Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Krátké recenze > Manyeo (2018)

Manyeo (2018)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Park Hoon-Jeong je solid­ní reži­sér, kte­rý nato­čil napří­klad New World, The Tiger, a V.I.P. psal také scé­nář k vyni­ka­jí­cí­mu I Saw the Devil, tak­že jas­ná záru­ka kva­li­ty a svým novým poči­nem mi udě­lal asi nej­vět­ší radost.

The Witch je drsný,napínavý a vizu­ál­ně dechbe­rou­cí super­na­tu­ral Thriller o malé hol­čič­ce, kte­rá zma­sa­kru­je celou labo­ra­toř, kte­rá na ní pro­vá­dě­la od malič­ka podiv­né expe­ri­men­ty a utí­ká do lesů, kde začne nový život, když si jí „adop­tu­je“ nová rodi­na.

Kim-Da mi ovšem není oby­čej­ná hol­čič­ka má nad­při­ro­ze­né schop­nos­ti a ovlá­dá napří­klad Telekinezi, ale bohu­žel trpí také amnésii, tak­že si nepa­ma­tu­je, co za hrů­zu spácha­la,

Problém nasta­ne když v tele­viz­ní show před­ve­de živě, co doká­že a toho si všim­nou hod­ně špat­ní lidé, kte­ří dych­tí po reven­ge a zís­kat hol­čič­ku zpět.

První hodi­na je troš­ku poma­lej­ší a tvá­ří se spí­še jako Drama, od dru­hé půl­ky je to sluš­ně zbě­si­lá akč­ní jíz­da s nebez­peč­ný­mi zápo­rá­ky, sluš­nou por­cí nási­lí, vyni­ka­jí­cí­mi akč­ní­mi scé­na­mi ( Takhle sviž­ně a ino­va­tiv­ně nato­če­nou akci jsem dopo­sud nikde nevi­děl) a Finále pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co Asie letos stvořila.V pří­bě­hu se obje­ví i pár neče­ka­ných solid­ních zvra­tů, tak­že je zde od vše­ho něco.

Velká chvá­la i za hlav­ní mla­dou herečku,která hra­je osca­ro­vě a ta pro­mě­na nevin­né milé hol­čič­ky v nekom­pro­mis­ní stroj na zabí­je­ní byl deli­kát­ní.

Takhle teda jo a vzhle­dem k tomu, že se jed­ná o Part 1 čeká nás mož­ná hod­ně divo­ká Trilogie. 80%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,36043 s | počet dotazů: 252 | paměť: 61411 KB. | 26.11.2022 - 13:39:11