Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > MARIKA ŠOPOSKÁ

MARIKA ŠOPOSKÁ


Marika Šoposká (nar.1989). V roce 2010 absol­vo­va­la hudebně-dramatický obor Pražské

kon­zer­va­to­ře. Účinkovala na řadě praž­ských diva­del­ních scén (Malá scé­na Divadla pod Palmovkou, Činoherní klub, Divadlo v Celetné, Strašnické diva­dlo, v sezo­ně 2010(2011 ztvár­ni­la na jeviš­ti ND v Praze posta­vu Bianky ve Zkrocení zlé ženy.

 Filmografie (výběr): Laputa (2015, režie Jakub Šmíd), Jan Hus (TV seri­ál 2015, režie Jiří Svoboda), První repub­li­ka (TV seri­ál 2014, režie Biser Arichtev), Cirkus Bukowsky (TV seri­ál 2013, režie JanPachl), Micimutr (2011, režie Vít Karas), Poupata (2011, režie Zdeněk Jiráský), Diliono a čert (2009, režie Jaroslav Hovorka), Rytmus v patách (2009, režie Andrea Sedláčková), Bába (krát­kom. 2008, režie Zuzana Špidlová), O Šípkové Růžence (2006, režie Zdeněk Zelenka)

 

Jaké bylo pro vás natáčení?

Diky natá­če­ní Laputy jsem se potka­la při prá­ci se spous­tou svých kama­rá­dů, což bylo hroz­ně pří­jem­ný. Hrát sest­ru s Terkou bylo parád­ní. Už jsme spo­lu na kon­zer­va­to­ři hrá­ly v jed­nou před­sta­ve­ní, zná­me se dlou­ho, tak­že jsme na sebe hez­ky napo­je­né, i když jsme kaž­dá tro­chu jiná. A snad nám to fun­go­va­lo dob­ře. A hlav­ně jsem potka­la reži­sé­ra Jakuba Šmída, o kte­rém dou­fám ješ­tě všich­ni hod­ně usly­ší­me. Práce s ním pro mě byla skvě­lá, v něčem těž­ká, pro­to­že je dost pun­tič­kář, má přes­nou před­sta­vu a nic mu neu­nik­ne. Klidně se v jed­nou zábě­ru nimrá, dokud pro něj není doko­na­lej. Já mám tako­vou prá­ci ráda, mě baví, že mě herec­ky někam posu­nu­je. I když sly­šet po pat­nác­ti klap­kách, že to pořád neby­lo ono, je pro her­ce někdy už dost frustru­jí­cí...

Jak vní­má­te svou posta­vu Niko a její vztah se sestrou Johankou?

Myslím, že jejich vztah je dost obvyk­lý mezi star­ší a mlad­ší sestrou. Ta mlad­ší je tro­chu stře­vo a ta star­ší, Johanka, při­hlí­ží, jak se Niko v růz­ných situ­a­cích ztra­p­ňu­je, při­tom dou­fá, že z toho časem vyros­te. Ale přes­to­že jsou kaž­dá jiná, je mezi nimi sester­ská lás­ka a soudrž­nost.
Co pod­le vás pří­běh Laputy vypo­ví­dá o gene­ra­ci sou­čas­ných mla­dých lidí kolem tři­cítky?

Pro hod­ně mla­dých lidí je dneska asi dost těž­ké vybrat si z toho nepře­ber­né­ho množ­ství mož­nos­tí. Možná potře­bu­jou strá­vit něja­ký čas v malé kavár­ně, mezi par­tou přá­tel, kde se pro­lí­na­jí jejich živo­ty na malém úze­mí, aby se pak moh­li vydat do svě­ta s tro­chu jas­něj­ší před­sta­vou toho, co chtě­jí.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu)22. srpna 2018 Já, Olga Hepnarová (poslední popravená žena v Československu) Olga Hepnarová, poslední popravená žena v Československu, po letech čekání dostala "svůj" film. V režii dua Tomáš Weinreb (který si téma dostatečně osahal už v roce 2009 snímkem "Všechno […]
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […]
  • Ve čtvrtek 23.srpna se konala tisková konference k další sérii seriálu První republika, který se bude vysílat v České televizi od září letošního roku24. srpna 2018 Ve čtvrtek 23.srpna se konala tisková konference k další sérii seriálu První republika, který se bude vysílat v České televizi od září letošního roku Na tiskové konferenci byli přítomni režisér Biser A. Arichtev, autor projektu a producent Filip Bobiňski, kreativní producent České televize Jan Maxa, vedoucí projektu David Musil, herečky […]
  • Natáčí se třetí řada seriálu První republika19. června 2018 Natáčí se třetí řada seriálu První republika Až do léta letošního roku se natáčí další řada oblíbeného seriálu První republika, jedná se o třináct dílů třetí řady. Za kamerou opět stojí Biser A. Arichtev a do hlavních rolí jsou […]
  • Jan Hus (TV film)2. října 2018 Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší
  • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě […]
  • Laputa - O příběhu/O tvůrcích8. října 2015 Laputa - O příběhu/O tvůrcích Laputa je název kavárny, hlavního dějiště komorního filmu, ve kterém se všechno točí kolem Johanky (Tereza Voříšková). Její vnitřní rozpoložení, emoce a myšlenky se odrážejí na proměnách […]
  • Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR10. října 2018 Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR Prügelknabe to nemá v životě lehké a když se v téhle roli člověk doslova zabydlí, tak se z ní těžko dostane. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otloukánek připadá a jediným místem, kde […]
  • Decibely lásky29. ledna 2016 Decibely lásky V hlavních rolích příběhu tří dvojic zcela rozdílného věku, jejich přátel a současných i minulých lásek se objeví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip […]
  • První republika24. srpna 2018 První republika Videa z novinářské konference 23. 8. […]