Kritiky.cz > Profily postav > Marie Málková slaví dnes 80. narozeniny.

Marie Málková slaví dnes 80. narozeniny.

Malkova

Herečku zná­te jako trva­lou člen­ku Divadla pod Palmovkou, kde už ve svém věku pou­ze hos­tu­je.

První její diva­del­ní šta­cí, po abso­lu­to­riu DAMU, se sta­lo Divadlo Na zábrad­lí, kde hrá­la, ve slav­ných insce­na­cích Král Ubu, Proces, Zahradní slav­nost a dal­ších, ved­le slav­ných her­ců.

Po udá­los­tech roku 1968 byla nuce­na ode­jít z trva­lé­ho úvaz­ku na diva­del­ních prk­nech a tak pou­ze hos­to­va­la v Národním diva­dle, pří­pad­ně i v Hradci Králové a Ústí nad Labem.

Po dlou­hých 15 letech se zno­vu vrá­ti­la k trva­lém diva­del­ní­mu úvaz­ku a zača­la hrát v Divadle S. K. Neumanna (budou­cí Divadlo pod Palmovkou), kde se usa­di­la na dlou­hých devět let. A krát­ké epi­zo­dě v Divadle Na zábrad­lí se zno­vu vrá­ti­la do Libně, kde už zůsta­la do důcho­do­vé­ho věku.

Získala také něko­lik cen, čes­ké diva­del­ní oce­ně­ní Cenu Alfréda Radoka, v roce 2001 až 2003 a půso­bi­la jako peda­gož­ka na Vyšší odbor­né ško­le herec­ké v Michli (od 1996) a od roku 2002 na DAMU.

Mimo diva­dlo hra­je také ve fil­mech a seri­á­lech, mezi její nej­slav­něj­ší pat­ří fil­my O rodi­čích a dětech (2007), Labyrint (2005), Kulový blesk (1978) a seri­ál Létající Čestmír (1983)

Její man­že­lem byl slav­ný dra­ma­turg a lite­rár­ní teo­re­tik Jan Grossman, kte­rý zemřel už v roce 1993.


Photo © Filmové stu­dio Barrandov / Jan Kuděla

Zdroj: Wikipedie

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,84661 s | počet dotazů: 208 | paměť: 51891 KB. | 12.05.2021 - 16:59:00
X