Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > MARTIN FREEMAN

MARTIN FREEMAN

MartinFreeman

MARTIN FREEMAN  si nedáv­no vyslou­žil nomi­na­ci na Emmy v kate­go­rii nej­lep­ší ved­lej­ší role za ztvár­ně­ní Dr. Johna Watsona v oce­ně­né dra­ma­tic­ké sérii BBC „Sherlock“, kte­rý měl pre­mi­é­ru v roce 2010 a dočkal se již tře­tí série. Freeman také zís­kal cenu BAFTA TV a také dal­ší nomi­na­ci na tuto cenu.

Freeman se stal dob­ře zná­mým tele­viz­ním divá­kům za svou roli Tima Cantenburyho v původ­ní seri­á­lo­vé kome­dii Ricka Gervaise „Kancl“. V této slav­né show zářil Freeman po tři sezó­ny, během nichž také zís­kal nomi­na­ci na cenu BAFTA TV a také dvě nomi­na­ce na cenu British Comedy Award.

Na fil­mo­vém plát­ně si Freeman zopa­ku­je roli Bilba ve dru­hém a tře­tím díle tri­lo­gie – „Hobit: Šmakova dra­čí poušť“ v roce 2013 a „Hobit: Tam a zase zpát­ky“ v roce 2014. Freeman se také za nedlou­ho obje­ví ve fil­mu reži­sé­ra Edgara Wrighta „The World’s End“ napsa­ném tak­též Wrightem a Simonem Peggem. Dále pak bude Freeman vystu­po­vat v nezá­vis­lém fil­mu „Svengali“, a svůj hlas pro­půj­čí ani­mo­va­né posta­vič­ce „Saving Santa“.

Z dří­věj­ší širo­ké šká­ly Freemanových fil­mo­vých úspě­chů jsou asi nej­ví­ce zná­mé jeho kome­di­ál­ní role. Zahrál si napří­klad jako pro­těj­šek Joanny Page v úspěš­ném fil­mu „Láska nebeská“ z roku 2003, kte­rý těs­ně násle­do­val horor „Soumrak mrtvých“ od tvůr­ců Wrighta a Pegga. S tou­to dvo­ji­cí se pak zno­vu setkal v roce 2007 díky fil­mu „Jednotka pří­liš rych­lé­ho nasa­ze­ní“. Jednou z nej­zná­měj­ších Freemanových rolí se sta­la jeho posta­va Artura Denta ve fil­mu Gartha Jenningse „Stopařův prů­vod­ce po gala­xii“, v níž Freeman hrál po boku Zooey Deschanel a Sama Rockwella. Freeman si také zahrál ve fil­mech „Confetti“ a „Nativity!“ a nedáv­no také Aardmana v ani­mo­va­ném fil­mu „Piráti!“.

Na diva­del­ní scé­ně se Freeman napo­sle­dy před­sta­vil v úspěš­ném „Clybournském par­ku“ spo­leč­nos­ti West End v Royal Court Theatre. Představení reží­ro­val Dominic Cooke. Freeman pak dále účin­ko­val v „Košer Harry“ od Kathy Burke v Royal Court a v „Blue Eyes and Heels“ od Tobyho Whitehouse, kte­ré na svůj reper­toár zařa­di­lo diva­dlo Soho pod tak­tov­kou reži­sé­ra Johnatana Loyda.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,74759 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53218 KB. | 30.11.2021 - 09:49:40