Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Marissa Meyerová - Renegáti

Marissa Meyerová - Renegáti

marissa meyerová renegáti
marissa meyerová renegáti

Renegáti jsou syn­di­kát lidí s neo­by­čj­ný­mi schop­nost­mi. Povstali z tro­sek zni­če­né spo­leč­nos­ti a zaved­li zno­vu řád tam, kde dosud vlá­dl cha­os. Jako obháj­ci prá­va a spra­ve­dl­nos­ti jsou pro všech­ny sym­bo­lem odva­hy a nadě­je. Pro všech­ny kro­mě anar­chis­tů, kte­ré kdy­si zvrh­li.

Nova Renegáty nená­vi­dí a chce se jim pomstit. Uspěje v rene­gát­skych zkouš­kach a sta­ne se Renegátkou, aby moh­la zjiš­ťo­vat o svých nepřá­te­lích důver­né infor­ma­ce, kte­ré ji pomo­hou je zni­čit. Potká však Adriana, kte­rý je taky Renegát, klu­ka, kte­rý věří nejen ve spra­ve­dl­nost, ale i v Novu a její schop­nos­ti. Dočká se Nova své pomsty?

Marissa Meyerová se pro­sla­vi­la svou sérií Měsíční kro­ni­ky. Ve své novin­ce Renegáti před­sta­vu­je svět super­hr­di­nů a super­pa­dou­chů. V obou tábo­rech jsou sym­pa­tič­tí hrdi­no­vé a hrdin­ky, kte­ré si zami­lu­je­te. Nejsou naiv­ní ani hlou­pí, ba prá­vě nao­pak. Přemýšlejí nad svý­mi činy a pří­pad­ný­mi násled­ky a kro­mě své­ho cíle mys­lí i na své přá­te­lé a blíz­ké a sta­ra­jí se o ně. Kromě toho má kaž­dý z nich zají­ma­vou minu­lost.

Příběh se ale roz­bí­há vel­mi poma­lu. Téměř celou prv­ní polo­vi­nu se nic nedě­je. Je to jen tako­vý úvod do nové­ho svě­ta a jeho pra­vi­del, sezna­mo­vá­ní se s posta­va­mi a vzta­hy mezi nimi. Druhá polo­vi­na je dob­ro­druž­něj­ší a akč­něj­ší, při­ná­ší něko­lik pře­kva­pi­vých odha­le­ní a sli­bu­je při­nejmen­ším zají­ma­vé pokra­čo­vá­ní. Co bude se začí­na­jí­cím vzta­hem Adrana a Novy? Bude Nova nako­nec pat­řit k anar­chis­tům nebo k Renegátům? Na odpo­vě­di na tyhle otáz­ky si něja­ký čas počká­me, ale už teď je jis­té, že s touhle dvo­ji­cí nás čeká ješ­tě nejed­no dob­ro­druž­ství.

Hodnocení: 85%

Renegáti

Autorka: Marissa Meyerová

Originální název: Renegades

Překlad: Martina Šímová

Vydáno: Egmont, 2018

Počet stran: 512

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit napří­klad zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […] Posted in Recenze knih
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […] Posted in Recenze knih
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […] Posted in Recenze knih
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […] Posted in Recenze knih
  • Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha13. července 2017 Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha Blesk McQueen znovu vyjel závodit, tentokrát to bylo však speciální. Pohár za první místo chtěl věnovat svému dávnému šéfmechanikovi a učiteli Doktorovi Hudosonovi. Byl si jist, že cílem […] Posted in Recenze knih
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta30. června 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Zdá se, že proslulého piráta Jacka Sparrowa opustilo štěstí. I když se mu povedlo vykrást banku ve městě Svatý Martin, všechny peníze stratil při útěku. Je na mizině, nemá rum, opustila ho […] Posted in Recenze knih
  • Marissa Meyerová: Bez srdce30. května 2017 Marissa Meyerová: Bez srdce Předtím, než se stala Srdcovou královnou, byla jen obyčejnou dívkou, která toužila po vlastním pekařství, nezávislosti a lásce. To, co se odehrálo před slavným příběhem Alenky v Říší divů […] Posted in Recenze knih
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%5. července 2021 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […] Posted in Recenze knih
  • Plovoucí po hvězdách1. ledna 2020 Martina Doležalová: Plovoucí po hvězdách - 100 % Co dát mladému čtenáři jako dárek k pozdním Vánocům nebo do nového roku? Nejspíš druhou povídkovou knihu Martiny Doležalové s názvem Plovoucí po hvězdách. Volně provázaný cyklus dvanácti […] Posted in Články, Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,63817 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56660 KB. | 01.07.2022 - 09:15:43