Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Martin Dejdar vstupuje do seriálu Specialisté na Nově!

Martin Dejdar vstupuje do seriálu Specialisté na Nově!

2019 02 06 Specialiste TMA 3128

Od 1. dub­na se mohou divá­ci tele­vi­ze Nova těšit na novin­ku v detek­tiv­ním seri­á­lu Specialisté, kte­ré­mu jsou věno­vá­ny pon­děl­ní veče­ry. Vedení zku­še­né­ho týmu praž­ských kri­mi­na­lis­tů se nově ujme Martin Dejdar v roli majo­ra Strouhala – nad­prů­měr­ně inte­li­gent­ní­ho poli­cis­ty, wor­ko­ho­li­ka a per­fek­ci­o­nis­ty, kte­rý občas půso­bí tro­chu neo­ma­le­ně.

Strouhal je roz­ve­de­ný, pro svo­ji býva­lou ženu má ale stá­le sla­bost a má s ní hez­ký vztah. Od svých pod­ří­ze­ných si nej­pr­ve udr­žu­je odstup. Postupně však svo­je kole­gy „při­jí­má za své“, sto­jí  za nimi se vším všu­dy, a to i nad rámec svých povin­nos­tí. S Jardou Čermákem (Jan Zadražil) mají na svět odliš­né názo­ry. Zato v Lukášovi Panenkovi (Jakub Štáfek) se vidí. Líbí se mu jeho pří­most, rych­lost, bys­trost i fyzic­ká kon­di­ce. Má pocit, že se mu podo­bá. Zuzany Májové (Zuzana Kajnarová) si váží, a pokud by měl něko­ho pově­řit vede­ním mís­to sebe, bude to prá­vě ona.

„Nový šéf s sebou do naší par­ty kri­mi­na­lis­tů při­ne­sl vět­ší přís­nost, auto­ri­tu a napě­tí,“ hod­no­tí změ­nu obsa­ze­ní ve Specialistech Zuzana Kajnarová.

A co uvá­dí ke své­mu vstu­pu do seri­á­lu Martin Dejdar?Naskočil jsem do roz­je­té­ho vla­ku, kte­rý jede vel­mi rych­le a vel­mi dob­ře. Zpočátku jsem měl strach, abych ten­to vlak nezbrz­dil a abych s kole­gy udr­žel tem­po a jejich styl jízdy. Pak jsem se ale sou­stře­dil na to, abych vytvo­řil posta­vu, kte­rá bude divá­ky bavit.“

Major Strouhal se mi hra­je vel­mi dob­ře. Mám s ním spous­tu spo­leč­né­ho. Stejně jako on mám i já svo­ji prá­ci rád, a také jsem pro ni ledasco obě­to­val. Oba jsme svým způ­so­bem wor­ko­ho­li­ci,“ při­zná­vá Martin dále. Strouhal jed­ná pří­mo, rych­le a obvykle jde rov­nou k jádru věci. I mně je pří­most milej­ší než prů­ta­hy a cho­ze­ní kolem hor­ké kaše,“ pokra­ču­je ve výčtu vlast­nos­tí, kte­ré ho s jeho seri­á­lo­vou posta­vou spo­ju­jí.

Seriálu Specialisté se již poda­ři­lo vybu­do­vat si svou základ­nu věr­ných fanouš­ků. Patří mezi stá­li­ce pro­gra­mu. Týden co týden řeší Specialisté novou detek­tiv­ní hádan­ku. A vždy úspěš­ně! Pachatelé trest­ných činů jsou na ně krát­cí. Žádná vraž­da, žád­ný únos, ani jiný trest­ný čin nezů­sta­nou neob­jas­ně­né!

Premiérové díly s majo­rem Strouhalem již od 1. dub­na ve 20.20 na TV Nova!

  • Specialisté - Spi sladce29. března 2019 Specialisté - Spi sladce Před očima Erika Holého je unesen jeho otec, úspěšný poskytovatel půjček a úvěrů Karel Holý. Rodina obdrží dopis, ve kterém únosci požadují výkupné milion euro. V následném videu je vidět  […] Posted in Spoilery
  • Nový seriál Kameňák již tento pátek na Nově!19. února 2019 Nový seriál Kameňák již tento pátek na Nově! Stovky vtipů a hvězdné herecké obsazení. To je dnes už všem dobře známý Kameňák. Je zárukou bujarého veselí a dobré nálady. Televize Nova ho pro své diváky přichystala v nové podobě – jako […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Vejška - volné pokračování Gymplu27. května 2020 Vejška - volné pokračování Gymplu Siluety věží večerní Prahy se noří do tmy a pod železničním mostem se připravují ke svému tajnému uměleckému počinu Petr a jeho kamarád  Michal. Žádná velká tvorba se ale nekoná, protože […] Posted in Retro filmové recenze
  • ŽENSKÁ NA VRCHOLU - zimní romantická komedie8. listopadu 2019 ŽENSKÁ NA VRCHOLU - zimní romantická komedie PREMIÉRA 7.LISTOPADU Příběh filmu režisérky Lenky Kny, natočený podle námětu scenáristky Hany Cielové, se odehrává na odlehlé vysokohorské chatě na Slovensku. Tam se shodou náhod ocitne […] Posted in Speciály
  • Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše13. listopadu 2019 Bez vědomí - další hit HBO od Ivana Zachariáše Seriál Bez vědomí bude mít premiéru 30 let od Sametové revoluce. Režisér Ivan Zachariáš nám tentokrát připravil seriál o roku 1989, kdy se po dlouhé době vrací do ČSSR houslistka Marie, […] Posted in Trailery
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […] Posted in TV Recenze
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […] Posted in TV Recenze
  • Daria28. ledna 2020 Daria Posted in Speciály
  • Bez vědomí17. listopadu 2019 Bez vědomí 1989. Sovětské impérium slábne. Marie a Viktor se po 12 letech vracejí z londýnského exilu do Prahy. Věří, že vítr změn začne brzy vát i tady. Jenže místo toho Viktor záhadně zmizí a Marie […] Posted in Spoilery
  • Kameňák (TV seriál) - Hlavní postavy19. února 2019 Kameňák (TV seriál) - Hlavní postavy Posted in Galerie

Martin Dejdar vstupuje do seriálu Specialisté na Nově!
Hodnocení: 2.4 - ‎11 hl.


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...