uza­ví­ra­jí do sebe a nepo­tře­bu­jí ho ven­ti­lo­vat ven


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com