Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Zajímavosti > Marihuana ve filmech

Marihuana ve filmech

word image 1

Slavná dro­ga je vysky­tu­je v mno­ha fil­mech. Některé byly úspěš­né, někte­ré méně. V našem reka­pi­tu­lač­ním člán­ku jsem Vám sepsal ty nej­zná­měj­ší mari­hu­a­no­vé fil­my.

Americká krá­sa

Americká krá­sa z roku 1999 je nej­slav­něj­ší fil­mem Sama Mendese, pro kte­ré­ho to byl prv­ní a záro­veň i nej­slav­něj­ší film. V hlav­ních rolích se zaskvěl Kevin Spacey. Jde o pří­běh o úspěš­né rodi­ně, ve kte­ré je vše­chen úspěch pou­ze naleš­tě­né pozlát­ko.

Věčný svit nepo­sk­vr­ně­né mys­li

Druhý sní­mek, na kte­rý si musí­me vzpo­me­nout je dost ceně­ná role Jima Carreyho z roku 2004, kde si slav­ný komik zahrál váž­nou posta­vu (až tra­gic­kým pří­bě­hem) Joea, kte­rý je vlast­ně osa­mě­lý a nesmě­lý a do jeho živo­ta zasáh­ne excen­t­ric­ká a živel­ná lás­ka.

Big Lebowski

Film z roku 1998 je bow­lin­go­vý, o Jeffovi „Dude“ Lebowskim, kte­rý milu­je mari­hu­a­nu, bow­ling a chlast. Je to život­ní troska, ale díky šťast­né náho­dě jej pova­žu­ji za bohá­če, kte­rý je hoden vydí­rá­ní.

Trainspotting

Danny Boyle je jeden z nej­lep­ších brit­ských reži­sé­rů. Ve svém fil­mo­vém debu­tu se pro­sla­vi­lo mno­ho her­ců, kte­ří se sta­li ve své domo­vi­ně (Velká Británie) a v USA vel­mi zná­mý­mi a úspěš­ný­mi. Například Ewan McGregor, Robert Carlyle a dal­ší..

Apokalypsa

Zapomenout nesmí­me na Válečné fil­my. Francis Ford Coppola věno­val své­mu Válečnému fil­mu málem svůj život. Natáčení ve Filipínách bylo peklo a během více roč­ní­ho natá­če­ní na Filipínách šlo nejen her­cům, ale i celé­mu štá­bu vč. reži­sé­ra o život.

Četa

Druhý Válečný film je ješ­tě slav­něj­ší než Coppolův. Oliver Stone pro­sla­vil Charlieho Sheena, kte­rý díky tomu mohl nato­čit slav­né paro­die. Příběh o ame­ric­kém vojá­ko­vi během vál­ky ve Vietnamu uká­že posta­vy až na kost. Jak se změ­ní jejich cho­vá­ní a hlav­ně, jak se můžou změ­nit lidé, když jim jde kaž­dý den o život.

Méďa

Slavný komik Seth MacFarlane nato­čil v roce 2012 pří­běh o věc­ně zhu­le­ném med­vě­do­vi, kte­rý je stá­le nadr­že­ný a jeho maji­tel ho má od mala, kdy si přál, aby jeho milo­va­ný med­ví­dek ožil.

Travička zele­ná

Příběh o dvou kámo­ších, kte­ří začí­na­jí pod­ni­kat s kono­pím. V hlav­ních rolích si zahrá­li dvě herec­ké hvzdy Seth Rogan a James a jejich pří­běh o odrů­dě “Pineapple Express” se stal vel­mi úspěš­ným fil­mem.

Vybíjená

Příběh o par­tič­ce kama­rá­dů, kte­ří nema­jí tolik peněz a kvů­li dlu­hům (za co, že..) začnou spor­to­vat. Zvolí si za sport Vybíjenou, kte­rá je ame­ric­kým hitem. Film díky hlav­ní dvo­ji­ci Ben Stiller a  Vince Vaughn je plný vti­pů.

Zahulíme, uvi­dí­me

Huličská hla­si­ka z roku 2004, kde hlav­ní dvo­ji­ce pařič­ských kámo­šů zaží­vá během ces­ty do New Jersey a zase zpát­ky šíle­ně moc neu­vě­ři­tel­ných pro­blé­mů.


Článek dopo­ru­ču­je Cibdol  výrob­ce kva­lit­ní­ho cbd ole­je.

  • Plechové garáže pro dokonalou úschovu12. října 2021 Plechové garáže pro dokonalou úschovu Ochrana vlastních automobilů, dostupná za rozumnou cenu. To je součástí hledáčku mnoha majitelů automobilů, nových nebo těch ojetých, aut nebo motocyklů. Zajímavé řešení poskytují na […] Posted in Ze života
  • Yerba maté, přírodní energie z dalekých tropů!6. října 2021 Yerba maté, přírodní energie z dalekých tropů! Mezi alternativami kávy a energetických nápojů nemá konkurenci. Fenomén jihoamerické yerby maté je stále populárnější. V posledních letech jsou Češi a Slováci také stále ochotnější […] Posted in Ze života
  • Trápí vás nedostatek energie? Víme, co vám ji pomůže znovu doplnit9. září 2021 Trápí vás nedostatek energie? Víme, co vám ji pomůže znovu doplnit S tím, jak jsme neustále v jednom kole, se čím dál více zajímáme o to, jak získat energii. Přijít ale na správné řešení nemusí být snadné. Na tělo má vliv naše fyzické zdraví, duševní […] Posted in Ze života
  • Vína vinigrandi.cz11. června 2021 Vína vinigrandi.cz Svět miluje skvělá vína od Vini grandi – překlad těchto dvou italských slov, jež použila společnost Vinigrandi jako svůj název, tak nejspíš nikoho nepřekvapí. Znamenají totiž skvělá vína. […] Posted in Články
  • Kvalitní matrace je základem kvalitního spánku11. června 2021 Kvalitní matrace je základem kvalitního spánku Patříte mezi ty nešťastníky, co mívají potíže se spaním? Nemůžete dlouho usnout a během noci se budíte a převalujete? A navíc se ráno se při vstávání se cítíte celí rozlámaní? Pak je […] Posted in Články
  • Kryptoměny jako platidlo? Realita je jiná ...29. dubna 2021 Kryptoměny jako platidlo? Realita je jiná ... Mnoho příznivců kryptoměn argumentuje tím, že kryptoměny jsou lepší, levnější a rychlejší než současné finanční systémy. Často se vyzdvihuje také decentralizace, anonymita nebo skutečnost, […] Posted in Peníze
  • BANKA VÁS ODMÍTLA?24. dubna 2021 BANKA VÁS ODMÍTLA? V současné době je mnoho možností, jak se dostat z finančních problémů snadno a rychle. U nebankovních poskytovatelů získáte úvěr za velice výhodných podmínek. Nebankovní úvěry – rychlá […] Posted in Peníze
  • Investiční mince pro laiky i profesionální investory9. března 2021 Investiční mince pro laiky i profesionální investory Hledáte bezpečnou a zároveň výhodnou investici? Máte pocit, že už jste zkusili své úspory uložit do všeho možného, ale pokaždé jste narazili? Není divu, většina mainstreamových […] Posted in Peníze
  • Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte.27. ledna 2021 Neslavnější postavy, ve kterých herce nepoznáte. Filmový make-up a masky jsou v amerických filmech ty nejlepší. Vybrali jsem 10 neslavnějších filmů, ve kterých pod make-upem a maskou herce vůbec nepoznáte. Hellboy […] Posted in Zajímavosti
  • TOP seriály z produkce Netflixu v roce 202022. ledna 2021 TOP seriály z produkce Netflixu v roce 2020 Rok 2020 nás všechny překvapil, a hlavně zbrzdil a zahnal do našich domovů. Mnoho lidí a firem se potýkalo s ekonomickými problémy a naopak, například velkému zájmu se těšily streamovací […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,15726 s | počet dotazů: 241 | paměť: 51659 KB. | 22.10.2021 - 03:09:24