Malý pozemek a dům

img a277712 w1727 t1601809612


Veliký poze­mek u domu a pro stav­bu domu, nemu­sí vyho­vo­vat kaž­dé­mu. Jsou lidé, kte­ří sice oce­ní vol­ný pro­stor kolem sebe a sou­se­dy dál od domu. Nevýhodou je ovšem péče o vel­ký poze­mek, pro­to­že čím vět­ší poze­mek, tím více prá­ce. Obdivovat vel­ké zahra­dy, skal­ky, ovoc­ný sad a jiné, sice může­me, kolik prá­ce se za tím skrý­vá si však ani nechce­me před­sta­vo­vat.
domek v košíku
Malé pozem­ky mají pro­to tu výho­du, že vám neza­be­rou tolik času při péči o ně. To oce­ní hlav­ně lidé, kte­ří mají málo času.  Také to oce­ní ti, kte­ří svůj čas chtě­jí věno­vat něče­mu jiné­mu, než seká­ní tráv­ní­ku a péči o dře­vi­ny. Každý není kutil a zahrád­kář a přes­to tito lidé oce­ňu­jí pro­stor a sou­kro­mí rodin­ných domů.

Pro lidi, kte­ří nema­jí psa, kte­rý by potře­bo­val pro­stor pro běhá­ní i pro lidi, kte­ří se nechtě­jí či nemo­hou sta­rat o vel­ký poze­mek kolem domu, jsou vhod­né men­ší pozem­ky. Velikost pozem­ku není tak důle­ži­tá, jak se může na prv­ní pohled zdát.  Podle naše­ho názo­ru jsou důle­ži­těj­ší kri­té­ria výbě­ru pozem­ku, než je jeho veli­kost.
malý pozemek
Další kri­té­ria výbě­ru pozem­ku
- tvar pozem­ku
- okol­ní stav­by  –  je potře­ba mys­let na to, že na pozem­ku nic nepo­sta­ví­me, pokud jsou okol­ní stav­by blí­že než 7 m
- vzdá­le­nost od sou­sed­ní­ho pozem­ku musí být min. 3m
- vyhláš­ka o zasta­vě­nos­ti plo­chy
- pří­jez­do­vé ces­ty – bez zajiš­tě­né pří­jez­do­vé ces­ty vás mohou v budouc­nu čekat vel­ké potí­že
- geo­lo­gic­ké pod­lo­ží – na jílo­vi­tém pod­lo­ží vás nákla­dy na stav­bu vyjdou dráž díky nut­nos­ti masiv­něj­ších zákla­dů vaše­ho domu
- ochran­né pásmo
- vyhnout se zápla­vo­vé­mu úze­mí – povod­ně jis­tě není něco, co bys­te si přá­li
- při­po­je­ní na sítě – bez mož­nos­ti při­po­je­ní se na plyn, vodo­vod a kana­li­za­ci, bude­te mít v budouc­nu jen dal­ší sta­ros­ti a nákla­dy
 
Na malém pozem­ku si prav­dě­po­dob­ně nebu­de­te moci posta­vit roz­leh­lý bun­ga­lov. Na dru­hou stra­nu vás malý poze­mek může inspi­ro­vat a může vám vznik­nout krás­ný pat­ro­vý dům, na kte­rý budou všich­ni obdiv­ně kou­kat.


Foto: Pixabay

  • Proč jíst mladý ječmen nebo spirulinu denně?26. ledna 2021 Proč jíst mladý ječmen nebo spirulinu denně? Co je vlastně spirulina? Spirulina je modrozelená řasa, kterou známe ve formě tablet nebo jemného prášku. Spirulina má vysoký obsah bílkovin, aminokyselin a vitamínů. Spirulina […] Posted in Pro domov
  • Začněte vhodným projektem8. ledna 2021 Začněte vhodným projektem Stavba rodinného domu je pro mnohé z nás jistě velkým a důležitým životním krokem. Ovlivní to náš život na spoustu let dopředu a velmi výrazně to změní i naše fungování během celého […] Posted in Pro domov
  • Výhody bungalovů24. prosince 2020 Výhody bungalovů Bungalov je oblíbený typ domu, ve kterém nemusíte vůbec používat schody, což je jedna z jeho hlavních výhod. Nad touto výhodou jistě zajásají všichni invalidé, pro které je […] Posted in Pro domov
  • Odškodnění za zpoždění28. listopadu 2020 Odškodnění za zpoždění Určitě je dobré, když využijete své šance a necháte se od společnosti finančně odškodnit. Někoho by ani nenapadlo, že by měl nárok na finanční kompenzaci, ale tohle je naprosto jasné. […] Posted in Pro domov
  • Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu24. listopadu 2020 Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu Láká vás vlastní bydlení v rodinném domě se zahradou a rozhodujete se co za dům si necháte od profesionální firmy postavit? V posledních letech jsou stále více rozšířené a oblíbené […] Posted in Pro domov
  • Dřevostavba, neznamená stodola22. listopadu 2020 Dřevostavba, neznamená stodola Slovo dřevostavba ve vás asociuje něco levného? Máte pocit, že se jedná o levné a tudíž neplnohodnotné bydlení pro rodinu? Vybavíte si vždy nějakou dřevěnou stodolu, v lepším případě […] Posted in Pro domov
  • Zjistěte o firmě co nejvíce16. listopadu 2020 Zjistěte o firmě co nejvíce Při výběru zhotovitele vaší nové dřevostavby se musíte zaměřit na několik důležitých hledisek. V první řadě budete jistě překvapeni množstvím firem, které se dřevostavbou zabývají. A […] Posted in Pro domov
  • Budoucnost autonomních kamionů23. října 2020 Budoucnost autonomních kamionů V Německu byl v roce 2019 dokončen pilotní výzkumný projekt sponzorovaný Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury, kdy jeden řidič řídil dva dálkově elektronicky […] Posted in Pro domov
  • Světoznámá společnost Intel Corporation mění své logo9. září 2020 Světoznámá společnost Intel Corporation mění své logo Světoznámá společnost Intel Corporation mění své logo Posted in Krátké herní aktuality
  • Flash – zhrnutie epizódy S03E17 (99%)22. března 2017 Flash – zhrnutie epizódy S03E17 (99%) Táto epizóda je crossoverom (t.j stretom dvoch seriálov Supergirl a Flasha) preto vám v dnešnom zhrnutí nemusia byť všetky postavy známe. Ďalšou zaujímavosťou je, že to bol muzikálový […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,80900 s | počet dotazů: 217 | paměť: 46713 KB. | 28.01.2021 - 06:36:50