Kritiky.cz > Profily osob > MARTIN DUŠEK a ONDŘEJ PROVAZNÍK, režiséři a scenáristé

MARTIN DUŠEK a ONDŘEJ PROVAZNÍK, režiséři a scenáristé

StariciTvurci

ONDŘEJ PROVAZNÍK (1978)

Narozen v Praze. Absolvoval žur­na­lis­ti­ku na FSV UK v Praze a obor sce­náris­ti­ka a dra­ma­tur­gie na praž­ské FAMU. Debutoval spo­leč­ně s Martinem Duškem celo­ve­čer­ním doku­men­tem Poustevna, das ist Paradies! (2007), kte­rý byl oce­něn na MFDF Jihlava jako nej­lep­ší doku­men­tár­ní film roku 2007 a poté byl navr­žen Českou fil­mo­vou a tele­viz­ní aka­de­mií na Evropskou fil­mo­vou cenu 2009. Výběr z fil­mo­gra­fie: Ženy S.H.R. (TV doku­ment, 2010, s Martinem Duškem), spo­lusce­náris­ta oce­ňo­va­né kri­mi Manon (TV seri­ál, 2015). Staříci jsou hra­ným debu­tem, pod kte­rým je pode­psán spo­lu s Martinem Duškem.

Části seriálu:  Staříci


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,44552 s | počet dotazů: 211 | paměť: 53372 KB. | 15.04.2021 - 04:35:21
X