Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Martin Moszkowicz

Martin Moszkowicz

Martin Moszkowicz je před­se­dou před­sta­ven­stva spo­leč­nos­ti Constantin Film AG, zod­po­věd­ný za oblast tele­viz­ní a fil­mo­vé pro­duk­ce, prodej/marketing a tisk, licen­ce, mezi­ná­rod­ní dis­tri­buci a pro­dej, včet­ně mar­ke­tingu a tis­ku a práv­ních zále­ži­tos­tí. Studiumna mni­chov­ské Ludwig-Maximilians-Universität absol­vo­val v roce 1980. Poté pra­co­val jako vedou­cí­vý­ro­by, line­pro­du­cer a pro­du­cen­tv něko­li­ka svě­to­vých pro­dukč­ních spo­leč­nos­tech. V roce 1985 se stal pro­du­cen­tem a výkon­ným ředitelemMP Film GmbH v Mnichově. Od roku 1991 pra­co­val jako pro­du­cent pro spo­leč­nost Constantin Film Produktion GmbH a od roku 1996 do její pri­már­ní emi­se akcií v roce 1999 také jako její gene­rál­ní ředi­tel. Působil jako pro­du­cent na řadě celo­ve­čer­ních fil­mů a tele­viz­ních pořa­dů.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,37425 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53195 KB. | 30.11.2021 - 10:48:45