Malování jako odreagování se...

malování

Kupte si bar­vy a pokus­te se malo­vat. (Winston Churchill)

Jako dítě jsem rád malo­val a zno­vu jsem začal v dospě­lém věku, když jsem pro­ží­val emo­ci­o­nál­ní zma­tek jako chi­rurg a potře­bo­val jsem se uzdra­vit. Zapojil jsem sebe a děti do malo­vá­ní, a to odnes­lo všech­no mé trá­pe­ní a opět jsem se zota­vil. Tato slo­va William Shakespeara o malo­vá­ní to výstiž­ně vyja­dřu­jí: „Nevím o ničem, co by bez vyčer­pá­ní těla plně­ji vstře­ba­la mysl. Ať jsou momen­tál­ní sta­ros­ti nebo hroz­by budouc­nos­ti jaké­ko­li, když obraz začne plout, není pro ně v mé duši mís­to.“

Malování nás nejen nevy­čer­pá­vá, nao­pak nás nabí­jí ener­gií. Nemusíte být Picasso nebo van Dyck, abys­te se rado­va­li z tvo­ře­ní. Když začne­te malo­vat, uvi­dí­te krá­su pří­ro­dy i krá­su své­ho umě­lec­ké­ho díla. Poté, co se roz­hod­ne­te malo­vat, svět už nikdy nebu­de vypa­dat stej­ně.

Moje obra­zy visí v našem domě a v domech pří­sluš­ní­ků naší rodi­ny. Namaloval jsem por­trét svých rodi­čů, je umís­těn v jejich domě. Nevěděli, že jsem je malo­val pod­le foto­gra­fií. Vzal jsem jejich por­trét do gale­rie, kde byl vysta­ven, a rodi­če byli nad­še­ni, když ho vidě­li jako umě­lec­ké dílo. Udělal jsem mno­ho por­trétů našich dětí a vnou­čat. Když se podí­vám na jejich mla­dé tvá­ře vysta­ve­né v našem domě, při­po­mí­na­jí mi část živo­ta.

Kupte si bar­vy nebo si je vypůjč­te od dítě­te a pokus­te se malo­vat.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Co je to být spokojený?7. ledna 2020 Co je to být spokojený? Co je velmi uspokojující lidský život a jak je navrhneme? (Lenedra J. Carroll) Všichni si přejeme uspokojující život. Jak to uděláme, abychom takový život měli? Je mnoho způsobů, jak […]
  • Nejlepší přítel9. února 2020 Nejlepší přítel Každý někomu připadá nudný. To není důležité. Je však nutné zabránit tomu, abyste nudili sami sebe. (Gerald Brenan) Kdo je nejdůležitější osobou ve vašem životě? Přemýšlejte chvíli o této […]
  • Mít pravdu...25. února 2020 Mít pravdu... Potřeba jedinců mít pravdu je skutečně tak velká, že jsou ochotni za ni obětovat sebe, své vztahy, a dokonce i lásku. (Reuel Howe) Mnoho lidí chce mít raději pravdu, než aby byli šťastní. […]
  • Západ slunce28. února 2020 Západ slunce Když končí den a slunce zapadá, nechávám své potíže být. (Albert Schweitzer) Stejně jako bych na vás naléhal, abyste zahajovali každý den, jako byste byli právě vycházejícím sluncem, […]
  • Pevně se chyťte a užívejte si kolotoče života17. února 2020 Pevně se chyťte a užívejte si kolotoče života Dosaženou úroveň člověka nelze měřit podle toho, kde se nachází v okamžicích pohody a v příjemných chvílích, ale kde se nachází v dobách náročných výzev a rozporů. (Martin Luther King […]
  • Dobří přátelé14. ledna 2020 Dobří přátelé Přátelství zdokonaluje štěstí a odstraňuje neštěstí zdvojením naší radosti a rozdělením našeho smutku. (Cicero) Co je přítel? Podle mého názoru je to někdo, kdo zná vaše chyby, a přesto […]
  • Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme.31. ledna 2020 Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme. Umělec nevidí věci, jaké jsou, ale jaký je on. (Alfred Tonnelle) Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme. Když jsme dospěli s negativním sděleními zdůrazňujícími, že jsme neschopní, […]
  • Řeka života13. února 2020 Řeka života Splýváme spolu jako vlny v oceáně. (Anonym) Vždy přemýšlím o "řece života" jako o našem krevním řečišti, takovém, které se vlévá do moře věčnosti. Nic skutečně nekončí, jen to mění […]
  • Nepostradatelný kamarád15. března 2020 Nepostradatelný kamarád Držím v ruce mobil a najednou mě napadne, kolikrát za den, ho asi tak vezmu do ruky. Už jen třeba proto, abych se podívala, kolik je hodin. Myslím, že mnohokrát! Vzpomínám si, když jsem si […]
  • Čím je pro vás hra?25. března 2020 Čím je pro vás hra? To, co děláte, je jen práce, jestliže existuje nějaké jiné místo, kde byste byli raději. (George Hallas) Co jste rádi dělali jako děti? Najděte způsob, jak přivést tuto radost zpátky do […]