Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Mario Kart 7 - bláznivé arkádové závodění v novém kabátě

Mario Kart 7 - bláznivé arkádové závodění v novém kabátě

Mario
Mario

Když se řek­ne Mario Kart, tak se zku­še­né­mu pařa­no­vi vyba­ví legen­dár­ní arká­do­vé závo­dě­ní, u kte­ré pro­bděl nejed­nu ces­tu auto­bu­sem, nebo vla­kem. Tato úžas­ná hra se dočka­la dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní, kte­ré obsa­hu­je spous­tu ino­va­cí. Exkluzivně vychá­zí ten­to pro­si­nec pro Nintendo 3DS.

Co je v Mario Kart 7 nové­ho? Hra je věr­ná tra­di­ci, tak­že opět bude­te bláz­ni­vě závo­dit po pře­krás­ných loka­cích. Novinkou je jíz­da pod vodou, kte­rá je vel­mi dob­ře pro­pra­co­va­ná a má něco do sebe. Nově také bude­te moci edi­to­vat jak svou posta­vič­ku, tak i svůj vůz. Vývojáři sli­bu­jí, i díky dal­ším novin­kám, oprav­du doko­na­lý her­ní záži­tek. Jinak se může­te těšit na tra­dič­ní poweru­py, ram­py a dal­ší podob­né blbůst­ky.

Pokud jste někdy nara­zi­li na Mario Kart a líbil se vám, pak ani ten­to díl na vás neza­pů­so­bí jinak. Jedná se o doko­na­lý kou­sek, kte­rý dopo­ru­ču­ji zakou­pit, pro­to­že u něho strá­ví­te desít­ky a desít­ky hodin. Proto vás také upo­zor­ním, že jde o vel­mi návy­ko­vou hru, při kte­ré ztrá­cí­te pojem o čase, tak­že se může lehce stát, že při hra­ní ve vla­ku pře­je­de­te cílo­vou sta­ni­ci. Ano, až tak je Mario Kart dob­rý. Nenechte si ho ujít!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,51027 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56623 KB. | 29.06.2022 - 21:19:00