Marvel Avengers: Battle for Earth (Kinect ready)

vlcsnap 2013 05 25 15h01m48s172 300x168 1

V této hře bude ovlá­dat nej­slav­něj­ší Avengery, kte­ré dopo­sud zná­te Thora, Iron Mana, Hulka, Kapitána Ameriku a dal­ších 20  Marvelovských hrdi­nů, kte­ré máte v této hře v nabíd­ce, z nichž kaž­dý Avenger má své mini­mál­ně 4 spe­ci­fic­ké zázrač­né schop­nos­ti. Hra nabí­zí hned 6 her­ních módů, kte­ré může­te začít hrát bez jaké­ho­ko­liv postup­né­ho ode­my­ká­ní. Za výhry bude­te zís­ká­vat růz­né před­mě­ty, oble­če­ní a kar­ty.

Herní gra­fi­ka je vel­mi doko­na­le pro­pra­co­va­ná a odpo­ví­dá ani­mo­va­né­mu komik­so­vé­mu vzo­ru těch­to hrdi­nů. Do hry Vás v táh­ne hned pou­ta­vé úvod­ní intro, avšak ve hře, jde pou­ze o boj a žád­ný pří­běh Vás neče­ká, což Vás mož­ná postu­pem času omr­zí. Pohybový sen­zor Kinect ve hře i při dvou hrá­čích rea­gu­je veli­ce přes­ně, neko­na­jí se žád­né zma­te­né pohy­by, kte­ré by Vás štva­li. Hru si pros­tě uži­je­te se vším všu­dy a na sva­ly není ovlá­dá­ní nijak nároč­né díky dob­ré reak­ci kinec­tu. Celou her­ní dobu Vás pro­vá­dí nápo­vě­da, jak pro­ve­de jed­not­li­vé zázrač­né schop­nos­ti Vašeho Avengera, tak je zná­te z tele­vi­ze atd. a tím se je i nau­čí­te, čímž bude­te nepo­ra­zi­tel­ní. Hra svým ovlá­dá­ním je veli­ce jed­no­du­chá i pro mlad­ší hrá­če, kte­ré jis­tě zaujme více.

Závěrem veli­ce zají­ma­vá hra, kte­rá oslo­ví nejed­no­ho hrá­če. Vzhledem k ceně, za kte­rou se dá sehnat je zatím poměr zába­vy poně­kud roz­pa­či­tý, ale co jiné­ho může­me oče­ká­vat, když se nedáv­no obje­vi­la v kinech novin­ka Iron Man 3 a hned v zápě­tí tato nová hra na Kinect.

vlcsnap-2013-05-25-15h01m48s172 vlcsnap-2013-05-25-15h02m00s59 vlcsnap-2013-05-25-15h02m26s58 vlcsnap-2013-05-25-15h02m36s159 vlcsnap-2013-05-25-15h02m58s127 vlcsnap-2013-05-25-15h04m13s106 vlcsnap-2013-05-25-15h04m44s166 vlcsnap-2013-05-25-15h04m52s244 vlcsnap-2013-05-25-15h05m20s247 vlcsnap-2013-05-25-15h06m10s25 vlcsnap-2013-05-25-15h06m23s149 vlcsnap-2013-05-25-15h06m41s59 vlcsnap-2013-05-25-15h06m58s209 vlcsnap-2013-05-25-15h07m08s47 vlcsnap-2013-05-25-15h07m23s209 vlcsnap-2013-05-25-15h08m31s118 vlcsnap-2013-05-25-15h09m09s253 vlcsnap-2013-05-25-15h09m23s106


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 75%
Datum vydá­ní: 5.2.2013
Výrobce: UbiSoft
Žánr: akč­ní
Počet hrá­čů: kinect 1 – 2
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 12+

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,94972 s | počet dotazů: 217 | paměť: 43223 KB. | 27.11.2020 - 06:38:31