Kritiky.cz > Zajímavosti > Marihuana ve filmech

Marihuana ve filmech

word image 1

Slavná dro­ga je vysky­tu­je v mno­ha fil­mech. Některé byly úspěš­né, někte­ré méně. V našem reka­pi­tu­lač­ním člán­ku jsem Vám sepsal ty nej­zná­měj­ší mari­hu­a­no­vé fil­my.

Americká krá­sa

Americká krá­sa z roku 1999 je nej­slav­něj­ší fil­mem Sama Mendese, pro kte­ré­ho to byl prv­ní a záro­veň i nej­slav­něj­ší film. V hlav­ních rolích se zaskvěl Kevin Spacey. Jde o pří­běh o úspěš­né rodi­ně, ve kte­ré je vše­chen úspěch pou­ze naleš­tě­né pozlát­ko.

Věčný svit nepo­sk­vr­ně­né mys­li

Druhý sní­mek, na kte­rý si musí­me vzpo­me­nout je dost ceně­ná role Jima Carreyho z roku 2004, kde si slav­ný komik zahrál váž­nou posta­vu (až tra­gic­kým pří­bě­hem) Joea, kte­rý je vlast­ně osa­mě­lý a nesmě­lý a do jeho živo­ta zasáh­ne excen­t­ric­ká a živel­ná lás­ka.

Big Lebowski

Film z roku 1998 je bow­lin­go­vý, o Jeffovi „Dude“ Lebowskim, kte­rý milu­je mari­hu­a­nu, bow­ling a chlast. Je to život­ní troska, ale díky šťast­né náho­dě jej pova­žu­ji za bohá­če, kte­rý je hoden vydí­rá­ní.

Trainspotting

Danny Boyle je jeden z nej­lep­ších brit­ských reži­sé­rů. Ve svém fil­mo­vém debu­tu se pro­sla­vi­lo mno­ho her­ců, kte­ří se sta­li ve své domo­vi­ně (Velká Británie) a v USA vel­mi zná­mý­mi a úspěš­ný­mi. Například Ewan McGregor, Robert Carlyle a dal­ší..

Apokalypsa

Zapomenout nesmí­me na Válečné fil­my. Francis Ford Coppola věno­val své­mu Válečnému fil­mu málem svůj život. Natáčení ve Filipínách bylo peklo a během více roč­ní­ho natá­če­ní na Filipínách šlo nejen her­cům, ale i celé­mu štá­bu vč. reži­sé­ra o život.

Četa

Druhý Válečný film je ješ­tě slav­něj­ší než Coppolův. Oliver Stone pro­sla­vil Charlieho Sheena, kte­rý díky tomu mohl nato­čit slav­né paro­die. Příběh o ame­ric­kém vojá­ko­vi během vál­ky ve Vietnamu uká­že posta­vy až na kost. Jak se změ­ní jejich cho­vá­ní a hlav­ně, jak se můžou změ­nit lidé, když jim jde kaž­dý den o život.

Méďa

Slavný komik Seth MacFarlane nato­čil v roce 2012 pří­běh o věc­ně zhu­le­ném med­vě­do­vi, kte­rý je stá­le nadr­že­ný a jeho maji­tel ho má od mala, kdy si přál, aby jeho milo­va­ný med­ví­dek ožil.

Travička zele­ná

Příběh o dvou kámo­ších, kte­ří začí­na­jí pod­ni­kat s kono­pím. V hlav­ních rolích si zahrá­li dvě herec­ké hvzdy Seth Rogan a James a jejich pří­běh o odrů­dě “Pineapple Express” se stal vel­mi úspěš­ným fil­mem.

Vybíjená

Příběh o par­tič­ce kama­rá­dů, kte­ří nema­jí tolik peněz a kvů­li dlu­hům (za co, že..) začnou spor­to­vat. Zvolí si za sport Vybíjenou, kte­rá je ame­ric­kým hitem. Film díky hlav­ní dvo­ji­ci Ben Stiller a  Vince Vaughn je plný vti­pů.

Zahulíme, uvi­dí­me

Huličská hla­si­ka z roku 2004, kde hlav­ní dvo­ji­ce pařič­ských kámo­šů zaží­vá během ces­ty do New Jersey a zase zpát­ky šíle­ně moc neu­vě­ři­tel­ných pro­blé­mů.


Článek dopo­ru­ču­je Cibdol  výrob­ce kva­lit­ní­ho cbd ole­je.

  • Jsou filmy z kasinového prostředí realistické?4. února 2020 Jsou filmy z kasinového prostředí realistické? Co by v dnešní době stálo za velkou kritiku, jsou filmy, kde se herci ocitnou v prostředí velmi napínavého casina viz. například populární film Casino Royale. Kdy divák vidí adrenalinovou […]
  • Kam na eurovíkendy28. února 2020 Kam na eurovíkendy Jste školou povinní či nemáte k dispozici mnoho volných dní, přesto však toužíte objevovat nová místa? Nebo jste zkrátka a jednoduše milovníci velkoměst a jejich atmosféra vám vlévá novou […]
  • Ukončení podpory Windows 7: Vše, co potřebujete vědět8. listopadu 2019 Ukončení podpory Windows 7: Vše, co potřebujete vědět Společnost Microsoft nedávno oznámila, že dne 14. ledna 2020 oficiálně zahájí fázi konce podpory (end of life) systému Windows 7. V tento den společnost přestane podporovat operační systém […]
  • Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít18. září 2019 Potřebujete přeložit cizí text do češtiny? Poradíme vám, jaké nástroje použít Dnešní doba nahrává globalizaci. Když je to potřeba, díky internetu je možné vyhledat velké množství cizojazyčných materiálů a návodů. Někdy ale stačí i jen obyčejná delší konverzace s […]
  • Kde je v Praze nejlepší internet? My to víme3. června 2020 Kde je v Praze nejlepší internet? My to víme Současná doba je ve znamení internetu. Stal se součástí života běžného občana, který internet používá k práci i zábavě. S jeho pomocí je možné v klidu domova objednat zboží a nechat si ho […]
  • Spolehlivé dodávky, třeba od firmy PRONÁJEM DODÁVEK PRAHA27. května 2020 Spolehlivé dodávky, třeba od firmy PRONÁJEM DODÁVEK PRAHA Automobilová doprava představuje pevný článek dopravní infrastruktury a tak si jen málokdo v současné době umí bez auta představit život nebo práci. V minulosti jsme se setkali s dodávkami […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com