Kritiky.cz > Profily osob > Mark Wahlberg

Mark Wahlberg

Mark Robert Michael Wahlberg (* 5. čer­ven, 1971) je ame­ric­ký herec, býva­lý rap­per a pro­du­cent. Na počát­ku své kari­é­ry byl znám jako rap­per Marky Mark.


Osobní život

Narodil se neda­le­ko Bostonu jako nejmlad­ší z deví­ti dětí. Jeho sou­ro­zen­ci se jme­nu­jí Arthur, Jim, Paul, Robert, Tracey, Michelle, Debbie a Donnie. Rodiče se roz­ved­li v roce 1982.

V mlá­dí se Wahlberg dostal něko­li­krát do pro­blé­mů s poli­cií. Vyvinul si váž­nou závis­lost na koka­i­nu a dal­ších dro­gách. V mlá­dí měl také rasis­tic­ké sklo­ny - házel kame­ní po Afroameričanech. Později, pod vli­vem PCP, úto­čil na Vietnamce - jed­no­ho z nich zbil do bez­vě­do­mí a dru­hé­ho trva­le osle­pil na jed­no oko, zaú­to­čil také na ochran­ku. Za tyto zlo­či­ny byl Wahlberg obvi­něn z poku­su o vraž­du, odsou­zen ke dvě­ma letům věze­ní, ze kte­rých si odse­děl 45 dní.

Od roku 2001 žije s model­kou Rheaou Durham a spo­leč­ně mají tři děti - Ella Rae (nar. 2003), Michael (nar. 2006) a Brendan Joseph (nar. 2008).

Wahlberg je prak­ti­ku­jí­cí řím­ský kato­lík a zalo­žil cha­ri­ta­tiv­ní orga­ni­za­ci Mark Wahlberg Youth Foundation.

Hudební kariéra

Wahlberg se popr­vé stal zná­mým jako bra­tr Donnieho Wahlberga, čle­na boy­ban­du New Kids on the Block. Ve tři­nác­ti letech se stal jed­ním z jejích čle­nů, pro­to­že se mu ale nelí­bil ten­to styl hud­by, kape­lu opus­til.

Wahlberg začal nahrá­vat ve sku­pi­ně Marky Mark and the Funky Bunch, se kte­rou nahrál hit Good Vibrations, kte­rý se umís­til na prv­ním mís­tě v Billboard Hot 100 a zís­kal pla­ti­no­vou des­ku. Následovalo něko­lik dal­ších úspěš­ných hitů. Druhá deska ale již neby­la tak úspěš­ná. Wahlberg se pak chví­li zají­mal o reg­gae se zpě­vá­kem Princem Italem Joem.

Filmová kariéra

Svůj debut si odbyl v roce 1993 v tele­viz­ním fil­mu The Substitute, na stří­br­ném plát­ně se popr­vé obje­vil o rok poz­dě­ji ve fil­mu Vzbuďte se, vojá­ci! s Dannym DeVito. Pozornost kri­ti­ky si vyslou­žil rolí Mickeyho ve fil­mu Basketbalový deník v roce 1995.

Pozitivní hod­no­ce­ní zís­kal za fil­my Hříšné noci, Tři krá­lo­vé, Dokonalá bou­ře, Loupež po ital­sku a Čtyři brat­ři. Wahlberg měl původ­ně hrát roli Linuse Caldwella ve fil­mu Dannyho par­ťá­ci, ale nahra­dil ho Matt Damon, se kte­rým si poz­dě­ji zahrál ve fil­mu Skrytá iden­ti­ta. Měl hrát také původ­ně s Joaquinem Phoenixem ve fil­mu Zkrocená hora, ale Wahlberg nechtěl hrát sexu­ál­ní scé­ny ve fil­mu, a tak jeho roli zís­kal Jake Gyllenhaal, Phoenixe zase nahra­dil Heath Ledger.

Za již zmí­ně­ný film Martina Scorseseho Skrytá iden­ti­ta byl Wahlberg nomi­no­ván na Oscara i Zlatý gló­bus. S Phoenixem, se kte­rým měl hrát ve Zkrocené hoře, se obje­vil v roce 2007 ve fil­mu Noc pat­ří nám. V roce 2008 se obje­vil ve fil­mu M. Night Shyamalana Stalo se a Max Payne. V roce 2009 ztvár­nil roli otce ve fil­mu Petera Jacksona Pevné pouto.V roce 2012 si zahrál hlav­ní roli Johna ve fil­mu Méďa (angl. orig. Ted)


Detaily o článku Mark Wahlberg

  • Méďa 28. července 2015 Méďa 2 V roce 2012 vzal svět ztečí jeden roztomilý, i když neuvěřitelně sprostý medvídek. Svým klasickým chlupatým zjevem, nepřekonatelným naparováním a slabostí pro humor a šaškárny se sexuálním […] Posted in Speciály
  • Pot a krev - 60 %6. srpna 2013 Pot a krev - 60 % Daniel Lugo (M.Wahlberg) je mladý muž, který se živí jako trenér v posilovně v Miami na Floridě. Jeho den začíná a končí prací. Trénuje své klienty, ale také si najde čas na formování […] Posted in Filmové recenze
  • Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie8. července 2015 Méďa 2 - Bostoňáci: Casting komedie Když MacFarlane spolu s producenty přišli za Wahlbergem s nápadem na Méďu 2, nemusel se herec dlouho rozmýšlet. „Ten první film byl největší původní nepřístupnou komedií všech dob z […] Posted in Speciály
  • Transformers: Zánik - 50 %26. června 2014 Transformers: Zánik - 50 % Kdysi jsem byl malý, hrál jsem si s jedním Transformerem. Uměl jsem ho rozkládat a skládat znova do autíčka. Byl jsem malý, bavilo mne to. Ale je tomu už skoro dvacet pět let. Teď si hraji […] Posted in Filmové recenze
  • Dokonalá bouře - Dobrodružný film inspirovaný skutečnou událostí23. září 2018 Dokonalá bouře - Dobrodružný film inspirovaný skutečnou událostí    Každá doba a každé místo má své hrdiny. V americkém městě Gloucester jimi jsou rybáři, kteří se plaví za úlovkem po nebezpečném oceánu. Možná nejsou hrdinové, kteří bojují ve válce, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Méďa 2 - 45 %6. prosince 2015 Méďa 2 - 45 % Tak letošní Vánoční rok výtečný na filmové hity. Jedním z filmových letošních premiér byl i Méďa 2. Druhý díl Méďy Teda, který hulí, souloží a užívá si života se svým hromským […] Posted in Filmové recenze
  • Méďa 2 | Ted 2 [80%]7. července 2015 Méďa 2 | Ted 2 [80%] Komik a tvůrce Seth MacFarlane, známý především coby otec seriálů Family Guy a American Dad!, před třemi lety do kin přivedl svůj celovečerní hraný debut Méďa, který nejen že zaujal […] Posted in Filmové recenze
  • Transformers: Zánik - první dojem25. června 2014 Transformers: Zánik - první dojem Dozvíme se něco nového o autobotech, něco o nových nepřátelích, objeví se i Dinoboti. Ale oproti předcházejícím dílům už to není ono. Zvykli jsme si na Sama Witwickyho. Bohužel tatínek […] Posted in Články
  • Dokonalá bouře - Živly nemají slitování.27. května 2019 Dokonalá bouře - Živly nemají slitování. Na podzim 1991 v okolí Bermud řádil hurikán Grace, do kterého se již v jeho téměř konečné fázi náhle přimíchaly další frontální systémy a vznikla tak jedna obrovská bouře, které […] Posted in Retro filmové recenze
  • Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná8. července 2015 Méďa 2 - Hromský kámoši na život: Ted 2 začíná V létě 2012 propadl celý svět kouzlu Teda. Celosvětově se na vstupenkách vydělalo téměř 550 miliónů USD. Diváci se houfně chodili smát sprostému medvědovi a jeho nejlepšímu kámošovi […] Posted in Speciály

Ohodnoťte článek


Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...