Kritiky.cz > Profily osob > Martin Scorsese

Martin Scorsese

Jeden z nej­o­ce­ňo­va­něj­ších ame­ric­kých reži­sé­rů sou­čas­nos­ti osla­vil loni v lis­to­pa­du dva­a­še­de­sá­ti­ny. Rodák z newy­or­ské­ho Queensu, jehož počát­ky v 70. letech jsou nedíl­ně spja­ty s akti­vi­ta­mi autor­ské gene­ra­ce Nového Hollywoodu a kte­rý má na svém reži­sér­ském kon­tě více než 25 fil­mů, vystu­do­val New York University a začí­nal jako stři­hač. Debutoval pod pro­dukč­ní zášti­tou Rogera Cormana kri­mi­pří­bě­hem Boxcar Bertha. Do rod­né­ho New Yorku a ke svým koře­nům se vrá­til auto­bi­o­gra­fic­kým pří­bě­hem Kdo to kle­pe na mé dve­ře? (Who´s That Knocking At My Door?) a pře­de­vším kri­mi­dra­ma­tem Špinavé uli­ce (Mean Streets), kte­ré mu zís­ka­lo divác­kou i kri­tic­kou zaslou­že­nou pozor­nost.

Jeho režij­ní drá­ha je pří­běh smě­lých autor­ských výbo­jů a pro­vá­zí ji řada oce­ně­ní. Scorsese zís­kal nomi­na­ci na Oscara za režii Zuřícího býka (Raging Bull, 1980)    a Posledního poku­še­ní Krista (The Last Temptation of Christ, 1988), za režii        a scé­nář gan­gs­ter­ky Mafiáni (GoodFellas, 1994), scé­nář milost­né­ho dra­ma­tu Věk nevin­nos­ti (Age of Innocence, 1993) a režii dra­ma­tu Gangy New Yorku (Gangs of New York, 2002).
Za celo­ži­vot­ní dílo obdr­žel mj. oce­ně­ní od Amerického fil­mo­vé­ho ústa­vu (1991), Amerického fil­mo­vé­ho insti­tu­tu (1997), Evropské aka­de­mie udí­le­jí­cí Césary (1990) a MFF v Benátkách (1995).
V roce 2003 zís­kal v rám­ci udí­le­ní cen BAFTA nomi­na­ci na reži­sér­kou cenu Davida Leana za Gangy New Yorku. Tuto cenu už před­tím zís­kal za scé­nář, pro­duk­ci a režii Mafiánů. Nominován na ni byl už za režii tragi­ko­me­die Alice už tady nebyd­lí, dra­ma­tu viet­nam­ské­ho vete­rá­na Taxikář (Taxi Driver, 1976) a sati­ry Král kome­die (The King of Comedy, 1983) – oba s jeho oblí­be­ným her­cem Robertem De Nirem. V roce 2002 obdr­žel Zlatý gló­bus za režii Gangů New Yorku. V roce 2003 zís­kal svou hvězdu na holly­wo­od­ském Chodníku slá­vy. Martin Scorsese je však vyso­ce ceně­ný i v Evropě: na MFF v Cannes mu Velkou pal­mu za nej­lep­ší film vyne­sl Taxikář a o pět let poz­dě­ji ji zís­kal za režii čer­né kome­die Po zaví­ra­cí hodi­ně (After Hours, 1985). Vedle řady jiných doku­men­tů zabý­va­jí­cích se fil­mo­vou his­to­rií reží­ro­val tele­viz­ní doku­ment o ději­nách ital­ské kine­ma­to­gra­fie Il Mio Viaggio In Italia (2001).
V roce 1990 zalo­žil spo­lu se sed­mi dal­ší­mi význač­ný­mi reži­sé­ry The Film Foundation pod­po­ru­jí­cí ame­ric­ká stu­dia v jejich sna­hách ucho­vá­vat a restau­ro­vat kla­sic­ké fil­my. Podobně je zamě­ře­ná i spo­leč­nost Martin Scorsese Presents zalo­že­ná o dva roky poz­dě­ji, kte­rá se zamě­řu­je na restau­ro­vá­ní a dis­tri­buci fil­mo­vé kla­si­ky.
Scorsese se věnu­je také pro­duk­ci: na svém kon­tě má např. sty­lo­vou kri­mi Podvodníci (The Grifters), Vzteklého psa a Glorii (Mad Max and Gloria) s Robertem De Nirem nebo Hi-Lo Country (Hi Lo Country), kte­rou reží­ro­val Stephen Frears.
Na rok 2005 chys­tá pro tele­vi­zi hudeb­ní doku­ment o osob­nos­ti Boba Dylana        a na násle­du­jí­cí rok ohlá­sil celo­ve­čer­ní sní­mek s názvem The Departed, opět v hlav­ní roli s Leonardem DiCapriem.

Filmografie
Lady by the Sea: The Statue of Liberty (2004) (TV)
„The Blues“ (2003) (mini) TV Series (epi­so­de „Feel Like Going Home“)
Gangs of New York (2002)
The Concert for New York City (2001) (TV) (seg­ment „The Neighborhood“)
Bringing Out the Dead (1999)
Mio via­ggio in Italia, Il (1999)
Kundun (1997)
A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies (1995) (TV)
Casino (1995)
Michael Jackson: Video Greatest Hits - HIStory (1995) (V) (video „Bad“)
The Age of Innocence (1993)
Amazing Stories: Book Four (1992) (V) (seg­ment „Mirror, Mirror“)
Cape Fear (1991)
Made in Milan (1990)
Goodfellas (1990)
New York Stories (1989) (seg­ment „Life Lessons“)
Location Production Footage: The Last Temptation of Christ (1988) (V)
The Last Temptation of Christ (1988)
Bad (1987) (V)
The Color of Money (1986)
„Amazing Stories“ (1985) TV Series (epi­so­de „Mirror, Mirror“)
After Hours (1985)
The King of Comedy (1983)
Raging Bull (1980)
American Boy: A Profile of: Steven Prince (1978)
The Last Waltz (1978)
New York, New York (1977)
Taxi Driver (1976)
Alice Doesn’t Live Here Anymore (1974)
Italianamerican (1974)
Mean Streets (1973)
Boxcar Bertha (1972)
Street Scenes (1970)
The Big Shave (1967)
Who’s That Knocking at My Door? (1967)
It’s Not Just You, Murray! (1964)
What’s a Nice Girl Like You Doing in a Place Like This? (1963)
Vesuvius VI (1959)

  • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […] Posted in Profily osob
  • HOSTEM MFF KARLOVY VARY BUDE HARVEY KEITEL22. června 2015 HOSTEM MFF KARLOVY VARY BUDE HARVEY KEITEL Hostem 50. ročníku MFF Karlovy Vary  bude herec, držitel Ceny za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii z MFF Karlovy Vary 2004 Harvey Keitel. Na letošním ročníku doprovodí […] Posted in MFF Karlovy Vary
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […] Posted in Profily osob
  • Sigourney Weaver28. ledna 2015 Sigourney Weaver Sigourney Weaver (* 8. října 1949 New York), rodným jménem Susan Alexandra Weaver, je americká herečka. Narodila v New Yorku bývalému prezidentovi televizní společnosti NBC Sylvesteru […] Posted in Profily osob
  • LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN)18. května 2017 LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN) Lámač ženských sŕdc, riaditeľ Miss Slovensko, Milo Hurban, je mužom, ktorého si Luky vysnívala. Nie je však sama - na zámožného sympaťáka má zálusk aj jej rivalka Renáta Štraušová. S kým […] Posted in Profily osob
  • Arnold Schwarzenegger21. července 2003 Arnold Schwarzenegger Datum narození: 30.07.1947 Místo narození: Thal, Styria, Rakousko Arnold se narodil Aurelii a policejnímu důstojníkovi Gustavovi. Spolu se starším bratrem Meinhardem se aktivně […] Posted in Profily osob
  • GEOFFREY RUSH8. ledna 2014 GEOFFREY RUSH GEOFFREY RUSH (Hans Hubermann) zahájil svou kariéru jako divadelní herec ve své rodné Austrálii. Objevil se ve více než 70 divadelních inscenacích a ve více než 20 celovečerních […] Posted in Profily osob
  • Vin Diesel20. dubna 2009 Vin Diesel Vlastním jménem "Mark Vincent" se narodil 18.7.1967 ve státě New York a žil se svou matkou astroložkou, nevlastním otcem, který byl černošským divadelním režisérem, jedním bratrem a dvěmi […] Posted in Profily osob
  • RAFFEY CASSIDY20. května 2015 RAFFEY CASSIDY RAFFEY CASSIDY je mladá herečka s již pozoruhodnou a rychle se rozrůstající filmografií. Je nejmladší herečkou, která se ocitla v žebříčku Stars of Tomorrow magazínu Screen […] Posted in Profily osob
  • "Pirát" Orlando Bloom9. ledna 2004 "Pirát" Orlando Bloom Pořád se musím štípat do ruky, jestli se mi to jenom nezdá,“ říká Orlando Bloom na adresu svého raketového vzestupu. A má pravdu! Najde se totiž jen málo herců, kterým k přivlastnění […] Posted in Profily osob

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...