Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > MARTIN DEJDAR - Richard

MARTIN DEJDAR - Richard

Dejdar

Jak se vám hrál své­ráz­ný hor­ský drs­ňák Richard, za jehož poně­kud neo­ma­le­ným cho­vá­ním tuší­me jem­nou duši?

Role si vybí­rám pod­le toho, jest­li se mi líbí. Což zna­me­ná, že scé­nář se mi líbil.

Ve vaší jinak boha­té fil­mo­gra­fii moc roman­tic­kých kome­dií nena­jde­me, zatím­co kome­dií dost. Asi je vám před kame­rou bliž­ší to „komic­ké“ než to „roman­tic­ké“, ne?

No to máte prav­du. Ani si nepa­ma­tu­ji, jest­li jsem něja­kou roman­tic­kou roli ve fil­mu hrál…

Jako hor­ský záchra­nář a instruk­tor adre­na­li­no­vých spor­tů ve vyso­ko­hor­ském stře­dis­ku

jste si užil při natá­če­ní na Chopku v Nízkých Tatrách i něja­ký ten adre­na­lin na vlast­ní kůži… Jak na natá­če­ní vzpo­mí­ná­te?

Tak adre­na­lin to byl od prv­ní­ho dne. Protože kdo to neza­žil, jen těž­ko si umí před­sta­vit, jaké to je být tři­cet dní den­ně na vrchol­ku Chopku s celým štá­bem pohro­ma­dě. Počasí tam bylo v pod­sta­tě hlav­ním reži­sé­rem, pro­to­že i když exis­to­val natá­če­cí plán, stej­ně se čas­to musel měnit pod­le poča­sí. A věř­te mi, to se tam na vrcho­lu změ­ní během minu­ty.

Jste jis­těj­ší na lyžích, nebo na snow­bo­ar­du?

Rozhodně na lyžích.

Jak se vám „roman­tic­ky jis­kři­lo“ s Aničkou Polívkovou?

S krás­nou a výbor­nou hereč­kou to jde samo!!!

V pří­bě­hu hra­jí důle­ži­tou roli děti. Oba jejich před­sta­vi­te­lé – Toník Holoubek a Emma Voksová, se shod­li, že prá­vě s vámi byla na pla­ce nej­vět­ší legra­ce. Jak se vám poved­lo dět­ské kole­gy tak nadchnout?

Protože jsem na tom stej­ně jako oni. Rozhodně mi jsou bliž­ší blbi­ny než seri­óz­ní deba­ty. A ve spo­je­ní „brá­chou” Markem Němcem to byla úpl­ná brn­kač­ka. Pro děti to bylo obzvlášť nároč­né, tak­že bylo potře­ba je i nějak zaba­vit.

Dostal jste od reži­sér­ky pro­stor si své­ho Richarda tro­chu dotvo­řit k obra­zu svému,nebo jste ho při­jal tako­vé­ho, jaké­ho ho stvo­ři­ly sce­nárist­ky – Hana Cielová a Lenka Kny?

Režisér, kte­rý s her­cem nevy­tvá­ří posta­vu spo­leč­ně, není tvůr­ce. A my jsme tvo­ři­li dohro­ma­dy…

  • ŽENSKÁ NA VRCHOLU - zimní romantická komedie8. listopadu 2019 ŽENSKÁ NA VRCHOLU - zimní romantická komedie PREMIÉRA 7.LISTOPADU Příběh filmu režisérky Lenky Kny, natočený podle námětu scenáristky Hany Cielové, se odehrává na odlehlé vysokohorské chatě na Slovensku. Tam se shodou náhod ocitne […]
  • Martin Dejdar vstupuje do seriálu Specialisté na Nově!29. března 2019 Martin Dejdar vstupuje do seriálu Specialisté na Nově! Od 1. dubna se mohou diváci televize Nova těšit na novinku v detektivním seriálu Specialisté, kterému jsou věnovány pondělní večery. Vedení zkušeného týmu pražských kriminalistů se nově […]
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | O filmu31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | O filmu Nový film Hurvínek a kouzelné muzeum vstoupí do českých kin 31. srpna 2017. Animovaný příběh pro celou rodinu vznikal více než sedm let pod vedením producenta a hlavního režiséra Martina […]
  • Kozí příběh se sýrem - 62%25. října 2012 Kozí příběh se sýrem - 62% Kozí sýr může být gurmánská lahůdka nebo také důvod, proč natočit dětský film. V pohádkovém království je na sýrech závislý král, který pro svůj mlsný jazýček hodlá ochutnat sýry ze všech […]
  • Specialisté - Spi sladce29. března 2019 Specialisté - Spi sladce Před očima Erika Holého je unesen jeho otec, úspěšný poskytovatel půjček a úvěrů Karel Holý. Rodina obdrží dopis, ve kterém únosci požadují výkupné milion euro. V následném videu je vidět  […]
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | Nejvíce se proměnila Mánička31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | Nejvíce se proměnila Mánička Rozhovor s hlavním režisérem a producentem Martinem Kotíkem Proč jste se rozhodl právě pro Hurvínka a jak těžké pro vás bylo vytvořit nový příběh, tak, aby ctil legendu a zároveň byl […]

Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com