Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > MAREK NĚMEC - Mišo

MAREK NĚMEC - Mišo

Nemec

Hrajete zábav­né­ho milov­ní­ka žen­ské­ho poko­le­ní a navíc drs­né­ho čle­na Horské služ­by – to je doce­la pří­jem­ná herec­ká úlo­ha, ne? Jak jste si tuhle roli uží­val?

Já jsem si původ­ně dělal zálusk spíš na figu­ru Richarda, kte­ré­ho hra­je Martin Dejdar... (smích) Moje posta­va Mišo je pla­y­boy, což je pozi­ce, do kte­ré mě občas někdo vrh­ne. Je tako­vý bez­sta­rost­ný cha­lan. Fakt ale je, že při­ná­ší do děje urči­té odleh­če­ní, a to mě bavi­lo. Navíc reži­sér­ka Lenka Kny nám tu a tam umož­ni­la si s posta­va­mi hrát a růz­ně blb­nout.

Jak jste na tom se zim­ní­mi spor­ty? Nakolik za vás zaska­ko­va­li kaska­dé­ři?

Mišo sur­fu­je, lyžu­je, ská­če, jez­dí na skút­ru, potá­pí se, pokud zrov­na neo­te­ví­rá pro­sec­co na Everestu – dělá pros­tě všech­no a nej­líp! Na skút­ru jsem se musel nau­čit jez­dit, ale nebyl to pro­blém, jsem motor­kář. Na snow­bo­ar­du jsem taky jez­dil já, jen v jed­né nebez­peč­něj­ší scé­ně za mě zaska­ko­va­li kaska­dé­ři. Schválně, jest­li to divá­ci pozna­jí.

Jak vzpo­mí­ná­te na chlad­né natá­če­ní v tatran­ských výš­kách?

To jsem se jed­nou takhle vra­cel z noč­ní­ho natá­če­ní, kte­ré se pro­táh­lo dej­me tomu o tři hodi­ny. Jel jsem lanov­kou přes hře­ben zpát­ky do Jasné, ale ona se zasek­la a tři čtvr­tě hodi­ny jsme se v ní ve vět­ru hou­pa­li a mrz­li. Těšíte se, až se zahře­je­te na poko­ji v hote­lu, ale zjis­tí­te, že je tam ote­vře­né okno. A je noc, tope­ní neto­pí. Tak se chce­te zahřát hor­kou spr­chou, ale když pus­tí­te hor­kou vodu, namrz­lá spr­cho­vá vanič­ka prask­ne. Tak jako posled­ní mož­nost na zahřá­tí vypi­je­te celý mini­bar. A nako­nec skon­čí­te pod dekou a pouš­tí­te na sebe aspoň hor­ký vzduch fénem. To okno jsem samo­zřej­mě ráno ote­vřel já, abych si pěk­ně vyvět­ral… I tako­vé momen­ty jsem v Tatrách zažil.

Muži vět­ši­nou nehol­du­jí roman­tic­kým kome­di­ím. Vezmete občas něja­kou na milost?

No jas­ně. Když jsou dob­ře udě­la­né, což býva­jí vět­ši­nou brit­ské roman­tic­ké kome­die, je to nád­he­ra. Notting Hill, Čtyři svat­by a jeden pohřeb nebo Láska nebeská. Ta je exce­lent­ní. Mišo je moje prv­ní role v roman­tic­kém fil­mu. A klid­ně bych si zahrál něja­kou dal­ší. Nějakýho mrzou­ta, kte­rý se musí napra­vit, nebo křeh­ký­ho ele­gá­na, co si nevě­ří.

Jaká herec­ká part­ner­ka je Anička Polívková nada­ná neza­mě­ni­tel­ným komic­kým talen­tem?

Nejsme lidi stej­né krev­ní sku­pi­ny, naše živo­ty i vkus jsou dia­me­t­rál­ně odliš­né. Museli jsme to všech­no sla­dit.

Myslím, že se to ve finá­le zada­ři­lo.

  • ŽENSKÁ NA VRCHOLU - zimní romantická komedie8. listopadu 2019 ŽENSKÁ NA VRCHOLU - zimní romantická komedie PREMIÉRA 7.LISTOPADU Příběh filmu režisérky Lenky Kny, natočený podle námětu scenáristky Hany Cielové, se odehrává na odlehlé vysokohorské chatě na Slovensku. Tam se shodou náhod ocitne […] Posted in Speciály
  • Představuje se nový detektivní seriál Vraždy v kruhu10. prosince 2014 Představuje se nový detektivní seriál Vraždy v kruhu V úterý 9.prosince 2014  představili tvůrci dvanáctidílný seriál, jehož první díl uvede televize ČT 1  v pondělí 5.ledna 2015 od 20:00 hodin. Scénáristka Iva Procházková při své tvorbě […] Posted in Články
  • Jako nikdy15. srpna 2018 Jako nikdy Konec léta ve filmu "JAKO NIKDY" znamená zároveň konec života. Vladimír Holas umírá. Kdo je Vladimír Holas? Malíř, sochař a pedagog okresního významu. Namaloval spoustu krásných obrazů - […] Posted in Galerie
  • Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník19. března 2019 Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník Od filmu Protektor jsem si toho zprvu mnoho nesliboval. Prostě asi jen nějaký další snímek ve stylu "musíme si pomáhat" s profláknutými tvářemi sterilního českého filmu nového tisíciletí. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jako nikdy - 67 %15. září 2013 Jako nikdy - 67 % Když se Karla (Petra Špalková) poprvé setká s Jarunou (Taťjana Medvecká), jen to mezi nimi zajiskří a zvláštní napětí trvá téměř do samého konce filmu. Není divu. Obě ženy se totiž starají […] Posted in Filmové recenze
  • Jako nikdy - Tisková konference k filmu.11. září 2013 Jako nikdy - Tisková konference k filmu. Na tiskové konferenci, která se konala po novinářské projekci dne 11.9.2013, představil  režisér Zdeněk Týc spolu s autorkou námětu a scénáře Markétou Bidlasovou, producentem Ondřejem […] Posted in Filmové premiéry
  • Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč26. června 2018 Odvrácená tvář českého maloměsta v novém seriálu České televize Lynč Rasová diskriminace, xenofobie, předsudky a křivá obvinění – nejen tato témata otevře nový osmidílný seriál České televize Lynč. Projekt se zrodil v rámci workshopu studentů filmových škol […] Posted in Filmové premiéry
  • Kamila Moučková: Ani vteřinu jsem neváhala, zda vysílat 21. srpna21. srpna 2018 Kamila Moučková: Ani vteřinu jsem neváhala, zda vysílat 21. srpna Jak jste vnímala dobu před 21. srpnem 1968? Myslíte jaro 68? No, to bylo neuvěřitelné, protože už na přelomu let 67 a 68 se začaly ty věci neskutečně uvolňovat. Já najednou do studia na […] Posted in Rozhovory
  • VÁCLAV NEUŽIL8. ledna 2015 VÁCLAV NEUŽIL Václav Neužil (nar. 4. 10. 1979, Plzeň)  je absolventem JAMU v Brně.  Hrál v tamějším divadle Polárka, účinkoval na jevištích Národního divadla v Brně, Divadla 7 a půl a HaDivadla. Od roku […] Posted in Rozhovory
  • Jana Plodková - Lichoradka12. srpna 2019 Jana Plodková - Lichoradka Vaše postava patří mezi ty záporné, jak byste ji popsala? Říká se, že Lichoradka je obecně zlá postava, já bych ji spíš specifikovala jako hodně zákeřnou. Je to sestra Rodovoje a Rodovíta […] Posted in Rozhovory

MAREK NĚMEC - Mišo
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...